Eğitim Sitesi

Brahmanizm Nedir? Brahmanizm Hakkında Kısaca Bilgi

Brahmanizm Terimi Hakkında Bilgiler

BrahmanizmTarih Terimi Olarak Brahmanizm:
Eski bir Hint inanışıdır. Bu inanışa göre,insanlar yüce yaratıcı olan Brahman'ın vücudunun değişik yerlerinden yaratıldıklarından, birbirlerine eşit değildir ve belirlenen sınıf ve zümreler içinde kalmak zorundadır. Bu sınıflaşmaya kast sistemi denilir ve soydan gelen zorunlu bir durumdur. Bu sınıflar dört çeşittir:
1. Brahmanlar : Rahipler sınıfı
2. Kşatriyalar : Soylular ve askerler sınıfı
3. Vaysyalar : Çiftçiler ve tüccarlar sınıfı
4. Sudralar : Hizmetkarlar ve işçi sınıfı
Bu dört sınıfın dışında kalan insanlara Parya denir ve aşağılanmış topluluklardır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Etnografya: Yaşamış veya yaşamakta olan insan topluluklarının yazılı kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. devam et

  box Darülfünun: Üniversite. devam et

  box Teessüs: Kurulma, yerleşme, kökleşme. devam et

  box Akın: 1- Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletleriyle, Osmanlı Devleti'nde özellikle Hristiyanların yaşadıkları bölgelere, Türkmen savaşçılarının düzenl devam et

  box Darüşşifa: Şifa bulunan yer, sağlık yurdu, hastane. devam et

  box Kapitülasyon: Osmanlı Devleti'nde yabancı tüccarlara verilen imtiyazlar. devam et

  box Vasi: 1- Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse. 2- Ölen bir kimsenin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kimse. devam et

  box Kıstas: Ölçüt, bir şeyi ölçü olarak almak. devam et