Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Brahmanizm Nedir? Brahmanizm Hakkında Kısaca Bilgi

Brahmanizm Terimi Hakkında Bilgiler

BrahmanizmTarih Terimi Olarak Brahmanizm:
Eski bir Hint inanışıdır. Bu inanışa göre,insanlar yüce yaratıcı olan Brahman'ın vücudunun değişik yerlerinden yaratıldıklarından, birbirlerine eşit değildir ve belirlenen sınıf ve zümreler içinde kalmak zorundadır. Bu sınıflaşmaya kast sistemi denilir ve soydan gelen zorunlu bir durumdur. Bu sınıflar dört çeşittir:
1. Brahmanlar : Rahipler sınıfı
2. Kşatriyalar : Soylular ve askerler sınıfı
3. Vaysyalar : Çiftçiler ve tüccarlar sınıfı
4. Sudralar : Hizmetkarlar ve işçi sınıfı
Bu dört sınıfın dışında kalan insanlara Parya denir ve aşağılanmış topluluklardır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Encümen: Yarkurul, komisyon. devam et

  box Hikayeci Tarih: Tarihi olayları neden-sonuç ilişkisi belirtmeden, belgelere dayandırmadan, efsanelere göre inceler. İlk temsilcisi Heredot'tur. devam et

  box Yakın Çağ: 1789 Fransız İhtilali ile başlayıp, günümüze kadar sürer. devam et

  box Mülkiye: Devletçe rütbe sırasına göre ayrılan üç sınıftan biri. (Diğer iki sınıf: ilmiye ve askeriye) devam et

  box İcraat: Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar. Çalışma sonuçları. devam et

  box Sidre: Değerli bir ağaç türü. devam et

  box Tahtacı: Genellikle ağaç işleriyle uğraştıkları için, Anadolu'nun kimi yerlerinde, özellikle Toros Dağları'nda yaşayan Türkmen, göçebe Alevilere verilen ad. devam et

  box Muvazzaf: Silahlı kuvvetlerde çalışan, mesleği askerlik olan subay ve assubaylardır. devam et