Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerBirefrigens: Bir maddenin çözelti halinde ışığı farklı konumda değişik olarak kırma özelliği.

  terimlerBirim zar: 1-Elektron mikroskobunda arası açık renk iki koyu çizgi halinde görülen iki protein tabakası halinde bulunan lipit tabakasından oluştuğu var

  terimlerBirincil Oosit: Bir oogoniyumun diploit yavru hücresi.

  terimlerBirincil Spermatosit: Bir spermatogoniyumun diploit yavru hücresi; bu hücre, ikincil spermatositi oluşturmak üzere ilk mayotik bölünmeyi geçirir.

  terimlerBirlikte Yaşama (Simbiyotik İlişkiler): İki organizmadan birinin yada ikisinin canlılığını sürdürmesi için beraber yaşamalarına simbiyoz (Birlikte Yaşama) denir. İkiye ay

  terimlerBistüri: Laboratuarda kullanılan keskin bıçak.

  terimlerBivalent: Sentromeri henüz bağlı iki homolog kromozomun kardeş kromatitler oluşturmak üzere kendilerini eşlemesi sonucu oluşan grup.

  terimlerBiyocoğrafya: Popülasyonların, türlerin ve ekolojik komünitelerin Dünya'daki dağılış şekillerini inceleyen bilimsel çalışma alanı.

  terimlerBiyoessey: Biyolojik etken bir maddenin etkinliğini, canlı organizma üzerinde göstererek saptama.

  terimlerBiyogenez: Canlıların kendilerine benzeyen canlılardan oluştuğunu açıklayan görüş.

  terimlerBiyoinformatik: DNA sekansları gibi karmaşık biyolojik bilgilerin analizinde, bilgisayarların ve/ya da matematiğin kullanılması.

  terimlerBiyokütle: 1- Canlı varlıklarda organizmanın suyu alındıktan sonra geriye kalan kuru kütlesi. 2- Belirli bir alan ve hacimde bulunan canlıların su dı

  terimlerBiyoloji: Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi

  terimlerBiyolojik Çeşitlilik: Belirli bir alan, çevre veya tüm dünya üzerindeki canlıların genetik, tür ve ekosistem çeşitliliği.

  terimlerBiyolojik Oksidasyon: Mitokondrideki elektron ileticisi aracılığıyla bir atom ya da molekülden elektron alınması olayıdır.

  terimlerBiyolojik Saat: Bir bitki ve hayvanın dış ve iç faaliyetinin, çevresinin düzenli çevrimsel değişmesine uyması.

  terimlerBiyolüminesens: Bir organizmada, biyolojik işlemler sayesinde ışık üretilmesi. Bir hücre ya da hücredeki enzim sistemi tarafından ışık çıkarılması.

  terimlerBiyom: 1-Geniş bir alana yayılmış bitki örtüsü ve bununla ilişkili mikroorganizmalar, mantarlar ve hayvanlar. 2-İklim, fiziksel ve biyolojik çev

  terimlerBiyomas: Belli bir habitatta bulunan organizmaların toplam ağırlığı.

  terimlerBiyosfer: 1-Canlı organizmaların birbirleri ile ilişkilerinin sürdüğü, Dünya'da bütün canlıların yaşadığı 16-20 km kalınlığında hava, su ve

  terimlerBiyosfer (Canlı Küre): Canlı yaşamına uygun, okyanus derinlikleri ile atmosferin 10 000 metre yüksekliğine kadar olan tabakasıdır.

  terimlerBiyoteknoloji: 1-Canlı hücreleri kullanarak biyolojik tekniklerle endüstri, tıp, tarım vb. alanlarda kullanılmak üzere materyal üretimi. 2-Özellikle DNA

  terimlerBiyotik: Canlı olan.

  terimlerBiyotik potansiyel: 1-Bir populasyonda ölümlerin en az, çoğalmaların en yüksek düzeyde olması sonucu populasyonun en çok artma oranı. 2-Tüm çevre koşullar

  terimlerBiyotop: 1- Canlıların yaşamlarını sürdürmek için uygun çevresel koşullara sahip coğrafi bölgedir. 2- Organizmanın içinde yaşadığı karakte

  terimlerBlastomer: 1- Döllenmiş bir hayvan yumurtasının erken bölünmeleriyle üretilmiş olan hücrelerden herhangi biri. 2- Emriyonik gelişme sırasında, bla

  terimlerBlastopor: Emriyonik gelişmenin gastrula safhasında dış tabakada bulunan hücrelerin içeri çökmesiyle oluşan ilkin girintinin açıklık kısmı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   4 5 6 7 8 9 10   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın