Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Birefrigens:Bir maddenin çözelti halinde ışığı farklı konumda değişik olarak kırma özelliği. devam

terimler Birim zar:1-Elektron mikroskobunda arası açık renk iki koyu çizgi halinde görülen iki protein tabakası halin devam

terimler Birincil Oosit:Bir oogoniyumun diploit yavru hücresi. devam

terimler Birincil Spermatosit:Bir spermatogoniyumun diploit yavru hücresi; bu hücre, ikincil spermatositi oluşturmak üzere ilk m devam

terimler Birlikte Yaşama (Simbiyotik İlişkiler):İki organizmadan birinin yada ikisinin canlılığını sürdürmesi için beraber yaşamalarına simbiyo devam

terimler Bistüri:Laboratuarda kullanılan keskin bıçak. devam

terimler Bivalent:Sentromeri henüz bağlı iki homolog kromozomun kardeş kromatitler oluşturmak üzere kendilerini eşle devam

terimler Biyocoğrafya:Popülasyonların, türlerin ve ekolojik komünitelerin Dünya'daki dağılış şekillerini inceleyen bilim devam

terimler Biyoessey:Biyolojik etken bir maddenin etkinliğini, canlı organizma üzerinde göstererek saptama. devam

terimler Biyogenez:Canlıların kendilerine benzeyen canlılardan oluştuğunu açıklayan görüş. devam

terimler Biyoinformatik:DNA sekansları gibi karmaşık biyolojik bilgilerin analizinde, bilgisayarların ve/ya da matematiğin devam

terimler Biyokütle:1- Canlı varlıklarda organizmanın suyu alındıktan sonra geriye kalan kuru kütlesi. 2- Belirli b devam

terimler Biyoloji:Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, di devam

terimler Biyolojik Çeşitlilik:Belirli bir alan, çevre veya tüm dünya üzerindeki canlıların genetik, tür ve ekosistem çeşitliliği devam

terimler Biyolojik Oksidasyon:Mitokondrideki elektron ileticisi aracılığıyla bir atom ya da molekülden elektron alınması olayıdı devam

terimler Biyolojik Saat:Bir bitki ve hayvanın dış ve iç faaliyetinin, çevresinin düzenli çevrimsel değişmesine uyması. devam

terimler Biyolüminesens:Bir organizmada, biyolojik işlemler sayesinde ışık üretilmesi. Bir hücre ya da hücredeki enzim s devam

terimler Biyom:1-Geniş bir alana yayılmış bitki örtüsü ve bununla ilişkili mikroorganizmalar, mantarlar ve hayvan devam

terimler Biyomas:Belli bir habitatta bulunan organizmaların toplam ağırlığı. devam

terimler Biyosfer:1-Canlı organizmaların birbirleri ile ilişkilerinin sürdüğü, Dünya'da bütün canlıların yaşadığı 16 devam

terimler Biyosfer (Canlı Küre):Canlı yaşamına uygun, okyanus derinlikleri ile atmosferin 10 000 metre yüksekliğine kadar olan tab devam

terimler Biyoteknoloji:1-Canlı hücreleri kullanarak biyolojik tekniklerle endüstri, tıp, tarım vb. alanlarda kullanılmak devam

terimler Biyotik:Canlı olan. devam

terimler Biyotik potansiyel:1-Bir populasyonda ölümlerin en az, çoğalmaların en yüksek düzeyde olması sonucu populasyonun en ç devam

terimler Biyotop:1- Canlıların yaşamlarını sürdürmek için uygun çevresel koşullara sahip coğrafi bölgedir. 2- Or devam

terimler Blastomer:1- Döllenmiş bir hayvan yumurtasının erken bölünmeleriyle üretilmiş olan hücrelerden herhangi biri devam

terimler Blastopor:Emriyonik gelişmenin gastrula safhasında dış tabakada bulunan hücrelerin içeri çökmesiyle oluşan i devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın