Eğitim Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerAsimetri: Herhangi bir simetri tipine sahip olmama durumu.

  terimlerAsinar Hücre: Pankreasta, pankreas özsuyu salgılayan hücreler.

  terimlerAsit: Molekül ya da iyonlar su içinde hidrojen iyonlarını (proton) veren bir maddedir. Asitler ekşi bir tada sahiptir, mavi turnusol kağıdını kırm

  terimlerAsit Yağmuru: Atmosfere insan faaliyetleri sonucunda verilen asit oluşturan öncül moleküllerin sonucunda normalden daha düşük pH'ya sahip yağışların olma

  terimlerAskospor: Özel bir spor muhafazası içinde bulunan, genellikle sekiz spordan oluşan dizi.

  terimlerAstigmatizm: Işık ışınlarının kırılarak göze girmesini ve ilerlemesini sağlayan kornea ve merceğin pürüzlenmesiyle oluşur. Görüntü ağ tabakanın

  terimlerAstronom: Gök bilimci.

  terimlerAşı: Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik.

  terimlerAteliozis: Hipofizle ilgili cücelik.

  terimlerAtık: Çevreye atılan ve doğal dengeyi bozan zararlı maddelere atık denir.

  terimlerAtmosfer basıncı: Atmosferin yer yüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç. Deniz seviyesinde, 760 mm'lik civa sütununun 1 cm² alana yaptığı basın

  terimlerAtom: Elementin kimyasal özelliğine sahip en küçük parçasıdır. Proton, nötron ve çekirdeğin çevresinde özgül bir yörünge üzerinde dönen el

  terimlerAtom Yörüngesi: Atom çekirdeği etrafında bir elektronun izlediği yol.

  terimlerATP: 1-Canlılarda enerji ihtiyacı için kullanılan ve parçalandığında 7000 kal. ısı açığa çıkaran biyokimyasal bir molekül. 2-Ekzergonik

  terimlerAtreziya: Normal vücut deliği, geçit ya da boşluğunun yokluğu ya da kapalılığı.

  terimlerAtriyum: 1-Kalbin önde bulunan iki odası (kulakçık). 2-Bir başka yapı ya da organa geçme olanağını veren odacık. Venadan kanı alan ve karıncığa

  terimlerAvikularya: Kuş başına benzeyen Briyoza kolonisinin bir üyesi.

  terimlerAyıraç: Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde.

  terimlerAyraç: Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde.

  terimlerAyrı eşeyli: Eşey organlarının ayrı bireyler üzerinde taşınması, dişi ve erkek bireyleri ayrı olarak meydana getirme.

  terimlerAyrıştırıcı: Döküntülerdeki ve ölmüş organizmalardaki organik bileşikleri metabolize ederek inorganik maddeleri salan bir canlı.

  terimlerBAC (bakteriyel yapay kromozom): DNA parçacıklarını kopyalamakta kullanılan ve bir cins bakteride bulunan bir madde.

  terimlerBağımsız Dağılım: Mayoz sırasında, homolog olmayan kromozomlar üzerinde taşınan genlerin, ayrılarak gametlere geçişinin rastgele olması nedeniyle bu genlerin k

  terimlerBağışıklık: Bir organizmada, mikroorganizmalara ve bunların oluşturduğu maddelere karşı oluşturulan normal olmayan şartlara karşı koymayı sağlayan, do

  terimlerBağlı genler: Aynı kromozom üzerinde yer alan genler.

  terimlerBakka: Üzümsü, açılmayan, etli meyve.

  terimlerBakteri: 1-Prokaryot hücre yapısına sahip, mikroskopla görülebilen yararlı olanlarının yanı sıra birçoğu çeşitli hastalıklara sebep olan bir hü

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   2 3 4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın