Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Asimetri:Herhangi bir simetri tipine sahip olmama durumu. devam

terimler Asinar Hücre:Pankreasta, pankreas özsuyu salgılayan hücreler. devam

terimler Asit:Molekül ya da iyonlar su içinde hidrojen iyonlarını (proton) veren bir maddedir. Asitler ekşi bir devam

terimler Asit Yağmuru:Atmosfere insan faaliyetleri sonucunda verilen asit oluşturan öncül moleküllerin sonucunda normald devam

terimler Askospor:Özel bir spor muhafazası içinde bulunan, genellikle sekiz spordan oluşan dizi. devam

terimler Astigmatizm:Işık ışınlarının kırılarak göze girmesini ve ilerlemesini sağlayan kornea ve merceğin pürüzlenmesi devam

terimler Astronom:Gök bilimci. devam

terimler Aşı:Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazır devam

terimler Ateliozis:Hipofizle ilgili cücelik. devam

terimler Atık:Çevreye atılan ve doğal dengeyi bozan zararlı maddelere atık denir. devam

terimler Atmosfer basıncı:Atmosferin yer yüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç. Deniz seviyesinde, 760 mm'lik civ devam

terimler Atom:Elementin kimyasal özelliğine sahip en küçük parçasıdır. Proton, nötron ve çekirdeğin çevresinde ö devam

terimler Atom Yörüngesi:Atom çekirdeği etrafında bir elektronun izlediği yol. devam

terimler ATP:1-Canlılarda enerji ihtiyacı için kullanılan ve parçalandığında 7000 kal. ısı açığa çıkaran biyoki devam

terimler Atreziya:Normal vücut deliği, geçit ya da boşluğunun yokluğu ya da kapalılığı. devam

terimler Atriyum:1-Kalbin önde bulunan iki odası (kulakçık). 2-Bir başka yapı ya da organa geçme olanağını veren o devam

terimler Avikularya:Kuş başına benzeyen Briyoza kolonisinin bir üyesi. devam

terimler Ayıraç:Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde. devam

terimler Ayraç:Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde. devam

terimler Ayrı eşeyli:Eşey organlarının ayrı bireyler üzerinde taşınması, dişi ve erkek bireyleri ayrı olarak meydana ge devam

terimler Ayrıştırıcı:Döküntülerdeki ve ölmüş organizmalardaki organik bileşikleri metabolize ederek inorganik maddeleri devam

terimler BAC (bakteriyel yapay kromozom):DNA parçacıklarını kopyalamakta kullanılan ve bir cins bakteride bulunan bir madde. devam

terimler Bağımsız Dağılım:Mayoz sırasında, homolog olmayan kromozomlar üzerinde taşınan genlerin, ayrılarak gametlere geçişi devam

terimler Bağışıklık:Bir organizmada, mikroorganizmalara ve bunların oluşturduğu maddelere karşı oluşturulan normal olm devam

terimler Bağlı genler:Aynı kromozom üzerinde yer alan genler. devam

terimler Bakka:Üzümsü, açılmayan, etli meyve. devam

terimler Bakteri:1-Prokaryot hücre yapısına sahip, mikroskopla görülebilen yararlı olanlarının yanı sıra birçoğu çe devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın