Yazılı Sınav Soruları

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerPilor: Omurgalılarda midenin onikiparmak bağırsağına açıldığı yer, mide kapısı.

  terimlerPinositoz: 1-Hücre zarından doğrudan geçemeyecek kadar büyük moleküllü sıvı maddelerin hücreye alınması. 2-Ökaryot yapıya sahip bazı bir hücr

  terimlerPinositozis: Hücre içmesi. Hücreler tarafından sıvı damlalarının absorbe edilmesi ve yutulması.

  terimlerPirenoid: Bazı protozoonların kromatoforlarındaki nişasta içeren tanecikli yapılar.

  terimlerPirimidin: Nükleik asitlerdeki azotlu bazların iki tipinden birisi. Pirimidinlerin her biri -sitozin, timin ve urasil - özgül pürinlerle eşleşir.

  terimlerPirimidinler: Karbon ve azot atomları içeren tek halkalı bazlar, nükleik asit bileşenleri.

  terimlerPirüvat: Üç karbonlu bir asit olan pirüvik asidin iyonlaşmış formu; glikolizin son ürünü ve sitrik asit döngüsünün ham maddesidir.

  terimlerPistil: Dişi organ. Ovaryum, stilus ve stigmadan oluşan ve megasporlar üreten çiçek organı.

  terimlerPlacodermi: Yalnız fosillerden bilinen ilkel çeneli balıklar. Bunların hem kemikli hem de kıkırdaklı balıkların ataları olduğuna inanılmaktadır.

  terimlerPlankton: 1-Hemen hemen bütün sularda yaşayan küçük serbest yüzüşlü bitki ve hayvanlar. Planktonun fotosentez yapan üyelerine fitoplankton adı veril

  terimlerPlantigrad: Tabanına basarak yürüme ile belirlenen kısmen yavaş bir hareket biçimidir.

  terimlerPlasenta: 1-Çoğu memelide embriyonun besin ve gaz alış-verişini sağlayan yapı. Embriyoyu korumakla görevli olan ve onu dıştan saran bir zar vardır.

  terimlerPlasmodium malaria: Sıtma hastalığı etkeni.

  terimlerPlastid: Hücrenin özel bir organelidir. Örneğin kloroplast ya da amiloplast.

  terimlerPlazma Zarı: Hücreye tüm besin maddelerinin girdiği ve bütün metabolik artık ya da salgılarının atıldığı hücrenin canlı işlevsel kısmı.

  terimlerPlazmid: Bakteri stoplazmalarında bulunan ve kromozom gibi davranan DNA'lar. Kromozom ya da kromozomlardan ayrı olan bir DNA molekülü.

  terimlerPlazmodyum: Cıvık mantarların diploid evresini oluşturan çok çekirdekli amipsi hareket eden canlı madde kütlesi. Spor oluşturarak üreyen ve sıtmaya ned

  terimlerPlazmoliz: Bir osmozla su kaybetmesinden dolayı sitoplazmanın büzülmesi.

  terimlerPleiotropi: Bir gen tarafından birden daha fazla karakterin belirlenmesi.

  terimlerPleiotropik Gen: Belli bir bireyde birkaç farklı karaktere etki eden gen.

  terimlerPleksus: Sinirlerde olduğu gibi birbirine bağlanan yapıların ağı.

  terimlerPleura: Akciğerleri saran iki katlı zar. Akciğer dış zarı.

  terimlerPloidi: Bir hücrede kromozom takımlarının sayısı ile ilgili.

  terimlerPoikilotermal: Çevrenin sıcaklığı ile değişen bir vücut sıcaklığına sahip olma. (soğukkanlı)

  terimlerPolen: Tohumlu bitkilerin mikrospor kütlesi. (dölleyici erkek eleman)

  terimlerPoligen: Aynı ırkı eklemeli olarak etkileyen iki ya da daha çok gen çifti.

  terimlerPolimer: Basit birimlerin birbirine bağlanarak oluşturdukları büyük molekül

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   40 41 42 43 44 45 46   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın