Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Pilor:Omurgalılarda midenin onikiparmak bağırsağına açıldığı yer, mide kapısı. devam

terimler Pinositoz:1-Hücre zarından doğrudan geçemeyecek kadar büyük moleküllü sıvı maddelerin hücreye alınması. 2 devam

terimler Pinositozis:Hücre içmesi. Hücreler tarafından sıvı damlalarının absorbe edilmesi ve yutulması. devam

terimler Pirenoid:Bazı protozoonların kromatoforlarındaki nişasta içeren tanecikli yapılar. devam

terimler Pirimidin:Nükleik asitlerdeki azotlu bazların iki tipinden birisi. Pirimidinlerin her biri -sitozin, timin v devam

terimler Pirimidinler:Karbon ve azot atomları içeren tek halkalı bazlar, nükleik asit bileşenleri. devam

terimler Pirüvat:Üç karbonlu bir asit olan pirüvik asidin iyonlaşmış formu; glikolizin son ürünü ve sitrik asit dön devam

terimler Pistil:Dişi organ. Ovaryum, stilus ve stigmadan oluşan ve megasporlar üreten çiçek organı. devam

terimler Placodermi:Yalnız fosillerden bilinen ilkel çeneli balıklar. Bunların hem kemikli hem de kıkırdaklı balıkları devam

terimler Plankton:1-Hemen hemen bütün sularda yaşayan küçük serbest yüzüşlü bitki ve hayvanlar. Planktonun fotosente devam

terimler Plantigrad:Tabanına basarak yürüme ile belirlenen kısmen yavaş bir hareket biçimidir. devam

terimler Plasenta:1-Çoğu memelide embriyonun besin ve gaz alış-verişini sağlayan yapı. Embriyoyu korumakla görevli devam

terimler Plasmodium malaria:Sıtma hastalığı etkeni. devam

terimler Plastid:Hücrenin özel bir organelidir. Örneğin kloroplast ya da amiloplast. devam

terimler Plazma Zarı:Hücreye tüm besin maddelerinin girdiği ve bütün metabolik artık ya da salgılarının atıldığı hücren devam

terimler Plazmid:Bakteri stoplazmalarında bulunan ve kromozom gibi davranan DNA'lar. Kromozom ya da kromozomlardan devam

terimler Plazmodyum:Cıvık mantarların diploid evresini oluşturan çok çekirdekli amipsi hareket eden canlı madde kütles devam

terimler Plazmoliz:Bir osmozla su kaybetmesinden dolayı sitoplazmanın büzülmesi. devam

terimler Pleiotropi:Bir gen tarafından birden daha fazla karakterin belirlenmesi. devam

terimler Pleiotropik Gen:Belli bir bireyde birkaç farklı karaktere etki eden gen. devam

terimler Pleksus:Sinirlerde olduğu gibi birbirine bağlanan yapıların ağı. devam

terimler Pleura:Akciğerleri saran iki katlı zar. Akciğer dış zarı. devam

terimler Ploidi:Bir hücrede kromozom takımlarının sayısı ile ilgili. devam

terimler Poikilotermal:Çevrenin sıcaklığı ile değişen bir vücut sıcaklığına sahip olma. (soğukkanlı) devam

terimler Polen:Tohumlu bitkilerin mikrospor kütlesi. (dölleyici erkek eleman) devam

terimler Poligen:Aynı ırkı eklemeli olarak etkileyen iki ya da daha çok gen çifti. devam

terimler Polimer:Basit birimlerin birbirine bağlanarak oluşturdukları büyük molekül devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın