Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR):Atasal molekülün çok az bulunduğu yerlerde belirli bir DNA parçasının milyonlarca kopyasının hızlı devam

terimler Polimorfizm:Bir türün üyeleri arasındaki biçim farklılıkları. Bir populasyonda birkaç farklı fenotipin görünme devam

terimler Polip:Hidra benzeri hayvanlar. Bazı Sölenterat'ların hayat devresinde sesil evre. Mukozadan oluşan çıkın devam

terimler Polipeptid:Protein molekülünün yapısında bulunan amino asit zincirlerinin bir parçası. devam

terimler Polipeptit:Çok sayıda amino asidin birleşmesiyle oluşan organik molekül. devam

terimler Poliploidler:İkiden daha çok homolog kromozoma sahip olan organizmalar. devam

terimler Polisaj:Makine sanayiinde parlatmak. devam

terimler Polisakkarit:Monosakkarit birimlerinin birleşmesi ile oluşmuş, nişasta, glikojen gibi kompleks yapılı karbonhid devam

terimler Populasyon:Belirli coğrafi sınırlar içinde yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğudur. devam

terimler Popülasyon:Belirli bir coğrafik bölgeye yerleşen, aynı zamanda ve aynı yerde birlikte bulunan ve kendi aralar devam

terimler Por:Çekirdek zarında bulunan madde alış verişini sağlayan gözenek, küçük delik. devam

terimler Porifera:Sünger filumu. Vücut çok sayıda porla delinmiştir. Buralardan su içeri girer ve besin süzülür. devam

terimler Portal Sistem:Bir bölgenin kanını toplayan ve yürek yerine diğer organlardaki kılcal damalara uzanan toplardamar devam

terimler Predasyon:İki tür arasındaki ilişki. Bir tür diğer tür üzerinde zararlı etki yapar, ancak onsuz yaşayamaz. B devam

terimler Predatör:Besin olarak diğer hayvanları yakalayıp yiyen canlı, avcı. devam

terimler Prekursor:Öncü. Bir metabolik yol içinde başka maddeden önce gelen bir madde. Başka bir maddenin sentezlendi devam

terimler Presbitlik:Göz merceği esnekliğini kaybettiği için yakına uyum yapamaz. İnce kenarlı mercekle düzeltilebilir. devam

terimler Primat:Memeliler sınıfının maymun, şempanze ve benzeri canlıları içeren alt grubu. devam

terimler Primer:Birinci derecedeki, ilkin, esas. devam

terimler Primitif Oluk:Mezodermin şekillenmesi ve hücrelerin hareketinin bir sonucu olarak balık, sürüngen, kuş ve memeli devam

terimler Primordiyum:Bir organ ya da kısmın embriyonik gelişme sırasında görülen ilk belirtisi. devam

terimler Probosis:Bir hayvanda genellikle beslenmede kullanılan burun ya da baş kısmındaki hortuma benzer yapı. devam

terimler Profaz:1- Mitozun ilk evresi. Bu evrede kromatin iplikleri kısalır, kromozomlar belirgin hale gelir ve iğ devam

terimler Progesteron:Hamileliğin devam ettirilmesini sağlayan dişi eşey hormonu. Plasentada ve ovaryumun Corpus luteumu devam

terimler Proglotis:Bir şeritin vücut parçaları. devam

terimler Prokaryot Hücre:Zarla çevrilmiş özel organelleri ve gerçek çekirdeği olmayan hücreler. Bakteriler ve mavi-yeşil al devam

terimler Prolaktin:Ön hipofizden salınan bir hormon; bu hormonun işlevlerinden birisi, memelilerin dişi bireylerinde devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın