Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerPolimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR): Atasal molekülün çok az bulunduğu yerlerde belirli bir DNA parçasının milyonlarca kopyasının hızlı bir şekilde üretilmesini sağlayan bir

  terimlerPolimorfizm: Bir türün üyeleri arasındaki biçim farklılıkları. Bir populasyonda birkaç farklı fenotipin görünmesi.

  terimlerPolip: Hidra benzeri hayvanlar. Bazı Sölenterat'ların hayat devresinde sesil evre. Mukozadan oluşan çıkıntı.

  terimlerPolipeptid: Protein molekülünün yapısında bulunan amino asit zincirlerinin bir parçası.

  terimlerPolipeptit: Çok sayıda amino asidin birleşmesiyle oluşan organik molekül.

  terimlerPoliploidler: İkiden daha çok homolog kromozoma sahip olan organizmalar.

  terimlerPolisaj: Makine sanayiinde parlatmak.

  terimlerPolisakkarit: Monosakkarit birimlerinin birleşmesi ile oluşmuş, nişasta, glikojen gibi kompleks yapılı karbonhidrat.

  terimlerPopulasyon: Belirli coğrafi sınırlar içinde yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğudur.

  terimlerPopülasyon: Belirli bir coğrafik bölgeye yerleşen, aynı zamanda ve aynı yerde birlikte bulunan ve kendi aralarında üreyebilen herhangi bir organizma grubu.

  terimlerPor: Çekirdek zarında bulunan madde alış verişini sağlayan gözenek, küçük delik.

  terimlerPorifera: Sünger filumu. Vücut çok sayıda porla delinmiştir. Buralardan su içeri girer ve besin süzülür.

  terimlerPortal Sistem: Bir bölgenin kanını toplayan ve yürek yerine diğer organlardaki kılcal damalara uzanan toplardamarların bir grubu.

  terimlerPredasyon: İki tür arasındaki ilişki. Bir tür diğer tür üzerinde zararlı etki yapar, ancak onsuz yaşayamaz. Bu tür diğerini öldürür ve yer.

  terimlerPredatör: Besin olarak diğer hayvanları yakalayıp yiyen canlı, avcı.

  terimlerPrekursor: Öncü. Bir metabolik yol içinde başka maddeden önce gelen bir madde. Başka bir maddenin sentezlendiği madde.

  terimlerPresbitlik: Göz merceği esnekliğini kaybettiği için yakına uyum yapamaz. İnce kenarlı mercekle düzeltilebilir.

  terimlerPrimat: Memeliler sınıfının maymun, şempanze ve benzeri canlıları içeren alt grubu.

  terimlerPrimer: Birinci derecedeki, ilkin, esas.

  terimlerPrimitif Oluk: Mezodermin şekillenmesi ve hücrelerin hareketinin bir sonucu olarak balık, sürüngen, kuş ve memeli yumurtalarındaki disk üzerinde gelişen uzu

  terimlerPrimordiyum: Bir organ ya da kısmın embriyonik gelişme sırasında görülen ilk belirtisi.

  terimlerProbosis: Bir hayvanda genellikle beslenmede kullanılan burun ya da baş kısmındaki hortuma benzer yapı.

  terimlerProfaz: 1- Mitozun ilk evresi. Bu evrede kromatin iplikleri kısalır, kromozomlar belirgin hale gelir ve iğ oluşur. 2- Kromozomların yoğunlaşarak, da

  terimlerProgesteron: Hamileliğin devam ettirilmesini sağlayan dişi eşey hormonu. Plasentada ve ovaryumun Corpus luteumun'da üretilen hormon. Estrodiol ile kızgınlı

  terimlerProglotis: Bir şeritin vücut parçaları.

  terimlerProkaryot Hücre: Zarla çevrilmiş özel organelleri ve gerçek çekirdeği olmayan hücreler. Bakteriler ve mavi-yeşil algleri içine alan monera alemindeki canlıla

  terimlerProlaktin: Ön hipofizden salınan bir hormon; bu hormonun işlevlerinden birisi, memelilerin dişi bireylerinde süt üretimini uyarmaktır.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   41 42 43 44 45 46 47   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın