eğitim sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerProprioseptör: Vücudun durumu, hareketleri kas gerilimi hakkında beyne bilgi veren iç duyu hücreleri.

  terimlerProsimi: Yaşayan ilkel bir primat ya da primatların ilk atası.

  terimlerProstat: Memeli erkeğinin büyük yardımcı eşey bezi. Bu bez deferensle birleştiği kısımda üretrayı sarar ve büyük ölçüde seminal sıvı salgıl

  terimlerProstat Bezi: İnsanlarda erkek bireylerde, üretranın vas deferens ile birleştiği yerin etrafını sarar ve meni için asit nötralize edici sıvı sağlar.

  terimlerProstetik Grup: Bir enzime sıkıca bağlanan bir kofaktör.

  terimlerProteaz: Proteinlerin peptit bağlarını kopararak yıkılmasından sorumlu olan enzim, proteinaz.

  terimlerProtein: Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran temel moleküllerdir. Amino asitlerin peptid bağlarıyla birleşmesinden ol

  terimlerProteoliz: Proteinlerin amino asitlerine kadar parçalanması işlemi.

  terimlerProteus Davranışı: Predatörler tarafından kovalandığı zaman avın düzensiz, beklenmedik değişik hareketleri.

  terimlerProtista: Protozoa, flagellata, cıvık mantar, bazı alg ve mantarlardan oluşan organizmalar dünyası.

  terimlerProtokooperasyon: Birlikte bulundukları zaman birbirlerinden yararlanan iki populasyon arasındaki ilişkiler. Ancak birinin yokluğunda diğeri yaşamını sürdüreb

  terimlerProton: Bütün atom çekirdeklerinde bulunan pozitif elektrik yükü ve bir nötronunkine eşit kütlesi olan temel partikül.

  terimlerProtonefridyum: İlkel omurgasızların ve bazı ileri hayvanların larvalarındaki alev hücresinden oluşan boşaltım organı.

  terimlerProtonema: Kara yosunlarında, üzerindeki dik bir gövdenin geliştiği ve bu gövdeye tek sıralı hücreden oluşan sarmal yaprak halkasının bağlandığı

  terimlerProtoplazma: Hücrenin çekirdeği ile sitoplazmasına verilen ad.

  terimlerProtozoa: Amoeba, ciliata, flagellata ve sporozoa'yı kapsayan tek hücreli hayvanların filumu.

  terimlerProtozoon: Tek hücreli canlılara genel olarak verilen ad (örneğin algler, mantarlar, bakteriler vs.)

  terimlerPseudopod: 1- Bir amip ya da amipsi hücrenin geçici sitoplazmik çıkıntısı. Bu çıkıntı hareket ve beslenmede kullanılır. 2- Bazı tek hücrelileri

  terimlerPseudosölom: Mezoderm ve endoderm arasındaki vücut boşluğu. Kalıcı bir blastösol.

  terimlerPsilopsida: Tracheaphyta'nın bir alt filumu, en ilkel vasküler bitkilerdir. Bunlar köksüzdü veya yapraksız ya da pula benzer küçük yaprakları vardır. G

  terimlerPteropsida: Eğrelti otları, kozalaklı bitkiler ve çiçekli bitkileri kapsayan Tracheophyta'nın bir alt filumu. Bitki dünyasındaki en geniş grup.

  terimlerPulpa: Dilin dentin ile çevrili, kan damarları ve sinirlerin bulunduğu gevşek bağ dokusundan oluşan en iç kısmı; diş özü.

  terimlerPulvinus: Yaprak sapının gövdeye birleştiği yerde bulunan yastığa benzer şişkinlik.

  terimlerPunnett Karesi: Her bir ebeveynden gelen gametleri bir karenin kenarına yazarak, genetik çaprazlama sonuçlarını tahmin etme yöntemi.

  terimlerPupa: 1-Başkalaşım gösteren böceklerde larvanın koruyucu kılıf içindeki hareketsiz evresi. 2-Bir böcek gelişmesinde larva ve ergin dönemleri

  terimlerPuplaşma: Bazı böceklerin larva evrelerinin sonunda beslenmesiz ve hareketsiz belli bir zaman devresine girerek ergin organizmaları meydana getirmesi olayı.

  terimlerPürin: Nükleik asitlerdeki azotlu bazların iki tipinden birisi. Pürinlerin her biri -adenin ve guanin- özgül pirimidinlerle eşleşir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   42 43 44 45 46 47 48   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın