Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Proprioseptör:Vücudun durumu, hareketleri kas gerilimi hakkında beyne bilgi veren iç duyu hücreleri. devam

terimler Prosimi:Yaşayan ilkel bir primat ya da primatların ilk atası. devam

terimler Prostat:Memeli erkeğinin büyük yardımcı eşey bezi. Bu bez deferensle birleştiği kısımda üretrayı sarar ve devam

terimler Prostat Bezi:İnsanlarda erkek bireylerde, üretranın vas deferens ile birleştiği yerin etrafını sarar ve meni iç devam

terimler Prostetik Grup:Bir enzime sıkıca bağlanan bir kofaktör. devam

terimler Proteaz:Proteinlerin peptit bağlarını kopararak yıkılmasından sorumlu olan enzim, proteinaz. devam

terimler Protein:Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran temel moleküllerdir. Amino devam

terimler Proteoliz:Proteinlerin amino asitlerine kadar parçalanması işlemi. devam

terimler Proteus Davranışı:Predatörler tarafından kovalandığı zaman avın düzensiz, beklenmedik değişik hareketleri. devam

terimler Protista:Protozoa, flagellata, cıvık mantar, bazı alg ve mantarlardan oluşan organizmalar dünyası. devam

terimler Protokooperasyon:Birlikte bulundukları zaman birbirlerinden yararlanan iki populasyon arasındaki ilişkiler. Ancak b devam

terimler Proton:Bütün atom çekirdeklerinde bulunan pozitif elektrik yükü ve bir nötronunkine eşit kütlesi olan tem devam

terimler Protonefridyum:İlkel omurgasızların ve bazı ileri hayvanların larvalarındaki alev hücresinden oluşan boşaltım org devam

terimler Protonema:Kara yosunlarında, üzerindeki dik bir gövdenin geliştiği ve bu gövdeye tek sıralı hücreden oluşan devam

terimler Protoplazma:Hücrenin çekirdeği ile sitoplazmasına verilen ad. devam

terimler Protozoa:Amoeba, ciliata, flagellata ve sporozoa'yı kapsayan tek hücreli hayvanların filumu. devam

terimler Protozoon:Tek hücreli canlılara genel olarak verilen ad (örneğin algler, mantarlar, bakteriler vs.) devam

terimler Pseudopod:1- Bir amip ya da amipsi hücrenin geçici sitoplazmik çıkıntısı. Bu çıkıntı hareket ve beslenmede k devam

terimler Pseudosölom:Mezoderm ve endoderm arasındaki vücut boşluğu. Kalıcı bir blastösol. devam

terimler Psilopsida:Tracheaphyta'nın bir alt filumu, en ilkel vasküler bitkilerdir. Bunlar köksüzdü veya yapraksız ya devam

terimler Pteropsida:Eğrelti otları, kozalaklı bitkiler ve çiçekli bitkileri kapsayan Tracheophyta'nın bir alt filumu. devam

terimler Pulpa:Dilin dentin ile çevrili, kan damarları ve sinirlerin bulunduğu gevşek bağ dokusundan oluşan en iç devam

terimler Pulvinus:Yaprak sapının gövdeye birleştiği yerde bulunan yastığa benzer şişkinlik. devam

terimler Punnett Karesi:Her bir ebeveynden gelen gametleri bir karenin kenarına yazarak, genetik çaprazlama sonuçlarını ta devam

terimler Pupa:1-Başkalaşım gösteren böceklerde larvanın koruyucu kılıf içindeki hareketsiz evresi. 2-Bir böce devam

terimler Puplaşma:Bazı böceklerin larva evrelerinin sonunda beslenmesiz ve hareketsiz belli bir zaman devresine gire devam

terimler Pürin:Nükleik asitlerdeki azotlu bazların iki tipinden birisi. Pürinlerin her biri -adenin ve guanin- öz devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın