Eğitim Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimler NADP:Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin d devam

  terimler Nasti:Bitkinin, uyaranın cinsine göre yaptığı fakat uyaranın yönüne bağlı olmayan davranışlar. devam

  terimler Nefridyum:Omurgasız hayvanlarda bulunan boşaltım organı.Yer solucanları ve diğer Annelid'lerde bulunan boşal devam

  terimler Nefrit:Böbreklerdeki nefronların iltihaplanması sonucu oluşan hastalık. devam

  terimler Nefron:Omurgalı böbreğinin, idrar oluşturan yapısı ve işlev birimi. devam

  terimler Nekroz:Hücrelerin ve dokuların ölmesi durumu. devam

  terimler Nekton:Aktif yüzücü organizmalar için kullanılan topluluk adı. devam

  terimler Nematosist:Sölenter'lerde bulunan tutunma, korunma ve av yakalamaya yarayan küçük sokucu bir yapı. devam

  terimler Nicel Gözlem:Bir ölçü aracı kullanılarak yapılan ve sonuçları sayısal olarak ifade edilen gözlem şeklidir. devam

  terimler Nikotin:Bir nörotransmitter olan asetilkolinin faaliyetini engellediği için zehirli olan ve tütünden elde devam

  terimler Nikotinamit adenin dinükleotit:1-Hücresel solunumda meydana gelen yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinde, elektron ve proton t devam

  terimler Nikotinamit adenin dinükleotit fosfat:1- Işığa bağımlı tepkimeler sırasında açığa çıkan elektronları ve protonları geçici olarak taşıyan devam

  terimler Nimf:Pupa evresi geçirmeden erginleşen ve genellikle ergine benzeyen böcek. devam

  terimler Nimfa:Yarı başkalaşım gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen, fakat eşey organları ve kanatla devam

  terimler Niş:1- Bir türün yaşmak, büyümek ve üremek için gereksinim duyduğu fiziksel ve biyolojik koşullar seti devam

  terimler Nişasta:Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen polisakkarit (C6-H10-O5). devam

  terimler Nişasta:Çok sayıda glikozun özel bağlarla birleşmesinden oluşmuştur. Şekerin bitkilerdeki depo şeklidir. N devam

  terimler Nitel Gözlem:Herhangi bir doğa olayının bir araç yardımı olmaksızın doğrudan doğruya duyu organları yardımıyla devam

  terimler Nitrat İndirgenmesi:Nitratın amonyağa indirgenme işlemi. devam

  terimler Nitrifikasyon:Toprakta amonyağın, bakteriler tarafından nitrite ve nitrata dönüştürüldüğü metabolik olay. devam

  terimler Nitrit asit:(HNO3) Niterat asidi. Yüksek derecede aşındırıcı, renksiz ve du devam

  terimler Nodül:Baklagil köklerinde azot bağlayan bakterilerin ortak yaşamaları sonucu köklerde meydana gelen yumr devam

  terimler Nodyum:Gövde üzerinde yaprak ya da tomurcuğun geliştiği yer, bir şişkinlik ya da kabartı. devam

  terimler Nokta Mutasyonu:DNA kopyalanması sırasında bir baz çiftinde meydana gelen değişiklik. devam

  terimler Nondisjunction (Ayrılmama):Mayoz bölünmedeki indirgenme sırasında homolog kromozom çiftinin normal olarak ayrılamaması. Çifti devam

  terimler Notokord:Bütün kordatların embriyosunda ve bazılarının erginlerinde iç iskelet görevi yapan, arka-ön doğrul devam

  terimler Notokort:Kordalılarda görülen ilk destek organı. Embriyoda ilk bağırsağın üzerinde gelişen, yüksek yapılı h devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın