Eğitim Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerNADP: Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotid fosfat'ın kısaltılmış şeklidir

  terimlerNasti: Bitkinin, uyaranın cinsine göre yaptığı fakat uyaranın yönüne bağlı olmayan davranışlar.

  terimlerNefridyum: Omurgasız hayvanlarda bulunan boşaltım organı.Yer solucanları ve diğer Annelid'lerde bulunan boşaltım organıdır. Silli bir huni boru ile bit

  terimlerNefrit: Böbreklerdeki nefronların iltihaplanması sonucu oluşan hastalık.

  terimlerNefron: Omurgalı böbreğinin, idrar oluşturan yapısı ve işlev birimi.

  terimlerNekroz: Hücrelerin ve dokuların ölmesi durumu.

  terimlerNekton: Aktif yüzücü organizmalar için kullanılan topluluk adı.

  terimlerNematosist: Sölenter'lerde bulunan tutunma, korunma ve av yakalamaya yarayan küçük sokucu bir yapı.

  terimlerNicel Gözlem: Bir ölçü aracı kullanılarak yapılan ve sonuçları sayısal olarak ifade edilen gözlem şeklidir.

  terimlerNikotin: Bir nörotransmitter olan asetilkolinin faaliyetini engellediği için zehirli olan ve tütünden elde edilen bir alkaloyid.

  terimlerNikotinamit adenin dinükleotit: 1-Hücresel solunumda meydana gelen yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinde, elektron ve proton transferine yardım eden bir koenzim.2-NAD.

  terimlerNikotinamit adenin dinükleotit fosfat: 1- Işığa bağımlı tepkimeler sırasında açığa çıkan elektronları ve protonları geçici olarak taşıyan bileşik. 2- NADP.

  terimlerNimf: Pupa evresi geçirmeden erginleşen ve genellikle ergine benzeyen böcek.

  terimlerNimfa: Yarı başkalaşım gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen, fakat eşey organları ve kanatları tam olarak gelişmemiş evre.

  terimlerNiş: 1- Bir türün yaşmak, büyümek ve üremek için gereksinim duyduğu fiziksel ve biyolojik koşullar seti. 2- Yaşam alanında kalıtsal özellik

  terimlerNişasta: Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen polisakkarit (C6-H10-O5).

  terimlerNişasta: Çok sayıda glikozun özel bağlarla birleşmesinden oluşmuştur. Şekerin bitkilerdeki depo şeklidir. Nişasta, ayıracı olan iyot çözeltisi il

  terimlerNitel Gözlem: Herhangi bir doğa olayının bir araç yardımı olmaksızın doğrudan doğruya duyu organları yardımıyla gözlenmesidir

  terimlerNitrat İndirgenmesi: Nitratın amonyağa indirgenme işlemi.

  terimlerNitrifikasyon: Toprakta amonyağın, bakteriler tarafından nitrite ve nitrata dönüştürüldüğü metabolik olay.

  terimlerNitrit asit: (HNO3) Niterat asidi. Yüksek derecede aşındırıcı, renksiz ve dumanlı sıvı. Zehirleyicidir ve şiddetli yan

  terimlerNodül: Baklagil köklerinde azot bağlayan bakterilerin ortak yaşamaları sonucu köklerde meydana gelen yumru şeklindeki yapılar. Azot tespit eden bitkil

  terimlerNodyum: Gövde üzerinde yaprak ya da tomurcuğun geliştiği yer, bir şişkinlik ya da kabartı.

  terimlerNokta Mutasyonu: DNA kopyalanması sırasında bir baz çiftinde meydana gelen değişiklik.

  terimlerNondisjunction (Ayrılmama): Mayoz bölünmedeki indirgenme sırasında homolog kromozom çiftinin normal olarak ayrılamaması. Çiftin her iki üyesi aynı yavru çekirdeğe ge

  terimlerNotokord: Bütün kordatların embriyosunda ve bazılarının erginlerinde iç iskelet görevi yapan, arka-ön doğrultusunda uzanan çubuk şeklindeki yapı.

  terimlerNotokort: Kordalılarda görülen ilk destek organı. Embriyoda ilk bağırsağın üzerinde gelişen, yüksek yapılı hayvanlarda embriyo gelişimi tamamlarke

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   34 35 36 37 38 39 40   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın