Eğitim Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerMongolizm: Bireylerin yüz, göz kapakları, dil ve vücudun diğer kısımlarının anormalliği ile ortaya çıkan bir kongenital bozukluk. Zeka ve fiziksel ge

  terimlerMonohibrit: Tek karakter bakımından melez.

  terimlerMonohibrit Çaprazlama: Ebeveynlerin sadece söz konusu tek bir tane lokusun alellerinin farklı olması göz önüne alınarak yapılan çaprazlama.

  terimlerMonoik: Tek evcikli. Aynı bitki üzerinde hem erkek hem de dişi çiçekleri ya da kozalakları taşıyan bitki. Hem erkek hem de dişi üreme hücresi meyda

  terimlerMonokotiledon: Angiospermae sınıfının bir alt sınıfı. Tek çenek yaprağı olan bitkileri içerir. Örneğin buğdaygiller, zambak ve orkide.

  terimlerMonomer: 1-Büyük moleküllerin hidrolizi sonucu oluşan en küçük yapı birimi. 2-Diğerlerine bağlanarak polimer yapabilen molekül ağırlığı nisp

  terimlerMonoploid: (Haploid) tek (n) sayıda kromozoma sahip hücre.

  terimlerMonosakkarit: Genel formülü (CH2O)n olan en basit şeker molekülü.

  terimlerMonosomik: Normal diploit kromozom sayısından bir tane daha az sayıda kromozoma sahip olan organizma.

  terimlerMorfogenez: Vücudun bir kısmının ya da özel bir organın şekil, büyüklük ve diğer yapılarının gelişimi.

  terimlerMorfoloji: Biçim bilimi. Canlıların şekil ve yapısını inceleyen bilim dalı.

  terimlerMorula: Emriyonal gelişmin başlangıcında meydana gelen, birbiriyle aynı büyüklük ve genetik özelliklere sahip blastomerlerin oluşturduğu hücre top

  terimlerMotor Birim: Bütün iskelet kası liflerinin tek bir motor nöron tarafından uyarılması.

  terimlerMukoza: Sindirim borusu, soluk borusu gibi iç organların iç yüzeyini örten ve mukus sıvısı salgılayan, üç tabakadan oluşan, sindirim kanalının i

  terimlerMukus: 1-Burun, nefes borusu, mide gibi yapıların iç yüzeyinde bulunan mukozada yer alan goblet hücreleri tarafından salgılanan kaygan, yumurta akı k

  terimlerMultipi aleller: Tek bir lokusun farklı fenotipleri oluşturan üç ya da daha fazla seçenek durumu.

  terimlerMusilaj: Suda şişerek yarı akışkan çözelti meydana getiren madde.

  terimlerMutajen: DNA ile etkileşime girerek mutasyon oluşmasına neden olan kimyasal ya da fiziksel faktörler.

  terimlerMutant: 1-Bazı etkenler nedeni ile genetik materyalin değişmesi sonucu farklılaşmış mutasyona uğramış hücre ya da birey. 2-DNA sında değişikl

  terimlerMutasyon: 1-Canlılarda çevre şartlarıyla meydana gelen ve kalıtsal olan DNA dizisinde ortaya çıkan ve kalıtımla aktarılabilen değişiklik. 2-Genom

  terimlerMuton: Değişince organizmanın bir mutantının meydana gelmesine neden olan kromozomun en küçük parçası.

  terimlerMutualizm: İki canlının birbirlerinden faydalanarak birlikte yaşamaları.

  terimlerMutualizm (+/+): Birlikte yaşayan organizmalar birbirine karşılıklı yarar sağlar. Örnek: Likenler ( Mantar ve yosunun(=Alg) oluşturduğu birlik ) Likenler a

  terimlerMyelin: Merkezi sinir siteminde ve bazı periferal sinirlerde ki sinir hücrelerinin aksonları etrafında bir kılıf oluşturan yağlı madde.

  terimlerMyofibriller: Aktin ve miyozin proteinlerinden oluşan kontraktil, uzun mikros kobik lifler.

  terimlerNabız: Kalbin kasılmasıyla atardamarlara pompalanan kanın damar duvarına vuruşudur. Normal insanda nabız dakikada 60-100 defa atar.

  terimlerNAD: Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinukleotid'in kısalmış şeklidir. (DPN de den

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   33 34 35 36 37 38 39   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın