Eğitim Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerKaryokinez: Mitoz bölünmede çekirdek bölünmesidir.

  terimlerKaryotip: 1-Bir bireydeki kromozom takımının sayı, büyüklük ve bakımından özelliği. 2-Kromozomların uzunluk, bant özellikleri, sentromer konumu

  terimlerKas: Vücudumuza biçim kazandıran, iskeletimizi ve iç organlarımızı hareket ettiren yapılara kas denir.

  terimlerKas Tonusu: İskelet kaslarının, dinlenme durumundaki kasılı hali.

  terimlerKatabolizma: Canlı hücre içinde karmaşık moleküllerin basit moleküllere parçalanmasına ve enerjinin açığa çıkmasına neden olan kimyasal reaksiyonlar

  terimlerKatalizör: Kimyasal tepkimeye katılmadan tepkimenin hızını artıran fakat tüketilmeyen madde. Bu olmadan reaksiyon son noktaya ulaşmaz.

  terimlerKataraklık: Merceğin saydamlığını yitirmesiyle oluşan göz rahatsızlığı. Ameliyatla düzeltilir.

  terimlerKatyon: Pozitif yüklü iyon.

  terimlerKazein: Sütte bulunan bir çeşit protein.

  terimlerKeliser: Örümcek, akrep ve öteki Arachnida'ların başında bulunan pens biçimindeki ekstremite.

  terimlerKemiozmoz: Proton (H+) derişimi farkından dolayı protonların zardan geçişi sırasında ATP sentaz aracılığıyla ATP sentezleme mekanizması.

  terimlerKemoreseptör: Kimyasal uyarımları alan duygu organı ya da hücresi.

  terimlerKemosentetik Ototroflar: İnorganik maddeleri oksitleyerek (oksijen ile yakarak) açığa çıkan kimyasal enerji yardımıyla besin sentezlemeye kemosentez denir. Kemo

  terimlerKemosentez: Bazı canlıların güneş enerjisi yerine inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddelerden or

  terimlerKemotropizma: Kimyasal uyarıma büyüme tepkisi.

  terimlerKeratin: Omurgalı hayvanların derisinin, tırnak saç, boynuz gibi yapılarında bulunan, suda çözünmeyen sert protein.

  terimlerKeton Yapılar: Yüksek yoğunluklarda zehirleyici olan tam oksitlenmemiş yağ asitleridir. İdrarla dışarı atılır, asidozise neden olur.

  terimlerKırkbayır: Geviş getiren otçul memelilerde geviş getirme işleminden sonra besinlerin gönderildiği mide bölümü.

  terimlerKısa Gün Bitkisi: Bir orman ekosisteminde zeminde yer alan kısa boylu bitkilerdir. Işıktan yararlanma süreleri ve şansları daha azdır.

  terimlerKıyı Bölgesi: Kıyıdan kıta sahanlığının sınırına kadar uzanan denizel yaşam bölgesi.

  terimlerKilit Taşı Tür: Bir komünitenin kompozisyonu üzerinde baskın etkiye sahip olan tür.

  terimlerKilobase: 1000 nükleotidlik DNA parçalarını esas alan ölçü birimi.

  terimlerKilus: Sindirim sırasında ince bağırsağın lenf damarlarının içinde görülen ve yağ granülleri kapsayan sıvı.

  terimlerKimera: Vücudunda aynı ya da farklı türlerin zigotundan türeyen hücre populasyonuna sahip olan bireydir. Doğal olarak ikizlerde görülebilir ya da yap

  terimlerKimotripsin: Pankreastan kimotripsinojen olarak salgılanıp protein sindiriminde rol oynayan aktif enzim.

  terimlerKimotripsinojen: Pankreas özsuyu içerisinde bulunan protein sindiriminde rol oynayan inaktif enzim.

  terimlerKimus: Mideden ince bağırsağa geçen yarı sindirilmiş haldeki besin maddeleri.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   24 25 26 27 28 29 30   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın