Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler İnterfaz:1- Hücre döngüsünde, birbirini izleyen çekirdek bölünmeleri arasındaki periyot; bu periyot boyunca devam

terimler İnterferon:Hücrelerin virüslere karşı ürettiği özel savunma maddesi. devam

terimler İnvitro:Hücelerin, dokuların, organların ait oldukları organizmaların dışında yapay ortamlar içinde yetişt devam

terimler İnvivo:Ait olduğu hücre veya organizma içerisinde yapılan deney. devam

terimler İris:Gözün saydam tabakasının altındaki damar tabakadan oluşan renkli kısmı. devam

terimler İrkilme:Canlıların dış ortamdan gelen uyarılara tepki göstermelerine irkilme denir. devam

terimler İskelet:Vücudumuzun çatısını oluşturan kemik yapıya iskelet denir. devam

terimler İskelet:İnsana şekil veren, organlara desteklik sağlayan ve koruyan yapıya iskelet denir. İskelet sistemin devam

terimler İstilacı Tür:Hızla çoğalan, geniş şekilde yayılış gösteren ve girmiş olduğu bölgedeki yerli türleri olumsuz yön devam

terimler İşkembe:Geviş getiren otçul memelilerde besinlerin yemek borusundan ilk geldiği, içinde selüloz sindirimin devam

terimler İyon:Pozitif veya negatif yüklü bir atom. devam

terimler İyon Pompası:Hücre zarında bulunan ve iyon akışını düzenleyen kompleks protein molekülü. devam

terimler İz Element:Canlı dokuda çok az miktarda fakat mutlaka bulunması gerekli elementlerdir. devam

terimler İzogamet:Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan gametler. devam

terimler İzogami:Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşimiyle yeni canlı ol devam

terimler İzolasyon:1-Ayrılma, yalıtım. Biyolojide herhangi bir sebeple populasyondaki fertlerin birbirleriyle olan il devam

terimler İzomer:Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan moleküller. devam

terimler İzomeraz:Molekül içerisinde atomların yerlerini değiştiren enzim. devam

terimler İzotonik:Hücrenin iç ve dış ortamının aynı osmotik basınca sahip olma durumu. Aynı ozmotik basınca sahip ol devam

terimler Jel:Katı faz içerisinde sıvı fazın yayıldığı koloidal sistem. devam

terimler Jel Elektroforez Tekniği:Aynı elektrik yüklü moleküllerin jel matriks içerisinde büyüklüklerine göre ayrılması tekniği. devam

terimler Jelatin:Açık sarı, suda çözünebilen ve hayvanlardan elde edilen pelte kıvamında, suda kaynatıldığı zaman ç devam

terimler Jeomorfolojik:Yer şekillerinin engebe biçimlerine yönelik. devam

terimler Jeotermal:Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su ya da bunlarda elde edilen enerji. devam

terimler Jeotropizma:Yere doğru ya da yerden zıt yön deki bir büyüme tepkisidir. Büyüme üzerine yerçekiminin etkisi. devam

terimler Juvenil Hormonu:Deri değiştirme esnasında gençlik morfolojisini koruyan bir artropod hormonudur. Yokluğunda ergine devam

terimler Kadavra:Tıp öğreniminde üzerinde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da hayvan vücudu. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın