Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerİnterfaz: 1- Hücre döngüsünde, birbirini izleyen çekirdek bölünmeleri arasındaki periyot; bu periyot boyunca kromozomlar dağınık durumdadır ve çeki

  terimlerİnterferon: Hücrelerin virüslere karşı ürettiği özel savunma maddesi.

  terimlerİnvitro: Hücelerin, dokuların, organların ait oldukları organizmaların dışında yapay ortamlar içinde yetiştirilmeleri veya bulunmaları.

  terimlerİnvivo: Ait olduğu hücre veya organizma içerisinde yapılan deney.

  terimlerİris: Gözün saydam tabakasının altındaki damar tabakadan oluşan renkli kısmı.

  terimlerİrkilme: Canlıların dış ortamdan gelen uyarılara tepki göstermelerine irkilme denir.

  terimlerİskelet: Vücudumuzun çatısını oluşturan kemik yapıya iskelet denir.

  terimlerİskelet: İnsana şekil veren, organlara desteklik sağlayan ve koruyan yapıya iskelet denir. İskelet sisteminin yapı birimi kemiklerdir. İnsan vücudu 210

  terimlerİstilacı Tür: Hızla çoğalan, geniş şekilde yayılış gösteren ve girmiş olduğu bölgedeki yerli türleri olumsuz yönde etkileyen bir yabancı (egzotik) t

  terimlerİşkembe: Geviş getiren otçul memelilerde besinlerin yemek borusundan ilk geldiği, içinde selüloz sindirimine yardımcı olan simbiyotik bakterililerin bul

  terimlerİyon: Pozitif veya negatif yüklü bir atom.

  terimlerİyon Pompası: Hücre zarında bulunan ve iyon akışını düzenleyen kompleks protein molekülü.

  terimlerİz Element: Canlı dokuda çok az miktarda fakat mutlaka bulunması gerekli elementlerdir.

  terimlerİzogamet: Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan gametler.

  terimlerİzogami: Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşimiyle yeni canlı oluşumu.

  terimlerİzolasyon: 1-Ayrılma, yalıtım. Biyolojide herhangi bir sebeple populasyondaki fertlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin kesilmesi. 2-İki ortam arasında

  terimlerİzomer: Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan moleküller.

  terimlerİzomeraz: Molekül içerisinde atomların yerlerini değiştiren enzim.

  terimlerİzotonik: Hücrenin iç ve dış ortamının aynı osmotik basınca sahip olma durumu. Aynı ozmotik basınca sahip olan ortamlar.

  terimlerJel: Katı faz içerisinde sıvı fazın yayıldığı koloidal sistem.

  terimlerJel Elektroforez Tekniği: Aynı elektrik yüklü moleküllerin jel matriks içerisinde büyüklüklerine göre ayrılması tekniği.

  terimlerJelatin: Açık sarı, suda çözünebilen ve hayvanlardan elde edilen pelte kıvamında, suda kaynatıldığı zaman çözünen, oda sıcaklığında katı ha

  terimlerJeomorfolojik: Yer şekillerinin engebe biçimlerine yönelik.

  terimlerJeotermal: Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su ya da bunlarda elde edilen enerji.

  terimlerJeotropizma: Yere doğru ya da yerden zıt yön deki bir büyüme tepkisidir. Büyüme üzerine yerçekiminin etkisi.

  terimlerJuvenil Hormonu: Deri değiştirme esnasında gençlik morfolojisini koruyan bir artropod hormonudur. Yokluğunda ergine ergine doğru bir metamorfoz başlar.

  terimlerKadavra: Tıp öğreniminde üzerinde çalışmak için hazırlanmış ölü insan ya da hayvan vücudu.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   22 23 24 25 26 27 28   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın