Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Kimyasal Enerji:Moleküllerin kimyasal bağlarında depolanmış enerji. devam

terimler Kimyasal Sindirim:Besinlerin su ve enzimler yardımıyla daha küçük bileşenlerine veya yapı taşlarına ayrılması. devam

terimler Kimyasal Tepkime:Kimyasal bağların oluşması ya da kırılması ile sonuçlanan tepkime. devam

terimler Kines:Bir organizmanın bir uyartıya göstermiş olduğu tepki. Tepkinin yönü uyartının yönüne bağlı değildi devam

terimler Kinestesis:Biz, vücudumuzun çeşitli kısımlarının hareketi ve durumu hakkında haberdar eden duygu. devam

terimler Kinetokor:Üzerine mikrotubüllerin tutunduğu sentromer üzerindeki özelleşmiş yapı. devam

terimler Kininler:Kanda ve dokularda yapılan ve kan damarlarında, düz kasta ve bazı sinir uçlarında iş gören polipep devam

terimler Kirpik:Hücrelerin serbest yüzeyi üzerinde kirpiksi sitoplazmik çıkıntı. Düzenli titreşerek hücrenin harek devam

terimler Kitin:1-Böceklerin vücudunu örten sert örtü. 2-Eklembacaklıların dış iskeletini ve birçok mantarın hü devam

terimler Kiyazma:Mayozun profaz I evresinde homolog kromozom çiftleri arasındaki X-biçimindeki bağlantı. devam

terimler Klayn:Yayılma alanın bir ucundan ötekine yapı ya da işlev bakımından sürekli değişkenlik serisi. devam

terimler Kleidoik Yumurta:Embriyosu bir larval evreden geçmeden doğrudan doğruya minyatür bir ergine dönüşen sürüngen,kuş ve devam

terimler Klimaks Kommünite:Süksesyonda ulaşılan en son ve kararlı kommünitedir. Klimaks kommünite çevre koşullarıyla denge ha devam

terimler Klitoris:Vulvanın ön kısmında erkek penisine karşılık ereksiyon yapabilen bir yapıdır. devam

terimler Kloak:1- Bazı canlı gruplarında son bağırsağın dışarıya açıldığı; dışkının ve idrarın belli bir süre tut devam

terimler Klon:1-Genetik olarak birbirinin aynı olan canlılar. 2-Bir atasal hücreden mitoz bölünmeyle oluşan h devam

terimler Klorenkima:Klorofilli bitki dokusu. devam

terimler Klorofil:1-Fotosentez olayında güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren yeşil pigment maddesi.(renk madde devam

terimler Kloroplast:Bütün yeşil bitkiler ve alg hücrelerinde klorofil kapsayan tanecikler ya da plastitler. Fotosentez devam

terimler Koanosit:İnce bir sitoplazmik yakası olan kamçılı hücredir. Bazı bir hücreli hayvanlar ve süngerlere özgüdü devam

terimler Kobalamin:B12 vitamini. Alyuvarların yapımında esas maddedir. devam

terimler Kodominans:Bir lokustaki iki alelin farklı fenotipik etkiler ürettiği ve heterozigot bireylerde her iki aleli devam

terimler Kodon:1- Protein sentezi için gerekli bilgiyi taşıyan mRNA da bir amino asidi temsil eden üç nükleotitte devam

terimler Koenzim:Bazı enzim reaksiyonları için gerekli olan ve enzime gevşek olarak bağlı bulunan kısım. devam

terimler Koful:Hücrelerde bulunan içi sıvı dolu keselerdir. Bulunduğu hücrenin tipine göre çok farklı görevler ya devam

terimler Kohezyon:Maddenin aynı cins molekülleri arasındaki çekim kuvveti. devam

terimler Kohlea:İç kulakta salyongozda bulunan yapı.Salyangoz kabuğu biçiminde iki buçuk dönüş yapan borusal yapı. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın