eğitim sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerKimyasal Enerji: Moleküllerin kimyasal bağlarında depolanmış enerji.

  terimlerKimyasal Sindirim: Besinlerin su ve enzimler yardımıyla daha küçük bileşenlerine veya yapı taşlarına ayrılması.

  terimlerKimyasal Tepkime: Kimyasal bağların oluşması ya da kırılması ile sonuçlanan tepkime.

  terimlerKines: Bir organizmanın bir uyartıya göstermiş olduğu tepki. Tepkinin yönü uyartının yönüne bağlı değildir. (taksisteki durumun aksine)

  terimlerKinestesis: Biz, vücudumuzun çeşitli kısımlarının hareketi ve durumu hakkında haberdar eden duygu.

  terimlerKinetokor: Üzerine mikrotubüllerin tutunduğu sentromer üzerindeki özelleşmiş yapı.

  terimlerKininler: Kanda ve dokularda yapılan ve kan damarlarında, düz kasta ve bazı sinir uçlarında iş gören polipeptidlerdir. Örneğin bradykinin ya da kalidi

  terimlerKirpik: Hücrelerin serbest yüzeyi üzerinde kirpiksi sitoplazmik çıkıntı. Düzenli titreşerek hücrenin hareketini sağlar.

  terimlerKitin: 1-Böceklerin vücudunu örten sert örtü. 2-Eklembacaklıların dış iskeletini ve birçok mantarın hücre duvarını teşkil eden, suda erimey

  terimlerKiyazma: Mayozun profaz I evresinde homolog kromozom çiftleri arasındaki X-biçimindeki bağlantı.

  terimlerKlayn: Yayılma alanın bir ucundan ötekine yapı ya da işlev bakımından sürekli değişkenlik serisi.

  terimlerKleidoik Yumurta: Embriyosu bir larval evreden geçmeden doğrudan doğruya minyatür bir ergine dönüşen sürüngen,kuş ve ilkel memeli hayvan yumurtası.

  terimlerKlimaks Kommünite: Süksesyonda ulaşılan en son ve kararlı kommünitedir. Klimaks kommünite çevre koşullarıyla denge halinde olup belli bitki hayvan ve türlerine

  terimlerKlitoris: Vulvanın ön kısmında erkek penisine karşılık ereksiyon yapabilen bir yapıdır.

  terimlerKloak: 1- Bazı canlı gruplarında son bağırsağın dışarıya açıldığı; dışkının ve idrarın belli bir süre tutulabildiği ve eşeysel ürünl

  terimlerKlon: 1-Genetik olarak birbirinin aynı olan canlılar. 2-Bir atasal hücreden mitoz bölünmeyle oluşan hücre populasyonu.

  terimlerKlorenkima: Klorofilli bitki dokusu.

  terimlerKlorofil: 1-Fotosentez olayında güneş enerjisini kimyasal enerjiye çeviren yeşil pigment maddesi.(renk maddesi) 2-Kloroplastın tilakoit zarı üzerinde

  terimlerKloroplast: Bütün yeşil bitkiler ve alg hücrelerinde klorofil kapsayan tanecikler ya da plastitler. Fotosentez merkezidir.

  terimlerKoanosit: İnce bir sitoplazmik yakası olan kamçılı hücredir. Bazı bir hücreli hayvanlar ve süngerlere özgüdür.

  terimlerKobalamin: B12 vitamini. Alyuvarların yapımında esas maddedir.

  terimlerKodominans: Bir lokustaki iki alelin farklı fenotipik etkiler ürettiği ve heterozigot bireylerde her iki alelin de etkisinin ortaya çıktığı durum.

  terimlerKodon: 1- Protein sentezi için gerekli bilgiyi taşıyan mRNA da bir amino asidi temsil eden üç nükleotitten oluşan gurup. 2- Özel bir amino asiti

  terimlerKoenzim: Bazı enzim reaksiyonları için gerekli olan ve enzime gevşek olarak bağlı bulunan kısım.

  terimlerKoful: Hücrelerde bulunan içi sıvı dolu keselerdir. Bulunduğu hücrenin tipine göre çok farklı görevler yaparlar. (Depolama, sindirim, boşaltım...

  terimlerKohezyon: Maddenin aynı cins molekülleri arasındaki çekim kuvveti.

  terimlerKohlea: İç kulakta salyongozda bulunan yapı.Salyangoz kabuğu biçiminde iki buçuk dönüş yapan borusal yapı.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   25 26 27 28 29 30 31   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın