Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Kokus:Bir mikrondan küçük yuvarlak bakteri. devam

terimler Kolajen:Bağ doku lifleri içinde bulunan ve kaynatılınca jelatine dönüşen protein. devam

terimler Koledok Kanalı:Karaciğer hücreleri tarafından üretilen safrayı onikiparmak bağırsağına taşıyan kanal; safra kanal devam

terimler Koleoptil:Tek çenekli bir bitki sürgününün açılmamış olan yaprağını saran silindir biçimindeki kılıf. devam

terimler Kolesistokinin:İnce bağırsaktan salgılanan ve karaciğeri uyaran hormon. devam

terimler Kolesistokinin:Onikiparmak bağırsağından salgılanan, safra kesesinin safra çıkarmasını uyaran hormon. devam

terimler Kolineerik:RNA'nın nükleotid kodonlarının linear dizilimiyle, polipeptitte bu dizilişle kodlanan amino asitle devam

terimler Kollenkima:Gövde ve yaprak sapın da epidermisin hemen altında bitkiye des tek sağlayan ve köşeleri kalınlaşmı devam

terimler Kolloblast:Ktenoforlar'da avı yakalamak için kullanılan yapışkan hücre. devam

terimler Kolloid:İki fazlı bir sistemdir. Parçacık büyüklüğü 1-100 milimikron olan bir faz, ikinci fazın içinde dağ devam

terimler Kolloit:Asılı kalan kabarcık büyüklüğü 1-100 mμ (milimikron) olan heterojen karışım. devam

terimler Koloni:Aralarında işbölümü yapan tek hücreli organizmaların bir araya gelerek topluluk oluşturmaları. devam

terimler Kombinasyon:Bir nesne grubu içerisinden sıra gözetmeksizin yapılan seçimler. devam

terimler Komensalizm:Birlikte yaşayan iki tür arasında bir katılımcının bu birliktelikten fayda sağladığı diğerinin ise devam

terimler Kommensalizm (+/0):Birlikte yaşayan ortaklardan biri yarar görürken, diğerinin hiç etkilenmediği yaşama birliğidir. Ö devam

terimler Kommünite:Habitat denen küçük ya da büyük bir alanda yaşayan populasyonlar topluluğu. Kommüniteyi oluşturan devam

terimler Kompost:Mikroorganizmaların yaprak, kâğıt ve yiyecek artıkları gibi organik maddeleri ayrıştırması sonucu devam

terimler Komünite:Belirli bir alanda karşılıklı ilişkiler içinde yaşayan çeşitli bitki ve hayvan türlerinin oluşturd devam

terimler Kondrin:Kıkırdak yapı hücrelerinin salgıladıkları ara madde. devam

terimler Kondrosit:Kıkırdak doku hücreleri. devam

terimler Koni:1-Retinanın parlak ışığa özellikle duyarlı olan, çeşitli dalga boyundaki ışık ları ayırt edebilen devam

terimler Koni hücreleri:Gözün retina tabakasında yer alan, koni şeklindeki, ışığa son derece hassas olan ve renkli görüntü devam

terimler Koniferler:Sıcak ve soğuğa dayanacak biçimde uyum gösteren iğne yapraklı Gymnosperm'lerdir. Kozalaklı bitkile devam

terimler Konjugasyon:1- İki hücrenin geçici olarak gen alış-verişi yapmak için birleşmeleri.İki hücrenin geçici olarak devam

terimler Konsantrasyon:Birim hacimde bulunan madde miktarı. devam

terimler Kontraktil koful:Tatlı sularda yaşayan bir hücrelilerde, açılıp büzülerek, fazla suyu hücre dışına atmada görevli o devam

terimler Kontrasepsiyon:Spermanın yumurtaya ulaşmasını ve döllenmesini engelleyecek mekanik ya da kimyasal maddelerin kull devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın