Yazılı Sınav Soruları

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerKokus: Bir mikrondan küçük yuvarlak bakteri.

  terimlerKolajen: Bağ doku lifleri içinde bulunan ve kaynatılınca jelatine dönüşen protein.

  terimlerKoledok Kanalı: Karaciğer hücreleri tarafından üretilen safrayı onikiparmak bağırsağına taşıyan kanal; safra kanalı; öd kanalı.

  terimlerKoleoptil: Tek çenekli bir bitki sürgününün açılmamış olan yaprağını saran silindir biçimindeki kılıf.

  terimlerKolesistokinin: İnce bağırsaktan salgılanan ve karaciğeri uyaran hormon.

  terimlerKolesistokinin: Onikiparmak bağırsağından salgılanan, safra kesesinin safra çıkarmasını uyaran hormon.

  terimlerKolineerik: RNA'nın nükleotid kodonlarının linear dizilimiyle, polipeptitte bu dizilişle kodlanan amino asitlerin lineer sıralanışı arasındaki haberleş

  terimlerKollenkima: Gövde ve yaprak sapın da epidermisin hemen altında bitkiye des tek sağlayan ve köşeleri kalınlaşmış hücrelerden oluşan dokudur.

  terimlerKolloblast: Ktenoforlar'da avı yakalamak için kullanılan yapışkan hücre.

  terimlerKolloid: İki fazlı bir sistemdir. Parçacık büyüklüğü 1-100 milimikron olan bir faz, ikinci fazın içinde dağılmıştır. Tiroid bezinde olduğu gib

  terimlerKolloit: Asılı kalan kabarcık büyüklüğü 1-100 mμ (milimikron) olan heterojen karışım.

  terimlerKoloni: Aralarında işbölümü yapan tek hücreli organizmaların bir araya gelerek topluluk oluşturmaları.

  terimlerKombinasyon: Bir nesne grubu içerisinden sıra gözetmeksizin yapılan seçimler.

  terimlerKomensalizm: Birlikte yaşayan iki tür arasında bir katılımcının bu birliktelikten fayda sağladığı diğerinin ise etkilenmediği yaşam şekli.

  terimlerKommensalizm (+/0): Birlikte yaşayan ortaklardan biri yarar görürken, diğerinin hiç etkilenmediği yaşama birliğidir. Örnek: Köpek balığı ile yaşayan diğer

  terimlerKommünite: Habitat denen küçük ya da büyük bir alanda yaşayan populasyonlar topluluğu. Kommüniteyi oluşturan canlılar çeşitli şekilde birbirini kar

  terimlerKompost: Mikroorganizmaların yaprak, kâğıt ve yiyecek artıkları gibi organik maddeleri ayrıştırması sonucu oluşan toprağımsı madde.

  terimlerKomünite: Belirli bir alanda karşılıklı ilişkiler içinde yaşayan çeşitli bitki ve hayvan türlerinin oluşturduğu topluluk. Bir alanda yaşayan popül

  terimlerKondrin: Kıkırdak yapı hücrelerinin salgıladıkları ara madde.

  terimlerKondrosit: Kıkırdak doku hücreleri.

  terimlerKoni: 1-Retinanın parlak ışığa özellikle duyarlı olan, çeşitli dalga boyundaki ışık ları ayırt edebilen ve renkli görmeyi sağlayan konik fot

  terimlerKoni hücreleri: Gözün retina tabakasında yer alan, koni şeklindeki, ışığa son derece hassas olan ve renkli görüntünün algılanmasından sorumlu olan hücr

  terimlerKoniferler: Sıcak ve soğuğa dayanacak biçimde uyum gösteren iğne yapraklı Gymnosperm'lerdir. Kozalaklı bitkilerdir.

  terimlerKonjugasyon: 1- İki hücrenin geçici olarak gen alış-verişi yapmak için birleşmeleri.İki hücrenin geçici olarak birleşmesi sırasında nükleer maddenin

  terimlerKonsantrasyon: Birim hacimde bulunan madde miktarı.

  terimlerKontraktil koful: Tatlı sularda yaşayan bir hücrelilerde, açılıp büzülerek, fazla suyu hücre dışına atmada görevli olan organel.

  terimlerKontrasepsiyon: Spermanın yumurtaya ulaşmasını ve döllenmesini engelleyecek mekanik ya da kimyasal maddelerin kullanılmasını içeren doğum kontrol yöntemi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   26 27 28 29 30 31 32   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın