Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerFosil Yakıtlar: Aralarında petrol, doğal gaz, kömür ve turbanın yer aldığı jeolojik çağlar boyunca, oksijensiz sedimentler içerisine gömülmüş olan orga

  terimlerFotofosforilasyon: Fotosentez sırasında ışık enerjisinin yardımıyla ADP'ye fosfat eklenmesi.

  terimlerFotokimyasal Tepkime: Işık etkisiyle oluşan kimyasal tepkime.

  terimlerFotoliz: Işık altında bir molekülün ayrışması. Örneğin klorofil tarafından absorbe edilen ışın enerjisiyle fotosentezde suyun ayrışması.

  terimlerFoton: 1-Elektromanyetik radyasyon partikülü, bir kuan tumluk ışınsal enerji. 2-Elektromanyetik radyasyonlarda enerji akışını sağlayan, elektrik

  terimlerFotoototrof: Enerjisini ışıktan ve karbonunu karbon dioksitten elde ederek ihtiyacı olan organik besin maddelerini üretebilen canlılar.

  terimlerFotoperyodizm: Hayvan ve bitkilerin ışık ve karanlık değişimlerine karşı gösterdikleri fizyolojik tepki.

  terimlerFotoreseptör: Işığı algılayabilen duyu hücresi, almaç.

  terimlerFotosentetik Ototroflar: Güneş ışığı kullanarak fotosentezle besin yapan canlılardır. Bakterilerin bazıları, mavi- yeşil algler, su yosunları, öglena gibi bazı

  terimlerFotosentez: 1-Yeşil bitkilerin, güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla Karbondioksit(CO2) ve Su (HterimlerFotosistem: Kloroplastın tilakoit zarı üzerinde yer alan ve fotosentez sırasında farklı dalga boylarındaki ışığı soğuran birimler.

  terimlerFototropizma: Organizmanın ışığa karşı büyüme tepkisi.

  terimlerFovea: Bir organın yapısı üzerindeki küçük çukur. Özellikle retinanın merkezinde bulunan çukur yalnız konileri içerir ve net görüntüyü sağl

  terimlerFötüs (Fetüs): Embriyonik gelişimini büyük ölçüde tamamlamış fakat doğmamış yavru. İnsanda gebeliğin 3.ayından doğuma kadar.

  terimlerFruktoz: Genellikle meyvelerde bulunan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü.

  terimlerFukoksantin: Diatome, esmer alg ve dinoflagellat'larda bulunan kahverenkli pigment.

  terimlerFundus: 1-Bir organın dip kısmı ya da tabanı. İçi boş organın ağza en uzak kısmı. 2-Midenin genişlemiş kısmı.

  terimlerFungusit: Mantarla mücadele ilaçları.

  terimlerG1: Hücre döngüsünde, mitozun sonu ve S fazının başlangıcı arasındaki boşluk.

  terimlerG2: Hücre döngüsünde, S fazı ve mitozun başlangıcı arasındaki boşluk.

  terimlerGalaktoz: Altı karbonlu bir tür şeker (aldoz şekeri).

  terimlerGalvanometre: Elektrik akımındaki değişimin manyetik alan oluşturması prensibiyle çalışan bir tür test cihazı.

  terimlerGamet: Dişi veya erkek üreme hücrelerine verilen genel ad.Eşeysel üremede birleşip kaynaşan yumurta ya da sperm, birleşme sonunda yeni bir fert geli

  terimlerGametangiyum: İçerisinde gametin oluşturulduğu herhangi bitki ya da mantar yapısı

  terimlerGametofit: 1-Bir bitkinin hayat devresinde haploit ya da eşeyli (gamet üreten) evre. 2-Gametleri meydana getiren fertler ya da döller. 3- Bitkilerde ve

  terimlerGametogenez: Gametlerin üretilmesine yol açan özelleşmiş hücre bölünme serisi.

  terimlerGangliyon: Merkezi sinir sistemi dışında bulunan, sinir hücrelerinin gövdelerinden oluşan sinir düğümü.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın