Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Fosil Yakıtlar:Aralarında petrol, doğal gaz, kömür ve turbanın yer aldığı jeolojik çağlar boyunca, oksijensiz sed devam

terimler Fotofosforilasyon:Fotosentez sırasında ışık enerjisinin yardımıyla ADP'ye fosfat eklenmesi. devam

terimler Fotokimyasal Tepkime:Işık etkisiyle oluşan kimyasal tepkime. devam

terimler Fotoliz:Işık altında bir molekülün ayrışması. Örneğin klorofil tarafından absorbe edilen ışın enerjisiyle devam

terimler Foton:1-Elektromanyetik radyasyon partikülü, bir kuan tumluk ışınsal enerji. 2-Elektromanyetik radyas devam

terimler Fotoototrof:Enerjisini ışıktan ve karbonunu karbon dioksitten elde ederek ihtiyacı olan organik besin maddeler devam

terimler Fotoperyodizm:Hayvan ve bitkilerin ışık ve karanlık değişimlerine karşı gösterdikleri fizyolojik tepki. devam

terimler Fotoreseptör:Işığı algılayabilen duyu hücresi, almaç. devam

terimler Fotosentetik Ototroflar:Güneş ışığı kullanarak fotosentezle besin yapan canlılardır. Bakterilerin bazıları, mavi- yeşil al devam

terimler Fotosentez:1-Yeşil bitkilerin, güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla Karbondioksit(CO2devam

terimler Fotosistem:Kloroplastın tilakoit zarı üzerinde yer alan ve fotosentez sırasında farklı dalga boylarındaki ışı devam

terimler Fototropizma:Organizmanın ışığa karşı büyüme tepkisi. devam

terimler Fovea:Bir organın yapısı üzerindeki küçük çukur. Özellikle retinanın merkezinde bulunan çukur yalnız kon devam

terimler Fötüs (Fetüs):Embriyonik gelişimini büyük ölçüde tamamlamış fakat doğmamış yavru. İnsanda gebeliğin 3.ayından do devam

terimler Fruktoz:Genellikle meyvelerde bulunan ve yapısında 6 karbon atomu içeren bir çeşit şeker molekülü. devam

terimler Fukoksantin:Diatome, esmer alg ve dinoflagellat'larda bulunan kahverenkli pigment. devam

terimler Fundus:1-Bir organın dip kısmı ya da tabanı. İçi boş organın ağza en uzak kısmı. 2-Midenin genişlemiş devam

terimler Fungusit:Mantarla mücadele ilaçları. devam

terimler G1:Hücre döngüsünde, mitozun sonu ve S fazının başlangıcı arasındaki boşluk. devam

terimler G2:Hücre döngüsünde, S fazı ve mitozun başlangıcı arasındaki boşluk. devam

terimler Galaktoz:Altı karbonlu bir tür şeker (aldoz şekeri). devam

terimler Galvanometre:Elektrik akımındaki değişimin manyetik alan oluşturması prensibiyle çalışan bir tür test cihazı. devam

terimler Gamet:Dişi veya erkek üreme hücrelerine verilen genel ad. Eşeysel üremede birleşip kaynaşan yumurta ya d devam

terimler Gametangiyum:İçerisinde gametin oluşturulduğu herhangi bitki ya da mantar yapısı devam

terimler Gametofit:1-Bir bitkinin hayat devresinde haploit ya da eşeyli (gamet üreten) evre. 2-Gametleri meydana g devam

terimler Gametogenez:Gametlerin üretilmesine yol açan özelleşmiş hücre bölünme serisi. devam

terimler Gangliyon:Merkezi sinir sistemi dışında bulunan, sinir hücrelerinin gövdelerinden oluşan sinir düğümü. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın