Eğitim Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerEtholoji: Doğal koşullarda hayvan davranışını tüm ayrıntılarıyla inceleyen bilim dalıdır.

  terimlerEtil alkol fermantasyonu: Glikozdan oksijensiz ortamda son ürün olarak etil alkolün oluştuğu ve ATP'nin sentezlendiği, bazı anaerob organizmalar tarafından kullanılan

  terimlerEtiolasyon: Karanlıkta yetiştirilen bir bitkide klorofil eksikliği nedeniyle sararma, bu durumda bitkiler küçük yapraklara ve uzun, zayıf yapraklara sahipt

  terimlerEtoloji: Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı.

  terimlerEuteria: Yavrularını oldukça ilerlemiş bir gelişim evresinde doğuran ve çok iyi gelişmiş bir plasentası bulunan plasentalı memelilerdir. Monotremata

  terimlerF1 İlk Yavru Kuşak: Ebeveynler (P) çiftleştikten sonra elde edilen döl.

  terimlerF2 İkinci Yavru Kuşak: F1 kuşağının üyeleri arasında gerçekleştirilen bir çiftleştirmeden elde edilen döl.

  terimlerFagositoz: 1-Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır. 2-Bazı tek hücrelilerde sitoplazma i

  terimlerFallop Borusu: Dişi üreme sisteminde döllenmenin gerçekleştiği kanaldır.

  terimlerFallopi Tüpü: Yumurtalığı döl yatağına bağlayan, döllenmenin gerçekleştiği kanal.

  terimlerFarinks: Ağız ve burun boşluklarıyla, gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk, yutak.Sindirim sisteminin solungaç keseleri ya da yarıklarını meyda

  terimlerFauna: 1- Bir ülke, bölge, özel bir çevre ya da devreye has tüm canlılar. 2- Belirli bir bölgeye adapte olmuş ve o bölgede yaşamını sürdüren

  terimlerFemur: Uyluk kemiği.

  terimlerFenokopi: Çevredeki fiziksel ve kimyasal etkilerden doğan ve başka bir genotipin ırasal özelliklerinin taklidi olan bir bireyde gelişim seyrinin değişer

  terimlerFenoloji: Çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların incelenmesi ve kaydı.

  terimlerFenotip: 1-Anne ve babadan üreme olayı ile yavruya aktarılan genlerce oluşturulan karakterlerin dış görünüşüne, gözlemlenebilir özelliklerine deni

  terimlerFermantasyon: 1-Bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek mayalanma işlemidir. 2-Bazı mikroorganizmaların

  terimlerFermentasyon: 1-Bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek mayalanma işlemidir. 2-Bazı mikroorganizmaların

  terimlerFeromon: 1-Bir organizma tarafından çevreye salgılanan ve aynı türün öteki üyelerinin davranış ve gelişmesine etki eden bir maddedir. 2-Alan beli

  terimlerFetüs: 1- Embriyonun üçüncü aydan doğuma kadar tüm organ taslakları oluşmuş hali. 3- Gelişmekte olan embriyonun hamileliğin sekizinci haftasın

  terimlerFibril: Telcik. (miyofibril=kas telciği; nörofibril=sinir telciği)

  terimlerFibrin: Kanın pıhtılaşmasıyla oluşan ipliksi, ağsı yapı.

  terimlerFibroblast: Temel bağ dokusu hücresi.

  terimlerFikoeritrin: Kırmızı alglerde bulunan kırmızı renkli kromoprotein.

  terimlerFikosiyanin: Mavi-yeşil alglerde bulunan mavi renkli kromoprotein.

  terimlerFiksasyon (Tespit): Hücrenin veya canlının kimyasal ve morfolojik bakımdan mümkün olduğunca değişmemesi için birdenbire öldürülmesidir.

  terimlerFil Dişi: Minenin altında bulunan tabaka, dişin kemik kısmı; dentin.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın