Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerFilogenetik Sınıflandırma: Canlıların akrabalık derecelerine göre sınıflandırılması. Doğal sınıflandırma.

  terimlerFilogeni: Bir organizma grubunun tüm evrimsel tarihi.

  terimlerFilotaksis: Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli.

  terimlerFiltre: Akışkan olan sıvı yada gazı süzmeye yarayan gözenekli madde. Akışkandaki asıltı, çamursu ya da katı maddeleri ayırmaya yarar.

  terimlerFilum: Hayvan ya da bitki dünyasında, ortak bir atadan geldiklerine inanılan organizmaları içeren büyük ana bölüm.

  terimlerFisyon: Organizmanın yaklaşık iki eşit parçaya bölündüğü eşeysiz üreme olayıdır.

  terimlerFitoplankton: 1-Çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu. 2-Okyanus ya da göllerde bulunan ve çoğunlukla algleri

  terimlerFiziksel Harita: DNA'daki kalıtıma bağlı olmayan, yani her DNA'da bulunan tanımlanabilir nirengi noktalarını gösteren tablo. İnsan genleri için en ayrıntıs

  terimlerFizyoloji: Canlılardaki yaşamsal olayları (işleyişi) inceleyen bilim dalı.

  terimlerFlagellatlar: Bir ya da daha fazla sayıda ince, kamçı gibi organı bulunan mikroorganizmalardır.

  terimlerFleksör: Kol ve bacağın kırılmasını sağlayan kas.

  terimlerFloem: Bitkilerdeki bir tip iletim dokusudur. Gövde ya da kökte hem yukarı hem de aşağıya doğru organik maddeleri taşır.

  terimlerFlora: Belirli bir bölgeye adapte olmuş(uyum sağlamış), o bölgede yaşamını sürdüren bitki topluluğudur.

  terimlerFloresans: Farklı dalga boyunda radyasyon absorbe eden bir maddenin ışık salması, eksite edilmiş singlet durumun temel duruma bozunması sırasında meydan

  terimlerFolikül: Dişinin yumurtalıklarında bulunan yumurta hücrelerinin oluştuğu küçük kese şeklindeki yapıların genel adı, olgunlaşmamış yumurtayı ç

  terimlerFolikül Uyarıcı Hormon (FSH): Ön hipofiz tarafından üretilen bir gonadotropin.

  terimlerForamen Ovale: Sağ ve sol atriumlar arasında bulunan oval pencere fötüste bulunur. Bunun aracılığıyla sağ atriuma giren kan ciğerlere uğramadan aorta geç

  terimlerForaminifera: Kalkerli ve çok odacıklı kabuk salgılayan ameboid protozoa. Odacıklar üzerindeki deliklerden hayvan ayaklarını çıkarır.

  terimlerFosfat grubu: Bir molekülden diğerine enerji transferini gerçekleştiren çok atomlu bir iyon.

  terimlerFosfataz: Bir molekülden su kullanarak fosfat grubunu ayıran enzim.

  terimlerFosfodiester Bağı: DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ.

  terimlerFosfogliseraldehit: Calvin döngüsünde oluşan fotosentezin ilk ürünü.

  terimlerFosfoprotein: Protein sentezlendikten o proteine proteinkinazlarla fosfor eklenmiş hali.

  terimlerFosforesans: Bir molekülün triplet durumun dan temel durumuna bozunması sırasında belirli bir ısısı olmaksızın ışık çıkarması.

  terimlerFosforilasyon: 1-Bir moleküle forfor bağlanması için yürütülen biyokimyasal reaksiyonlar. 2-ATP üretimi.Bir fosfat grubunun organik molekül içine giriş

  terimlerFosil: 1-Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların korunarak bu güne kadar gelmiş kalıntıları. 2-Taş ya da kayaların içerisinde rastlanan ta

  terimlerFosil yakıt: Çürümüş hayvan ve bitki kalıntılarından uzun zaman sürecinde oluşmuş petrol, kömür vb. yakıtlar.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   14 15 16 17 18 19 20   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın