Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Filogenetik Sınıflandırma:Canlıların akrabalık derecelerine göre sınıflandırılması. Doğal sınıflandırma. devam

terimler Filogeni:Bir organizma grubunun tüm evrimsel tarihi. devam

terimler Filotaksis:Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli. devam

terimler Filtre:Akışkan olan sıvı yada gazı süzmeye yarayan gözenekli madde. Akışkandaki asıltı, çamursu ya da kat devam

terimler Filum:Hayvan ya da bitki dünyasında, ortak bir atadan geldiklerine inanılan organizmaları içeren büyük a devam

terimler Fisyon:Organizmanın yaklaşık iki eşit parçaya bölündüğü eşeysiz üreme olayıdır. devam

terimler Fitoplankton:1-Çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu. 2-Okyanus ya devam

terimler Fiziksel Harita:DNA'daki kalıtıma bağlı olmayan, yani her DNA'da bulunan tanımlanabilir nirengi noktalarını göster devam

terimler Fizyoloji:Canlılardaki yaşamsal olayları (işleyişi) inceleyen bilim dalı. devam

terimler Flagellatlar:Bir ya da daha fazla sayıda ince, kamçı gibi organı bulunan mikroorganizmalardır. devam

terimler Fleksör:Kol ve bacağın kırılmasını sağlayan kas. devam

terimler Floem:Bitkilerdeki bir tip iletim dokusudur. Gövde ya da kökte hem yukarı hem de aşağıya doğru organik m devam

terimler Flora:Belirli bir bölgeye adapte olmuş(uyum sağlamış), o bölgede yaşamını sürdüren bitki topluluğudur. devam

terimler Floresans:Farklı dalga boyunda radyasyon absorbe eden bir maddenin ışık salması, eksite edilmiş singlet duru devam

terimler Folikül:Dişinin yumurtalıklarında bulunan yumurta hücrelerinin oluştuğu küçük kese şeklindeki yapıların ge devam

terimler Folikül Uyarıcı Hormon (FSH):Ön hipofiz tarafından üretilen bir gonadotropin. devam

terimler Foramen Ovale:Sağ ve sol atriumlar arasında bulunan oval pencere fötüste bulunur. Bunun aracılığıyla sağ atriuma devam

terimler Foraminifera:Kalkerli ve çok odacıklı kabuk salgılayan ameboid protozoa. Odacıklar üzerindeki deliklerden hayva devam

terimler Fosfat grubu:Bir molekülden diğerine enerji transferini gerçekleştiren çok atomlu bir iyon. devam

terimler Fosfataz:Bir molekülden su kullanarak fosfat grubunu ayıran enzim. devam

terimler Fosfodiester Bağı:DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ. devam

terimler Fosfogliseraldehit:Calvin döngüsünde oluşan fotosentezin ilk ürünü. devam

terimler Fosfoprotein:Protein sentezlendikten o proteine proteinkinazlarla fosfor eklenmiş hali. devam

terimler Fosforesans:Bir molekülün triplet durumun dan temel durumuna bozunması sırasında belirli bir ısısı olmaksızın devam

terimler Fosforilasyon:1-Bir moleküle forfor bağlanması için yürütülen biyokimyasal reaksiyonlar. 2-ATP üretimi.Bir fo devam

terimler Fosil:1-Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların korunarak bu güne kadar gelmiş kalıntıları. 2-Taş ya devam

terimler Fosil yakıt:Çürümüş hayvan ve bitki kalıntılarından uzun zaman sürecinde oluşmuş petrol, kömür vb. yakıtlar. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın