Eğitim Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerGastodermis: Bağırsakların içini astarlayan sindirim ve absorbsiyondan sorumlu doku.

  terimlerGastrin: Mide özsuyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormonu.

  terimlerGastrovasküler Boşluk: Sünger, sölenter ve yassı solucanlarda hücre dışı sindirimin yapıldığı kısım.

  terimlerGastrula: Embriyonun blastuladan sonra oluşan, hücreleri içeri çökmesiyle ilk bağırsak boşluğunu meydana getiren erken embriyonik safha.Başlangıçta

  terimlerGastrulasyon: Genç embriyonun gastrula olduğu ve önce iki, sonra da üç hücre tabakasının oluşmasıyla ilgili olaydır.

  terimlerGemma Çanakları: Bryofitler'de, çanak şekilli vejetatif tomurcuklar, eşeysiz olarak tam bir bitki haline gelir.

  terimlerGen: 1-DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası. Kalıtımın teme

  terimlerGen Ailesi: Benzer ürünler veren ve birbiriyle yakından ilintili genlerin meydana getirdiği grup.

  terimlerGen Haritalaması: Bir DNA molekülündeki genlerin göreceli konumlarının belirlenmesi. Bu haritalamada hangi genin bir diğerine göre molekülün neresinde yar ald

  terimlerGen Havuzu: Bir populasyondaki tüm bireylerde bulunan tüm genlerin farklı alellerinin tümü.

  terimlerGen Tedavisi: 1- Kalıtsal bozukluğun düzeltilmesi için sağlıklı DNA'nın, hastalıklı hücrelere doğrudan zerk edilmesi. 2- Vücutlarındaki hücrelerin

  terimlerGenetik: Belirli kalıtsal özelliklerin örüntüsünü inceleyen bilim dalı. Kalıtsal bilginin birimleri olan genlerin yapısının, işlevinin ve kalıtı

  terimlerGenetik Denge: Bir populasyonun ardışık kuşaklarında allellerin dağılımının seleksiyon ya da mutasyonla değiştirilmedikçe sabit kalması durumu.

  terimlerGenetik Harita: Bir kromozom üzerinde yer alan genlerin kromozom üzerindeki konumlarının, genlerin rekombinasyon frekansları esas alınarak belirlenmesi.

  terimlerGenetik Kod: 1- RNA boyunca üçlü gruplar halinde bulunan ve protein sentezleme sırasında üretilen aminoasit dizilerinin düzenini belirleyen nükleotid dizil

  terimlerGenetik Mühendisliği: Yeni genler ya da gen kombinasyonları oluşturmak için deneysel teknikler kullanılması.

  terimlerGenetik Sürüklenme: 1- Kendi arasında çoğalan küçük populasyonlarda heterozigot gen çiftlerinin bir ya da öteki allel bakımından doğal seçilim yerine şansa b

  terimlerGenetik Şifre (Genetik kod): Hücredeki binlerce proteini üretmek üzere, DNA'nın üçer nükleotidinden oluşan ve her biri bir amino asitten sorumlu gruplar.

  terimlerGenetik Yapı: Bir Mendel populasyonundaki farklı genotiplerin ve her bir lokustaki farklı allellerin frekansları.

  terimlerGeniz: Burun ve ağız boşluğunun arkasındaki kısım.

  terimlerGenom: 1-Her bir canlının kromozomlarında yer alan kalıtsal malzeme. 2-Prokaryot ya da ökaryot organizmalarda bulunan genetik materyalin tümü.

  terimlerGenom Projesi: İnsanın ya da başka canlıların genomlarının tamamının ya da bir kısmının haritasını ve diziliş biçimlerini saptamayı hedeflemeye yön

  terimlerGenotip: Canlıların DNA'sındaki (genler) genetik bilgidir. Canlı bireylerin karakterlerini oluşturur. DNA'nın en küçük birimi genler olduğu için gen

  terimlerGenus: Yakın akraba türlerin bir araya gelerek oluşturduğu taksonomik kategori.

  terimlerGeometrik Dizi: 2-4-8-16-32-64 şeklinde devam eden bir artış şekli.

  terimlerGerçek: Herkes tarafından aynı koşullarda, aynı sonuçlarla tekrarlanan gözlemlerdir.

  terimlerGeri Bildirim (Feedback) Denetimi: Bir sistemde reaksiyon ürünlerinin birikiminin, ürünlerin yapım hızının azalmasına neden olması ya da ürün eksikliğinin üretim hızını

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın