Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Gastodermis:Bağırsakların içini astarlayan sindirim ve absorbsiyondan sorumlu doku. devam

terimler Gastrin:Mide özsuyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormonu. devam

terimler Gastrovasküler Boşluk:Sünger, sölenter ve yassı solucanlarda hücre dışı sindirimin yapıldığı kısım. devam

terimler Gastrula:Embriyonun blastuladan sonra oluşan, hücreleri içeri çökmesiyle ilk bağırsak boşluğunu meydana get devam

terimler Gastrulasyon:Genç embriyonun gastrula olduğu ve önce iki, sonra da üç hücre tabakasının oluşmasıyla ilgili olay devam

terimler Gemma Çanakları:Bryofitler'de, çanak şekilli vejetatif tomurcuklar, eşeysiz olarak tam bir bitki haline gelir. devam

terimler Gen:1-DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi bi devam

terimler Gen Ailesi:Benzer ürünler veren ve birbiriyle yakından ilintili genlerin meydana getirdiği grup. devam

terimler Gen Haritalaması:Bir DNA molekülündeki genlerin göreceli konumlarının belirlenmesi. Bu haritalamada hangi genin bir devam

terimler Gen Havuzu:Bir populasyondaki tüm bireylerde bulunan tüm genlerin farklı alellerinin tümü. devam

terimler Gen Tedavisi:1- Kalıtsal bozukluğun düzeltilmesi için sağlıklı DNA'nın, hastalıklı hücrelere doğrudan zerk edil devam

terimler Genetik:Belirli kalıtsal özelliklerin örüntüsünü inceleyen bilim dalı. Kalıtsal bilginin birimleri olan ge devam

terimler Genetik Denge:Bir populasyonun ardışık kuşaklarında allellerin dağılımının seleksiyon ya da mutasyonla değiştiri devam

terimler Genetik Harita:Bir kromozom üzerinde yer alan genlerin kromozom üzerindeki konumlarının, genlerin rekombinasyon f devam

terimler Genetik Kod:1- RNA boyunca üçlü gruplar halinde bulunan ve protein sentezleme sırasında üretilen aminoasit diz devam

terimler Genetik Mühendisliği:Yeni genler ya da gen kombinasyonları oluşturmak için deneysel teknikler kullanılması. devam

terimler Genetik Sürüklenme:1- Kendi arasında çoğalan küçük populasyonlarda heterozigot gen çiftlerinin bir ya da öteki allel devam

terimler Genetik Şifre (Genetik kod):Hücredeki binlerce proteini üretmek üzere, DNA'nın üçer nükleotidinden oluşan ve her biri bir amin devam

terimler Genetik Yapı:Bir Mendel populasyonundaki farklı genotiplerin ve her bir lokustaki farklı allellerin frekansları devam

terimler Geniz:Burun ve ağız boşluğunun arkasındaki kısım. devam

terimler Genom:1-Her bir canlının kromozomlarında yer alan kalıtsal malzeme. 2-Prokaryot ya da ökaryot organiz devam

terimler Genom Projesi:İnsanın ya da başka canlıların genomlarının tamamının ya da bir kısmının haritasını ve diziliş biç devam

terimler Genotip:Canlıların DNA'sındaki (genler) genetik bilgidir. Canlı bireylerin karakterlerini oluşturur. DNA'n devam

terimler Genus:Yakın akraba türlerin bir araya gelerek oluşturduğu taksonomik kategori. devam

terimler Geometrik Dizi:2-4-8-16-32-64 şeklinde devam eden bir artış şekli. devam

terimler Gerçek:Herkes tarafından aynı koşullarda, aynı sonuçlarla tekrarlanan gözlemlerdir. devam

terimler Geri Bildirim (Feedback) Denetimi:Bir sistemde reaksiyon ürünlerinin birikiminin, ürünlerin yapım hızının azalmasına neden olması ya devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın