Eğitim Sitesi

Birinci İyonlaşma Enerjisi Nedir? Birinci İyonlaşma Enerjisi Hakkında Kısaca Bilgi

Birinci İyonlaşma Enerjisi Terimi Hakkında Bilgiler

Birinci İyonlaşma EnerjisiKimya Terimi Olarak Birinci İyonlaşma Enerjisi:
Gaz halindeki bir atomdan en gevşek tutulan elektronun uzaklaştırılması için gereken minimum enerjidir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box İç enerji: Sistemin toplam enerjisi. devam et

  box Radyoaktif izleyici: Biyolojik ve kimyasal süreçlerin izlenmesinde kullanılan radyoaktif özelliğe sahip izotoplar. devam et

  box Tersinir tepkime: Çok küçük bir değişiklikle tersine çevrilebilen tepkime. devam et

  box Kovalent Bağ: (+) ve (-) yüklere sahip aynı ya da farklı ametal atomları arasında elektron ortaklaşması ile oluşan bağ çeşididir. Ametaller kendi aralarında bağ devam et

  box Doygun Çözelti: Belli bir sıcaklıkta çözebileceği en fazla çözüneni içeren çözelti. devam et

  box Elektrofil: Elektron eksikliği olan iyon ya da moleküller. devam et

  box Gerçek Gaz: Davranışı ideal gaz davranışından farklı olan gaz. devam et

  box Yarı geçirgen zar: Ancak bazı iyonların veya moleküllerin geçişine izin veren zar. devam et