Eğitim Sitesi

Binaenaleyh Nedir? Binaenaleyh Hakkında Kısaca Bilgi

Binaenaleyh Terimi Hakkında Bilgiler

Binaenaleyhİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Binaenaleyh:
Bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine.

 

BinaenaleyhHukuk Terimi Olarak Binaenaleyh:
Bundan dolayı, Bunun üzerine

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Uzuv: Organ, üye, unsur. devam et

  box Müspet: Olumlu, pozitif. devam et

  box Üful: Batma. Ölme. devam et

  box Dâhiliye Nazırı: Osmanlı Devleti'nde içişleri bakanı. devam et

  box Safha: Evre. devam et

  box Malik: Malı elinde bulunduran. Bir şeyin mülkiyetini elinde tutan. Sahip, iye. devam et

  box Müzakere: Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma. devam et

  box Seyrisefain: Dolanma, dolaşım. Gemicilik, denizcilik. devam et