Oyun Siteleri
25 Ekim 2016 Salı

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüÇocuk Yuvaları : 0 — 12 yaş arası çocukların bedenî, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerin... devam et

  terimler sözlüğüÇöküntü Bölgesi : Bir kentin merkezinin toplumsal ve ekonomik etkenlerle gelişmesi engel... devam et

  terimler sözlüğüÇöküntü Depremi : Yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz... devam et

  terimler sözlüğüDağıtım Cetveli : Her imar adası için ayrı olarak düzenlenen ve bu düzenleme sonucu meyd... devam et

  terimler sözlüğüDamga Vergisi : 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirtilen t... devam et

  terimler sözlüğüDanıştay : İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine b... devam et

  terimler sözlüğüDans Salonu/Disko/Diskotek : Dans etmek amacı ile açılan, müzikli, içkili veya içkisiz eğlence yeri... devam et

  terimler sözlüğüDava Hakkı : Bir kimsenin devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına, yani mah... devam et

  terimler sözlüğüDavacı : Mahkemeye başvurarak dava açan taraf.... devam et

  terimler sözlüğüDavalı : Davacı tarafından kendisine kar”ı dava açılan kişi.... devam et

  terimler sözlüğüDefterdar : Devletin gelir ve giderlerini tutan görevli.... devam et

  terimler sözlüğüDef’i : Davalının borcunu, özel bir nedenden dolayı yerine getirmekten kaçınma... devam et

  terimler sözlüğüDeklarasyon : Kamuoyuna bir konunun duyurulması için yapılan açıklama, bildiri, deme... devam et

  terimler sözlüğüDekorasyon : Yapıların içinde veya dışında uygulanan bezeme işi.... devam et

  terimler sözlüğüDemografi : İnsan topluluğunun belirli niteliklerini ölçen bilim dalı.... devam et

  terimler sözlüğüDemokratik Devlet : Halkın devlet yönetimine katılması temeline dayanan devlet düzeni. Çoğ... devam et

  terimler sözlüğüDeneme İzni : Onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp... devam et

  terimler sözlüğüDenetim Komisyonu : İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde,... devam et

  terimler sözlüğüDeniz Haritaları : Uluslararası Hidrografi Teşkilatınca belirlenen esaslar kapsamında, ge... devam et

  terimler sözlüğüDeprem : Genellikle bir fay kırılması sonucunda ortaya çıkan sismik enerjinin y... devam et

  terimler sözlüğüDeprem Tehlikesi : Can ve mal kaybına, yaralanmalara, sosyal ve ekonomik dengelerin bozul... devam et

  terimler sözlüğüDerece Yükselmesi : Sınıf içerisinde, görevin önem ve sorumluluğunun artışı ile ayarlı yük... devam et

  terimler sözlüğüDernek : Kazanç paylaşmak dışında bir amaçla en az yedi gerçek kişi ile kurulan... devam et

  terimler sözlüğüDevre Mülk : Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün or... devam et

  terimler sözlüğüDış Denetim : Kamu kurum ve kuruluşlarının hesap verme sorumluluğu çerçevesinde bütü... devam et

  terimler sözlüğüDış Gürültü Seviyesi : Yapıların dışında, dış duvarlardan bir metre uzaklıkta ölçülmüş veya h... devam et

  terimler sözlüğüDışsallık : Tüketim ve üretimde gerçekleşen fiyatlara yansıtılmamakla birlikte, ki... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   5 6 7 8 9 10 11   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın