Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Çalışma Hayatı (İş Yaşamı):İnsanın, ilk defa bir iş sahibi olma (çalışma) isteği ile başlayıp, aktif çalışma sürecinden emekl devam

terimler Çap:Zilyetliğinde arsa veya arazi bulunan vatandaşlarımızın, belediyeye veya özel sektöre müracaat ede devam

terimler Çapraz İletişim:Bir örgütün farklı birimleri ve bölümleri ile farklı hiyerarşik düzeylerdeki kişiler arasında gerç devam

terimler Çardak:Üstüne sarmaşıklı ağaç veya çiçek sarılarak yapılmış kafesli gölgelik. devam

terimler Çatı:Yapıların üzerini, akıntılı bir tarzda örtecek malzemeyi taşımak üzere yapılan iskelet. devam

terimler Çatı Eğimi:Çatı ile binanın yan duvarı arasında meydana gelen açı. devam

terimler Çatı Katı:Binalarda çatı ile son normal kat arasında yapılan kat. devam

terimler Çay Bahçesi:Açık veya kapalı bir mekanda oturarak çay, kahve, nargile ve benzeri alkolsüz içkilerin içildiği y devam

terimler Çayır:Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve gene devam

terimler Çek:Bir bankaya hitaben yazılmış ve yasada belirlenen hükümlere göre düzenlenmiş bir ödeme aracı. devam

terimler Çekme Kat:Bir binanın son katı üzerine yapılan, cepheden geriye çekilmiş kat. devam

terimler Çerçeve Anayasa:Sadece genel ilkeleri ortaya koyup, bunların uygulanma biçimlerini kanunlara bırakma amacı güden a devam

terimler Çevre:1) Bir varlığın bağıntı kurduğu kendi dışındaki varlıkların tümü. 2) Hayatın gelişmesine etki yapa devam

terimler Çevre Denetimi:Çevre Denetimi Yönetmeliği 5 inci maddesinde sayılan kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin Çevre devam

terimler Çevre Düzeni Planı:Çevre Düzeni Planı, il bütününde ve yerel kalkınma ekseninde hazırlanan; fiziki, sosyal ve ekonomi devam

terimler Çevre Düzenleme Projesi:Ören yerlerinin arkeolojik potansiyelini koruyacak şekilde, denetimli olarak ziyarete açmak, tanıt devam

terimler Çevre Kirliliği:İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmele devam

terimler Çevre Korunması:Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin devam

terimler Çevre Sağlığı:İnsan sağlığının çevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik, sosyal ve psiko — sosyal faktörlerle tespit devam

terimler Çevre Temizlik Vergisi:Belediye Gelirleri Kanunu'na göre Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediye devam

terimler Çevresel Durum Değerlendirme Raporu:Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uymadan işletmeye geçmiş mevcut fa devam

terimler Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED):Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirl devam

terimler Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci:Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için 8 ve 16 ncı devam

terimler Çığ:Genellikle dağların yamaçlarında biriken karların kendiliğinden veya tetikleyici bir etki sonucund devam

terimler Çıkma:Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru taşan bölüm. devam

terimler Çiftçi:Zirai işletmeleri işleten gerçek kişiler. devam

terimler Çocuk Bahçeleri:0 — 5 yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır. Bitki örtüsü ile çocukların oyun için ge devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın