Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Mali Yükümlülük:Finansman için doğrudan veya mali araçlar kullanılarak yapılan iç ve dış borçlanmalar, bütçeden do devam

terimler Maliye Politikası:Bir ekonomide temel makroekonomik amaçlara ulaşmak için kamu harcamaları ve gelirlerinin büyüklük devam

terimler Maliyet — Fayda Analizi:Bir projenin getireceği faydanın, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli maliyetine oranına, gen devam

terimler Malullük (Maluliyet):Çalışma gücünün, kısmen ya da tamamen yitirilmesi. devam

terimler Malullük Aylığı:Sosyal Sigortalar tarafından veya emekli sandığından malulen emekliye ayrılmak mecburiyetine kalan devam

terimler Mantar Kent:Nüfusu hızla artan yerleşim bölgesi. devam

terimler Manyetik Değerler ve Manyetik Haritalar:Yerin manyetik alanına ait her çeşit ölçüler ile bu ölçüleri ve bunlardan elde edilen bilgileri gö devam

terimler Matrah:Vergilendirmede, verginin hesaplanması için saptanan değer ya da miktar. devam

terimler Matriks Organizasyon:işlevlere göre bölümlendirilmiş organizasyon üzerine, ürünlere göre bölümlendirilmiş organizasyonu devam

terimler Mazbut Vakıf:Vakıflar Kurumu tarafından yönetilen ve temsil olunan vakıflar. devam

terimler Meclis:Kurul, kabine, senato, divan, parlamento. devam

terimler Meclis Üyesi:Bkz. Belediye Meclis Üyesi. devam

terimler Megapol:Megapolis. Metropolü çevreleyen yoğun nüfuslu alan. (Örneğin; New York City ve onu çevreleyen New devam

terimler Memur:Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel devam

terimler Memuriyet Mahalli:6245 Sayılı Harcırah Kanunu'na göre; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının b devam

terimler Menşe-İ Şahadetnamesi:Sağlık Raporu devam

terimler Mera:Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla devam

terimler Merkez Üssü:Odak noktası yerin içinde, depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktadır. Bu noktaya odak noktası v devam

terimler Merkezi İş Alanı:İmar planlarında yönetim, sosyo-kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgedir. Bu bölge devam

terimler Merkezi Yönetim:Merkezi yönetim, yönetsel hizmetlerin merkezde toplanması ve bu hizmetlerin merkez ve merkezin hiy devam

terimler Meskun Alan:Bkz: Yerleşik Alan. devam

terimler Meskun Bina:Ticari amaç gözetmeksizin bir ya da birkaç insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme, uyuma amac devam

terimler Meskun Mahal:Varsa üst ölçek planlarına uygun olarak imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alan. devam

terimler Meslek Hastalığı:Sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple ya da işin yürütüm şartl devam

terimler Mesleki Eğitim:Fertlere, emek piyasasında geçerliliği olan bir işi yapabilmeleri için, gerekli meslekî bilgi ve d devam

terimler Metropol:Metropolis. Belli bir büyüklüğe ulaşmış, örneğin, nüfusu bir milyonu aşmış ve bir bölgenin en önem devam

terimler Metropoliten Alan:Metropoliten bölge. Bir metropol ile çevresinde bulunan, hızlı bir gelişme süreci içindeki yerleşm devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın