Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Mutabakat:Anlaşmaya varma, hemfikir olma. devam

terimler Mücavir:Komşu olan; bitişik, yanında bulunan. devam

terimler Mücavir Alan:İmar mevzuatı bakımından belediyenin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş olan alanlardır. Beled devam

terimler Mücbir:Zorlayıcı; zorlayan, mecburi. devam

terimler Mücbir Sebep:Önceden göz önüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dı devam

terimler Müdahalenin Men'i:Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi el atma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılarak devam

terimler Müdür:İdare eden, yöneten. devam

terimler Müdür Muavini:Müdür Yardımcısı. devam

terimler Müdür Yardımcısı:Müdürün işlerine yardım eden, yokluğunda yetkileri üzerine alıp işleri yöneten kimse, müdür muavin devam

terimler Müeyyide:Yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükü devam

terimler Mühür Fekki:Yetkili resmi idarece mühürlenerek kapatılan bir yerin izinsiz çalıştırılmaya devam edilmesi. devam

terimler Müktesep:Elde edilmiş, kazanılmış. devam

terimler Müktesep Hak:Kazanılmış hak. Hukuk kurallarına göre, bütün sonuçlarıyla fiilen elde edilen, kamu düzenine aykır devam

terimler Mülakat:Genellikle 20 ile 40 dakika arasında süren, yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleşen ve çoğunlukla bi devam

terimler Mülga:Terk edilmiş. devam

terimler Mülhak Vakıf:743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyu devam

terimler Mülki İdare:Yerel Yönetim. devam

terimler Mülki İdare Amiri:Yerel yönetimlerde en yüksek devlet memuru. İllerde Vali, İlçelerde Kaymakam. devam

terimler Mülkiyet Hakkı:Kişinin bir şey üzerinde sahipliğinden kaynaklanan haktır. Medeni Kanunun M. 683-703. maddeleri ar devam

terimler Münfesih:Dağılan, hükümsüz olan. devam

terimler Müruru zaman:Zaman aşımı; bir davanın açılması veya hükmün yerine getirilmesi için kanunen belirli zamanın geçm devam

terimler Müsadere:Kanun gücü ile zorla alınan. devam

terimler Müstahsil:Üretici, yetiştiren. devam

terimler Müştemilat:Müştemilat. Bir şeyin içine aldığı şeyler. İçerisindeki şeyler. Eklentiler. devam

terimler Müşterek Mülkiyet:Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli pay devam

terimler Müşteri Odaklı Olmak:Yeniden yapılanma müşteri tatmininin temel faktör olduğu rekabet koşullarında müşteriyi temel alan devam

terimler Mütekabiliyet:Karşılıklılık. Mukabele-i Bilmisil Kanuna göre mütekabiliyet ilkesi: Yabancı ülkelerde Türk vatand devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın