Yazılı Sınav Soruları

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerMutabakat: Anlaşmaya varma, hemfikir olma.

  terimlerMücavir: Komşu olan; bitişik, yanında bulunan.

  terimlerMücavir Alan: İmar mevzuatı bakımından belediyenin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş olan alanlardır. Belediye sınırına mücavir bulunan ve beldenin

  terimlerMücbir: Zorlayıcı; zorlayan, mecburi.

  terimlerMücbir Sebep: Önceden göz önüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dış bir etkiden ileri gelen olay.

  terimlerMüdahalenin Men'i: Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi el atma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılarak önlenmesi.

  terimlerMüdür: İdare eden, yöneten.

  terimlerMüdür Muavini: Müdür Yardımcısı.

  terimlerMüdür Yardımcısı: Müdürün işlerine yardım eden, yokluğunda yetkileri üzerine alıp işleri yöneten kimse, müdür muavini.

  terimlerMüeyyide: Yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kuralın emir ve yasaklarına uy

  terimlerMühür Fekki: Yetkili resmi idarece mühürlenerek kapatılan bir yerin izinsiz çalıştırılmaya devam edilmesi.

  terimlerMüktesep: Elde edilmiş, kazanılmış.

  terimlerMüktesep Hak: Kazanılmış hak. Hukuk kurallarına göre, bütün sonuçlarıyla fiilen elde edilen, kamu düzenine aykırı olmamak üzere her yerde etkisini gös

  terimlerMülakat: Genellikle 20 ile 40 dakika arasında süren, yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleşen ve çoğunlukla bir karara varmak amacıyla gerçekleştir

  terimlerMülga: Terk edilmiş.

  terimlerMülhak Vakıf: 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflar.

  terimlerMülki İdare: Yerel Yönetim.

  terimlerMülki İdare Amiri: Yerel yönetimlerde en yüksek devlet memuru. İllerde Vali, İlçelerde Kaymakam.

  terimlerMülkiyet Hakkı: Kişinin bir şey üzerinde sahipliğinden kaynaklanan haktır. Medeni Kanunun M. 683-703. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bir şeye malik olan

  terimlerMünfesih: Dağılan, hükümsüz olan.

  terimlerMüruru zaman: Zaman aşımı; bir davanın açılması veya hükmün yerine getirilmesi için kanunen belirli zamanın geçmesi.

  terimlerMüsadere: Kanun gücü ile zorla alınan.

  terimlerMüstahsil: Üretici, yetiştiren.

  terimlerMüştemilat: Müştemilat. Bir şeyin içine aldığı şeyler. İçerisindeki şeyler. Eklentiler.

  terimlerMüşterek Mülkiyet: Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında malik olmaları.

  terimlerMüşteri Odaklı Olmak: Yeniden yapılanma müşteri tatmininin temel faktör olduğu rekabet koşullarında müşteriyi temel alan bir yaklaşıma sahip olunmasıdır.

  terimlerMütekabiliyet: Karşılıklılık. Mukabele-i Bilmisil Kanuna göre mütekabiliyet ilkesi: Yabancı ülkelerde Türk vatandaşlarına olumlu veya olumsuz nasıl bir

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   22 23 24 25 26 27 28   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın