Yazılı Sınav Soruları

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerMetropoliten Şehir: Belli bir büyüklüğü, örneğin, nüfusu bir milyonu aşan şehir.

  terimlerMetruk: Terkedilmiş, kullanılmayan, ıssız, tamtakır, ücra, sahipsiz.

  terimlerMevcut: Var olan, hazır bulunan.

  terimlerMevcut Teşekkül: Bir yapı adasında inşa edildiği tarihte, yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış olup da, halen o yerde uygulanması gereken plân

  terimlerMevzii İmar Planı: Mevcut imar planı sınırları dışında olup, bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan, sosyal ve teknik altyap

  terimlerMevzuat: Mevcut kanun ve kurallar.

  terimlerMezat: Artırma ile yapılan satış.

  terimlerMezkur: Zikredilmiş bulunan.

  terimlerMıntıka: Bölge, yer, yetki alanı.

  terimlerMimar: Yapıların tasarımını yapıp bunların uygulamasını yöneten sanat ve fen adamı. Mimar, bir yapının gerçekleştirilmesinde bu ekibin iş bir

  terimlerMimarî Proje Yarışması: Yaptırılması tasarlanan bir yapı konusunda en iyi düşünceleri derlemek ve projelerini hazırlayacak mimarı yada mimarlar grubunu seçmek üzer

  terimlerMimarlık: İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak için mekanlar

  terimlerMisyon: İşletmenin veya bir kurumun ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunun, kendisini nasıl görmek istediğinin ve varlık nedeninin yazı

  terimlerMizan: Ölçü.

  terimlerMobbing: İşyerindeki psikolojik şiddet.

  terimlerMotel: Yerleşim merkezleri dışında, karayolları güzergahı, mola noktaları veya yakın çevrelerinde inşa edilen, müşterilerin konaklama, yeme-içm

  terimlerMotivasyon: Belirli bir eylemi yerine getirmek için bir insanın bazı içsel ve dışsal faktörlerden aldığı güçle coşku, canlanma, davranışlarda karar

  terimlerMuamele: İşlem.

  terimlerMuayene — Ruhsat ve Rapor Harcı: Belediye Gelirleri Kanununa göre, mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar

  terimlerMuayyen: Belli olan.

  terimlerMuhammen: Tahmin edilen, oluşan ortalama değer.

  terimlerMuhasebe: İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikteki işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, s

  terimlerMuhasebe Birimi: Kapsama dahil kamu idarelerine ait, gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen de

  terimlerMuhasebe Politikaları: Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi, mali raporların hazırlanması ve sunulmasında kabul edilen ilke, kural, standart ve uygulamalar.

  terimlerMuhasebe Sistemi: Mali işlemlerin yürütülmesinde, kaydedilmesinde ve raporlamasında kullanılan defterler, hesap planları, iç kontrol mekanizmaları ve muhasebel

  terimlerMuhasebe Yetkilisi: Usulüne göre atanmış, muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yöneticisi.

  terimlerMuhtar: Köy veya mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri kimseler.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   21 22 23 24 25 26 27   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın