Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Metropoliten Şehir:Belli bir büyüklüğü, örneğin, nüfusu bir milyonu aşan şehir. devam

terimler Metruk:Terkedilmiş, kullanılmayan, ıssız, tamtakır, ücra, sahipsiz. devam

terimler Mevcut:Var olan, hazır bulunan. devam

terimler Mevcut Teşekkül:Bir yapı adasında inşa edildiği tarihte, yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış olup da, devam

terimler Mevzii İmar Planı:Mevcut imar planı sınırları dışında olup, bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzer devam

terimler Mevzuat:Mevcut kanun ve kurallar. devam

terimler Mezat:Artırma ile yapılan satış. devam

terimler Mezkur:Zikredilmiş bulunan. devam

terimler Mıntıka:Bölge, yer, yetki alanı. devam

terimler Mimar:Yapıların tasarımını yapıp bunların uygulamasını yöneten sanat ve fen adamı. Mimar, bir yapının ge devam

terimler Mimarî Proje Yarışması:Yaptırılması tasarlanan bir yapı konusunda en iyi düşünceleri derlemek ve projelerini hazırlayacak devam

terimler Mimarlık:İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdü devam

terimler Misyon:İşletmenin veya bir kurumun ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunun, kendisini nasıl g devam

terimler Mizan:Ölçü. devam

terimler Mobbing:İşyerindeki psikolojik şiddet. devam

terimler Motel:Yerleşim merkezleri dışında, karayolları güzergahı, mola noktaları veya yakın çevrelerinde inşa ed devam

terimler Motivasyon:Belirli bir eylemi yerine getirmek için bir insanın bazı içsel ve dışsal faktörlerden aldığı güçle devam

terimler Muamele:İşlem. devam

terimler Muayene — Ruhsat ve Rapor Harcı:Belediye Gelirleri Kanununa göre, mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve devam

terimler Muayyen:Belli olan. devam

terimler Muhammen:Tahmin edilen, oluşan ortalama değer. devam

terimler Muhasebe:İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelik devam

terimler Muhasebe Birimi:Kapsama dahil kamu idarelerine ait, gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahipleri devam

terimler Muhasebe Politikaları:Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi, mali raporların hazırlanması ve sunulmasında kabul edilen ilke devam

terimler Muhasebe Sistemi:Mali işlemlerin yürütülmesinde, kaydedilmesinde ve raporlamasında kullanılan defterler, hesap plan devam

terimler Muhasebe Yetkilisi:Usulüne göre atanmış, muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu devam

terimler Muhtar:Köy veya mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın