eğitim sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerKültür: Hars. Bir toplumun, maddî-mânevî hayat imkanlarının toplamıdır. Sosyal hayat süreci içinde ortaya çıkan ve bir millete niteliklerini veren

  terimlerKültür Varlıkları: Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşa

  terimlerKültürel Birleşme: Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde bağlanması.

  terimlerKüresel Konum Belirleme Sistemi (GPS): Yeryüzündeki noktaların koordinatlarını uydular vasıtasıyla belirleyen sistem.

  terimlerKüşat: Açma, açılış.

  terimlerLeasing (Finansal Kiralama): Firmaların ticari ve sınai faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gereksinim duydukları duran varlıkları satın almak yerine, belirli kira ö

  terimlerLebiderya: Kesintisiz deniz manzaralı daire.

  terimlerLider: Organizasyonlarda insanların gayretlerini, belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere birleştiren, harekete geçiren, bütün yeteneklerini orta

  terimlerLiderlik: Belirli amaçlara ulaşmak amacıyla diğer insanları etkileme süreci.

  terimlerLiyakat: İnsanların görevlerini başarı ile yapabilme yeterliliği.

  terimlerLiyakat Sistemi: Kamu hizmetlerine girişin, hizmet içinde ilerlemenin ve yükselmenin ve her türlü görevlendirme ve ödüllendirmenin yalnızca yeterlik ve başar

  terimlerLojman: Personelin oturması için kimi kuruluşların yaptırdıkları düşük kiralı veya kira karşılığı olmayan konut.

  terimlerLokavt: İşverenin işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak şekilde, işçileri topluca işten uzaklaştırması.

  terimlerLunapark: Açık havada ve geniş bir alanda geçici veya sürekli olarak kurulan, içinde dönme dolap, atlı karınca, nişan tahtası gibi oyun ve eğlence b

  terimlerMaddi Varlık: Mal ve hizmet üretiminde kullanma, kiraya verme veya yönetim ihtiyaçlarında kullanma amacıyla edinilen ve genel olarak birden fazla raporlama dö

  terimlerMahalle: 1) Belediye sınırları içerisinde yer alan, ortak ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi

  terimlerMahalli İdare Birliği: Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere, kendi aralarında kurdukları kam

  terimlerMahalli İdareler Kontrolörleri: Asıl görevi yerel yönetimleri denetlemek olan, bunun yanında bakanın vereceği diğer denetim görevlerini de yapmakla yükümlü bulunan İçiş

  terimlerMahalli Yerinden Yönetim (Yerel Yönetimler): Yerel yönetimler kavramı, yerinden yönetim ilkesine göre kurulan ve işleyen yönetsel kuruluşları ve yönetim birimlerini anlatmak için kullan

  terimlerMahalli Yönetim: Bkz: Yerel Yönetim.

  terimlerMahfuz: Korunan, saklı tutulan.

  terimlerMal Müdürü: Maliye Bakanlığının, ilçelerdeki mal işlerini yürütmekle görevli memuru.

  terimlerMalî Denetim: Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor

  terimlerMali Kontrol Yetkilisi: Harcama talimatlarının kullanılabilir ödenek tutarına, tertibine ve ayrıntılı harcama programına uygunluğunu ve harcamaların bütçe ve gid

  terimlerMali Özerklik: Yerel yönetimlerin, yeterli mali kaynaklara sahip olmaları anlamına gelmektedir. Not: Avrupa Yerel yönetimler Özerklik Şartının 9. Maddesinde

  terimlerMali Tevzin: Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında hizmetlerin ve gelirlerin bölüştürülmesi.

  terimlerMali Varlık: Kasada ve bankada bulunan nakit, çek ve döviz gibi hazır değerler, tahvil, senet ve bono gibi menkul kıymet ve varlıklar ile bütçe alacakları

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   19 20 21 22 23 24 25   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın