Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Kültür:Hars. Bir toplumun, maddî-mânevî hayat imkanlarının toplamıdır. Sosyal hayat süreci içinde ortaya devam

terimler Kültür Varlıkları:Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya ta devam

terimler Kültürel Birleşme:Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde bağlanması. devam

terimler Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS):Yeryüzündeki noktaların koordinatlarını uydular vasıtasıyla belirleyen sistem. devam

terimler Küşat:Açma, açılış. devam

terimler Leasing (Finansal Kiralama):Firmaların ticari ve sınai faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gereksinim duydukları duran var devam

terimler Lebiderya:Kesintisiz deniz manzaralı daire. devam

terimler Lider:Organizasyonlarda insanların gayretlerini, belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere birleştiren, devam

terimler Liderlik:Belirli amaçlara ulaşmak amacıyla diğer insanları etkileme süreci. devam

terimler Liyakat:İnsanların görevlerini başarı ile yapabilme yeterliliği. devam

terimler Liyakat Sistemi:Kamu hizmetlerine girişin, hizmet içinde ilerlemenin ve yükselmenin ve her türlü görevlendirme ve devam

terimler Lojman:Personelin oturması için kimi kuruluşların yaptırdıkları düşük kiralı veya kira karşılığı olmayan devam

terimler Lokavt:İşverenin işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak şekilde, işçileri topluca işten uzak devam

terimler Lunapark:Açık havada ve geniş bir alanda geçici veya sürekli olarak kurulan, içinde dönme dolap, atlı karın devam

terimler Maddi Varlık:Mal ve hizmet üretiminde kullanma, kiraya verme veya yönetim ihtiyaçlarında kullanma amacıyla edin devam

terimler Mahalle:1) Belediye sınırları içerisinde yer alan, ortak ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren devam

terimler Mahalli İdare Birliği:Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görme devam

terimler Mahalli İdareler Kontrolörleri:Asıl görevi yerel yönetimleri denetlemek olan, bunun yanında bakanın vereceği diğer denetim görevl devam

terimler Mahalli Yerinden Yönetim (Yerel Yönetimler):Yerel yönetimler kavramı, yerinden yönetim ilkesine göre kurulan ve işleyen yönetsel kuruluşları v devam

terimler Mahalli Yönetim:Bkz: Yerel Yönetim. devam

terimler Mahfuz:Korunan, saklı tutulan. devam

terimler Mal Müdürü:Maliye Bakanlığının, ilçelerdeki mal işlerini yürütmekle görevli memuru. devam

terimler Malî Denetim:Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değe devam

terimler Mali Kontrol Yetkilisi:Harcama talimatlarının kullanılabilir ödenek tutarına, tertibine ve ayrıntılı harcama programına u devam

terimler Mali Özerklik:Yerel yönetimlerin, yeterli mali kaynaklara sahip olmaları anlamına gelmektedir. Not: Avrupa Yerel devam

terimler Mali Tevzin:Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında hizmetlerin ve gelirlerin bölüştürülmesi. devam

terimler Mali Varlık:Kasada ve bankada bulunan nakit, çek ve döviz gibi hazır değerler, tahvil, senet ve bono gibi menk devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın