eğitim sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerKomuta Birliği: Hiyerarşik bir yapılanma içersinde her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması.

  terimlerKonteynır: Krom — Nikel, paslanmaz çelik veya benzeri metalden yapılmış, en az 6 metreküp hacminde, kapakları kilitlenir, geçici depolama birimidir.

  terimlerKontrol: Denetim, bakım. Geri besleme 'feedback'.

  terimlerKontur: Çevre çizgisi. Figürleri ya da motifleri çevreleyen çizgi anlamına gelmektedir.

  terimlerKontur Gabari: Mevcut bir binanın parsel üzerindeki zemin oturumunun, parsel ölçütlerinin ve bina yüksekliğinin tespit edildiği belge.

  terimlerKonut Dışı Kentsel Çalışma Alanı: İçerisinde motel ve lokanta bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz, katı atık ve artık bır

  terimlerKonut Kooperatifleri: İşçilerin, küçük tasarrufçuların ve gelir seviyesi düşük diğer grupların mesken ihtiyacını en ekonomik şartlarda ve düşük maliyetle

  terimlerKonut Kredisi: Konut inşaatı için, belirli şartları yerine getiren kişi ve ailelere, çoğu zaman uygun şartlarda verilen kredi.

  terimlerKonut Politikası: Sosyal devletin, özellikle gelir seviyesi düşük çocuklu ailelerin, ucuz ve sosyal konut ihtiyacını karşılamak ve genel olarak konut sorununa

  terimlerKoordine Etme: Örgütün ortak amaçlarının elde edilmesi yönünde kişiler, birimler ya da bölümler arasında ilişki kurulması süreci.

  terimlerKorkuluk: Köprü, merdiven, balkon gibi düşme tehlikesi olan yerlerin kenarlarına dikilen alçak duvar veya parmaklık.

  terimlerKoruma Amaçlı İmar Plânı: 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, söz konusu kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim

  terimlerKot: Semboller dizgesiyle gösterilen bilgi.

  terimlerKot - Kesit Belgesi: İmar parselinde yapılacak binanın verilen vaziyet planına göre cephe aldığı yol ile yükseklik konumunu belirleyen belge.

  terimlerKök Ücret: Yasalara veya hizmet sözleşmelerine göre çalışanın işverene yapmak zorunda olduğu hizmet karşılığı aldığı ücret.

  terimlerKöy: 442 sayılı Köy Kanunu'na göre; üç değişik açıdan tanımlamıştır. 1) Nüfusu 2.000'den aşağı olan yerleşim yerleri. 2) Cami, mektep, y

  terimlerKriz: İşletmenin iç ve dış çevresindeki ani değişmelere kendini hazırlayamaması sonucunda ortaya çıkan bir durum.

  terimlerKriz Aşamaları: Krizin oluşma aşaması, hareketsizlik ve krizi yalanlama aşaması, hatalı karar ve faaliyetler, krize girme aşaması ve dağılma aşaması.

  terimlerKriz Nedenleri: Dış ve iç faktörler.

  terimlerKriz Yönetimi: En az emek ve giderle krizi atlatmak için yapılan çalışmalar.

  terimlerKroki: Yaklaşık ölçekte ve üzerinde ölçü değerlerinin yazılı olduğu ada veya parsellerin çizimi.

  terimlerKur: Bir ülke parasının başka bir ülke parası cinsinden değeri.

  terimlerKuram: Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan, bilimsel yöntemle saptanmış bilgiler.

  terimlerKurum: Toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan nispeten sürekli kurallar topluluğu.

  terimlerKurum Kültürü: Bir vizyon ve misyon etrafında toplanan insanların sahiplendikleri belirli bir inanç ve değerler sistemi.

  terimlerKurye: Resmi kurum ve kuruluşlarına evrak dağılımını yapan ve belediyeye ait evrakları alan kişi.

  terimlerKüçük Sanayi Bölgesi: Marangoz, demirci, nalbant, oto tamircisi ve benzeri gürültü, toz, duman, pis koku gibi çevre havasının kirlenmesine sebebiyet ve sağlığa zar

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   18 19 20 21 22 23 24   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın