Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Komuta Birliği:Hiyerarşik bir yapılanma içersinde her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması. devam

terimler Konteynır:Krom — Nikel, paslanmaz çelik veya benzeri metalden yapılmış, en az 6 metreküp hacminde, kapakları devam

terimler Kontrol:Denetim, bakım. Geri besleme 'feedback'. devam

terimler Kontur:Çevre çizgisi. Figürleri ya da motifleri çevreleyen çizgi anlamına gelmektedir. devam

terimler Kontur Gabari:Mevcut bir binanın parsel üzerindeki zemin oturumunun, parsel ölçütlerinin ve bina yüksekliğinin t devam

terimler Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı:İçerisinde motel ve lokanta bulunabilen akaryakıt ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, devam

terimler Konut Kooperatifleri:İşçilerin, küçük tasarrufçuların ve gelir seviyesi düşük diğer grupların mesken ihtiyacını en ekon devam

terimler Konut Kredisi:Konut inşaatı için, belirli şartları yerine getiren kişi ve ailelere, çoğu zaman uygun şartlarda v devam

terimler Konut Politikası:Sosyal devletin, özellikle gelir seviyesi düşük çocuklu ailelerin, ucuz ve sosyal konut ihtiyacını devam

terimler Koordine Etme:Örgütün ortak amaçlarının elde edilmesi yönünde kişiler, birimler ya da bölümler arasında ilişki k devam

terimler Korkuluk:Köprü, merdiven, balkon gibi düşme tehlikesi olan yerlerin kenarlarına dikilen alçak duvar veya pa devam

terimler Koruma Amaçlı İmar Plânı:2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, söz konusu kanun uyarınca belirlen devam

terimler Kot:Semboller dizgesiyle gösterilen bilgi. devam

terimler Kot - Kesit Belgesi:İmar parselinde yapılacak binanın verilen vaziyet planına göre cephe aldığı yol ile yükseklik konu devam

terimler Kök Ücret:Yasalara veya hizmet sözleşmelerine göre çalışanın işverene yapmak zorunda olduğu hizmet karşılığı devam

terimler Köy:442 sayılı Köy Kanunu'na göre; üç değişik açıdan tanımlamıştır. 1) Nüfusu 2.000'den aşağı olan yer devam

terimler Kriz:İşletmenin iç ve dış çevresindeki ani değişmelere kendini hazırlayamaması sonucunda ortaya çıkan b devam

terimler Kriz Aşamaları:Krizin oluşma aşaması, hareketsizlik ve krizi yalanlama aşaması, hatalı karar ve faaliyetler, kriz devam

terimler Kriz Nedenleri:Dış ve iç faktörler. devam

terimler Kriz Yönetimi:En az emek ve giderle krizi atlatmak için yapılan çalışmalar. devam

terimler Kroki:Yaklaşık ölçekte ve üzerinde ölçü değerlerinin yazılı olduğu ada veya parsellerin çizimi. devam

terimler Kur:Bir ülke parasının başka bir ülke parası cinsinden değeri. devam

terimler Kuram:Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan, bilimsel yöntemle saptanmış bilgiler devam

terimler Kurum:Toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan nispeten sürekli kurallar devam

terimler Kurum Kültürü:Bir vizyon ve misyon etrafında toplanan insanların sahiplendikleri belirli bir inanç ve değerler s devam

terimler Kurye:Resmi kurum ve kuruluşlarına evrak dağılımını yapan ve belediyeye ait evrakları alan kişi. devam

terimler Küçük Sanayi Bölgesi:Marangoz, demirci, nalbant, oto tamircisi ve benzeri gürültü, toz, duman, pis koku gibi çevre hava devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın