Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Kariyer Planlama:Kişinin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, organiz devam

terimler Kariyer Yönetimi:İnsan kaynakları planları ile sistemin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, kariyer devam

terimler Karkas:Bir yapının taşıyıcı öğelerinin tümüne verilen ad; iskelet. devam

terimler Kast:Suçun, kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. devam

terimler Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS):Emsal. Yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. devam

terimler Kat irtifakı:Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın yapımı borcunu ve bina tamamlandığında da kat m devam

terimler Kat Maliki:Bağımsız bölümler üzerinde kurulan kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişi. devam

terimler Kat Malikleri Kurulu:Kat mülkiyetine konu taşınmazdaki bütün kat maliklerinin oluşturduğu kurul. devam

terimler Kat Mülkiyeti:Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayr devam

terimler Kat Yüksekliği:Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesi devam

terimler Katılım:Kamu hizmetleri ile ilgili kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların u devam

terimler Katılımcı Demokrasi:Halkın dil, din, renk, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin seçme ve seçilme hakkını özgürce kulla devam

terimler Kayıt ve Suret Harcı:Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her devam

terimler Kaymakam:İlçede devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi. devam

terimler Kaynak Suları Harcı:Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının belediy devam

terimler Kaynak Yönetimi:Bir kurumun sahip olduğu sermaye, insan gücü, tesis ve teçhizat gibi kaynaklarını en etkin biçimde devam

terimler Kaynaklar:Varlıkların sağlandığı yerler. Bunlar sermaye ve borçlar. devam

terimler Kazanılmış Statü:Bireyin kendi isteği ve çabalarıyla, gönüllü olarak elde ettiği statü. devam

terimler Kent:Şehir. Kent, sınırları içinde yaşayan nüfusun geçim kaynaklarını tarım ve hayvancılık dışı uğraşıl devam

terimler Kent Bilgi Sistemleri:Bir şehrin bilgilerinin birbirleri ile ilişkili olarak ve istenildiği anda ulaşılabilecek şekilde devam

terimler Kent Dokusu:Bir kentin ana yollar ve ikincil yollarla bölünmüş, oturma, çalışma, alım-satım, işleyim, dinlenme devam

terimler Kent Hukuku:Kent yaşamını, kent yapılanmasını, kentle insan arasında, kentlilerin kendi arasında ilişkileri dü devam

terimler Kent Konseyleri:Seçilmiş yerel yönetim organlarının çalışmalarına halk katılımını ve denetimini sağlamak için, en devam

terimler Kent Meclisi:Bkz: Kent Konseyleri. devam

terimler Kent Mobilyası:Kentsel mobilya. Halkın kullanması için yol, kaldırım, park gibi genel alanlara yerleştirilen mobi devam

terimler Kent Planlaması:Kentsel bir alanın fiziksel altyapı, konut ve ulaşım, toprak kullanımı, kentsel büyüme de dahil, ç devam

terimler Kent Yenilemesi:Mevcut kentleri ve merkezleri düzeltmek ve günün gerekliklerine uydurmak amacıyla yeniden planlama devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın