Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Kente Karşı Suç:1) Bir kentin doğal, tarihsel ve güzel duyusal değerlerine, bireyler ve türlü örgütler ve hatta yö devam

terimler Kentleşme:Dar anlamda; kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artması. 1) Çeşitli nedenlerle kırsal kes devam

terimler Kentlileşme:Kente göç ile birlikte başlayan nüfus dinamiğinin kentin belli bir kesiminde kararlılık kazanmasın devam

terimler Kentlilik Bilinci:1) Kentte yaşayanların kentle bütünleşmesi, kendini kente ait hissetmesi ve dolayısıyla kente karş devam

terimler Kentsel Mekân:Sokaklarda, alanlarda, parklarda, bahçelerde, özetle insan yapıtlarının arasında kalan ve bunlarla devam

terimler Kentsel Yaşam Kalitesi:Toplumsal, ekonomik ve uzamsal (mekansal) öğeler açısından kent tanımına giren yerlerde, kentsel a devam

terimler Kesin Hesap Cetveli:Belediyelerin gerçekleşen yıllık harcama ve gelirlerinin gösterildiği tablodur. Her yıl bütçesinin devam

terimler Kesin Mizan:Envanter işlemlerinin yevmiye defterine ve büyük deftere kaydından sonra kayıtların doğruluğunu gö devam

terimler Kesin Proje:Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, devam

terimler Kıdem:Hizmette eskilik ve öncelik, meslekte geçirilen süre. devam

terimler Kıdem Aylığı:Aylıklarını Devlet Memurları Yasası'na göre almakta olan personele, hizmet yılları itibarıyla beli devam

terimler Kıdem Tazminatı:Bir işte bir yıldan fazla süreyle çalışan işçilere, iş akdinin yasada belirtilen koşullarda son bu devam

terimler Kınama Cezası:İlgiliye, görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazılı olarak bildirilmesi. devam

terimler Kıraathane:Müşterilerin okuması için gazete, kitap ve dergilerin de bulundurulduğu kahvehane benzeri yer. devam

terimler Kırsal Yerleşme Planı:En az bir kırsal yerleşme ve civarını kapsayan; kırsal alanda yaşam kalitesini geliştirmeye yöneli devam

terimler Kışlak:Hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimd devam

terimler Kıyaslama:Bkz: Benchmarking. devam

terimler Kıyı:Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alandır. devam

terimler Kıyı Çizgisi:Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun kara parçasına değdiği no devam

terimler Kıyı Kenar Çizgisi:Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsuların alçak — basık kıyı özelliği gösteren kesimlerinde, kıyı çi devam

terimler Kira Sözleşmesi:Bir bedel karşılığında bir şeyin kullanılmasının veya ondan yararlanılmasının belli bir süreyle ba devam

terimler Kiriş:Boyu doğrultusundaki eksenine dik kuvvetlerin etkisi altındaki çubuk. devam

terimler Kirleten:Fiilleri sonucu doğrudan ve dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişiler. devam

terimler Kişi:Haklara ve borçlara sahip olabilen varlıklar. devam

terimler Kişi Başı Milli Gelir:Ülke bireylerinin refah düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması için kullanılan araçtır. (GSM devam

terimler KOBİ:Küçük ve Orta Boy İşletme. devam

terimler Kompost:Organik esaslı katı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın