Yazılı Sınav Soruları
27 Ekim 2016 Perşembe

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimler sözlüğüKamu Kurumu Alanları : Resmi veya idari tesis alanlarını, büyük alan kullanımını gerektiren k... devam et

  terimler sözlüğüKamu Malı : Kamu idare ve kurumlarının gerek kamunun doğrudan kullanımına ayrılmış... devam et

  terimler sözlüğüKamu Mali Yönetimi : Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekono... devam et

  terimler sözlüğüKamu Malları : Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yara... devam et

  terimler sözlüğüKamu Personeli : Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, il öz... devam et

  terimler sözlüğüKamu Sağlığı : Bir toplumda büyük halk kitlelerinin sağlık koşulları açısından içinde... devam et

  terimler sözlüğüKamu Tüzel Kişileri : Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullana... devam et

  terimler sözlüğüKamu Yararı : Kamunun gereksinmeleriyle veya ulusal birliğin, devletin gereksinmeler... devam et

  terimler sözlüğüKamu Yönetimi : Toplumun ortak ihtiyaçlarının karşılanması, ortak kurallarının korunma... devam et

  terimler sözlüğüKamulaştırma : Devlet veya kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği haller... devam et

  terimler sözlüğüKamuoyu : Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkâr... devam et

  terimler sözlüğüKanal : Suyun belirli bir doğrultuda akmasını sağlayan doğal ya da yapay oluşu... devam et

  terimler sözlüğüKanalizasyon Ana Boruları : Atık suyu kanallardan toplayan ve ana kanallara ileten, çapı geniş lağ... devam et

  terimler sözlüğüKanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı : Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediyelerce veya belediyelere bağl... devam et

  terimler sözlüğüKanalizasyon Sistemi : Atık suyun toplanmasında, işlenmesinde ve tasfiyesinde kullanılan dona... devam et

  terimler sözlüğüKanun : Anayasanın yetkili kıldığı organ (T.B.M.M.) tarafından yazılı bir şeki... devam et

  terimler sözlüğüKanun Hükmünde Kararname : Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kanunla (Yetki Kanunu) yetki verme... devam et

  terimler sözlüğüKanun Tasarısı : Hükümetin hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu kanun tas... devam et

  terimler sözlüğüKanun Teklifi : Meclis üyelerinin (münferit veya müşterek olarak) hazırlayıp Türkiye B... devam et

  terimler sözlüğüKanuni İdare İlkesi : idarenin yasalara ve her türlü hukuk kuralına uyması ilkesi. Kanunsuz ... devam et

  terimler sözlüğüKâr : Gelir ile gider arasındaki olumlu fark.... devam et

  terimler sözlüğüKarar : Bir konu üzerinde bir kişinin, kendi düşüncelerinden yola çıkarak ulaş... devam et

  terimler sözlüğüKardeş Şehir : Belediyenin, bir başka belediye ile işbirliği anlaşması yapması durumu... devam et

  terimler sözlüğüKarine : İpucu, belirti; bilinmeyenden bilinene doğru götüren bulgular.... devam et

  terimler sözlüğüKariyer : Bir insanın yaşamı boyunca süren işle ilgili deneyimlerinin tümü.... devam et

  terimler sözlüğüKariyer Basamakları : Bir çalışanın iş yaşamı boyunca geçirdiği ve araştırma, yerleşme, orta... devam et

  terimler sözlüğüKariyer Geliştirme : İnsanların iş yaşamları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için... devam et

  DİĞER SAYFALAR :
  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Online Flash Oyun Sitesi

  Reklamlar

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın