Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Kamu Kurumu Alanları:Resmi veya idari tesis alanlarını, büyük alan kullanımını gerektiren kamu kuruluş ve servis alanla devam

terimler Kamu Malı:Kamu idare ve kurumlarının gerek kamunun doğrudan kullanımına ayrılmış, gerekse nitelikleri gereği devam

terimler Kamu Mali Yönetimi:Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasın devam

terimler Kamu Malları:Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar. devam

terimler Kamu Personeli:Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyeleri devam

terimler Kamu Sağlığı:Bir toplumda büyük halk kitlelerinin sağlık koşulları açısından içinde bulunduğu durum. devam

terimler Kamu Tüzel Kişileri:Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verd devam

terimler Kamu Yararı:Kamunun gereksinmeleriyle veya ulusal birliğin, devletin gereksinmeleriyle ilgili olan ve bunları devam

terimler Kamu Yönetimi:Toplumun ortak ihtiyaçlarının karşılanması, ortak kurallarının korunması amacıyla oluşturulan orga devam

terimler Kamulaştırma:Devlet veya kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek devam

terimler Kamuoyu:Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye. devam

terimler Kanal:Suyun belirli bir doğrultuda akmasını sağlayan doğal ya da yapay oluşum. devam

terimler Kanalizasyon Ana Boruları:Atık suyu kanallardan toplayan ve ana kanallara ileten, çapı geniş lağım kanalları. devam

terimler Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı:Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce, kanunda bel devam

terimler Kanalizasyon Sistemi:Atık suyun toplanmasında, işlenmesinde ve tasfiyesinde kullanılan donanım. devam

terimler Kanun:Anayasanın yetkili kıldığı organ (T.B.M.M.) tarafından yazılı bir şekilde kabul edilmiş bulunan ge devam

terimler Kanun Hükmünde Kararname:Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kanunla (Yetki Kanunu) yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu t devam

terimler Kanun Tasarısı:Hükümetin hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun taslağı. devam

terimler Kanun Teklifi:Meclis üyelerinin (münferit veya müşterek olarak) hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu devam

terimler Kanuni İdare İlkesi:idarenin yasalara ve her türlü hukuk kuralına uyması ilkesi. Kanunsuz Emir: Kamu görevlerinde herh devam

terimler Kâr:Gelir ile gider arasındaki olumlu fark. devam

terimler Karar:Bir konu üzerinde bir kişinin, kendi düşüncelerinden yola çıkarak ulaştığı sonucu ya da bir grubun devam

terimler Kardeş Şehir:Belediyenin, bir başka belediye ile işbirliği anlaşması yapması durumunda iki belediyenin birbirle devam

terimler Karine:İpucu, belirti; bilinmeyenden bilinene doğru götüren bulgular. devam

terimler Kariyer:Bir insanın yaşamı boyunca süren işle ilgili deneyimlerinin tümü. devam

terimler Kariyer Basamakları:Bir çalışanın iş yaşamı boyunca geçirdiği ve araştırma, yerleşme, orta kariyer, geç kariyer ve ini devam

terimler Kariyer Geliştirme:İnsanların iş yaşamları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için yürüttükleri uyum sağlama, devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın