Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Kaizen:Esas olarak sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa, o sonucu sağlayan sürecin iyileştirilmesi gerekti devam

terimler KAKS:Bkz: Kat Alanı Kat Sayısı. devam

terimler Kaldırım Mühendisi:İşsiz, güçsüz, sokaklarda dolaşan kimse. devam

terimler Kalibrasyon:Ölçümleme. devam

terimler Kalite:Kalite, insan sağlık ve emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının ve çevrenin korunması veya tüketic devam

terimler Kalite (Kontrol) Çemberleri:Aynı birimde ve sahada çalışan, benzer işleri yapan, düzenli aralıklarla toplanan, işleri ile ilgi devam

terimler Kalite Güvencesi:Ürün ve hizmetin kalite açısından yeterli güveni sağlayabilmesi için gerekli olan planlı ve sistem devam

terimler Kalite Kontrol:Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetleri. devam

terimler Kalite Ödülü:Bazı örgütler tarafından saptanmış olan ödül kriterlerini karşılayan kuruluşlara verilen ödül. devam

terimler Kalite Politikası:Bir kuruluşta, üst yönetim tarafından, kaliteye ulaşmak için resmi olarak belirlenen amaç ve yön. devam

terimler Kalite Sistemi:Kalite yönetiminin uygulanabilmesi için gerekli olan kuruluş yapısı, sorumluluklar, prosedürler, p devam

terimler Kalkınmakta Öncelikli Yöreler (KÖY):Geri kalmış yörelerin kalkınmasını sağlamak ve iç göçün önüne geçmek için hazırlanan proje. devam

terimler Kamp / Dinlenme Evi:Dernek, vakıf, sendika, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve benzerlerine ait dinlenme, devam

terimler Kamping:Karayolları güzergahı ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelli devam

terimler Kamu Davası:Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası. devam

terimler Kamu Düzeni:Bir ülkedeki kurum ve kuralların, devletin güvenliğini, kamu hizmetlerinin iyi işlemesini ve birey devam

terimler Kamu Geliri:Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, fai devam

terimler Kamu Gelirleri:Devletin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla vergi, harç, resim, para cezaları, mülk-teşebbüs g devam

terimler Kamu Gideri:Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payla devam

terimler Kamu Giderleri:Geniş anlamda, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının bütçe ödemeleri ile Kamu İktisadi Teşebbüsler ( devam

terimler Kamu Görevlisi:Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, sü devam

terimler Kamu Gücü:Kural koyma, buyurma, kolluk ve silah, parasal erk gibi devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin sa devam

terimler Kamu Haczi:Devletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zaml devam

terimler Kamu Hakları:Şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan devam

terimler Kamu Hizmeti:Devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, g devam

terimler Kamu Hukuku:Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri devam

terimler Kamu Kaynakları:Kamuya ait veya kamu gücü kullanılarak elde edilen gelirler, taşınır ve taşınmaz mallar, para, ala devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın