Eğitim Sitesi

Barbar Nedir? Barbar Hakkında Kısaca Bilgi

Barbar Terimi Hakkında Bilgiler

BarbarTarih Terimi Olarak Barbar:
1-Uygarlaşmamış.
2-Romalıların, Roma İmparatorluğu sınırları dışındaki kavimlere verdikleri isim.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Tescil: Onay. devam et

  box Lagaş: İlkçağ'da Mezopotamya'da kurulmuş bir Sümer kentidir. Kalıntıları arasında Akbabalar Sütunu ile bir çok tapınak ve binlerce çivi yazılı kil tablet b devam et

  box İlhak: Bir devletin kendisine ait olmayan topraklar üzerinde resmen egemenliğini ilan etmesidir. Bu topraklar genellikle önceden işgal edilmiştir. devam et

  box Haiz: Herhangi bir şeye sahip olma. devam et

  box Engizisyon Mahkemeleri: Kilisenin başkanlığında toplanır, genellikle kilisenin öğretilerine karşı çıkanlara ölüm cezası verirdi. devam et

  box Hümanizma: İnsancılık, insan ve doğa sevgisi, insanları sevme ülküsü. Ortaçağın skolâstik düşünüşüne karşı XVI. yüzyıl Avrupasında doğan ve gelişen felsefe, bili devam et

  box Şeşper: Savaş araçlarından altı dilimli topuz. devam et

  box Bağa Bahriye: Bir unvan. Küçük rütbe. devam et