Eğitim Sitesi

Azeotrop Nedir? Azeotrop Hakkında Kısaca Bilgi

Azeotrop Terimi Hakkında Bilgiler

AzeotropKimya Terimi Olarak Azeotrop:
Sabit bir kaynama noktası bulunan ve sıvı ile buhar hallerindeki bileşimi aynı olan çözelti.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Doymamış Çözelti: Belirli bir sıcaklıkta doymuş halden daha az çözücü içeren çözelti. devam et

  box Dipol-Dipol Çekimi: İki polar molekül yan yana geldiğinde her iki molekülün zıt kutupları arasında oluşan çekim kuvvetine dipol-dipol çekimi adı verilir. devam et

  box Sabunlaşma: Yağların bazlarla etkileşmesi olayı. Ürünleri gliserin ve sabun olan tepkime. devam et

  box Çöktürme: İki çözelti karıştırıldığında çözeltideki iyonların etkileşerek suda çözünmeyen katı oluşturma yöntemi. devam et

  box Alifatik: Karbon atomlarının dallanmış ve dallanmamış zincir şeklinde olan bileşikleri. devam et

  box Metabolizma: Canlı organizmada ya da canlı hücrede gerçekleşen yapıcı ve yıkıcı nitelikteki kimyasal tepkimeler. devam et

  box Derişim (Konsantrasyon): Bir çözeltinin veya çözücünün birim hacminde veya birim kütlesinde çözünmüş olan madde miktarı. devam et

  box Atom-Gram: Bir mol atomun kütlesidir. devam et