Eğitim Sitesi

Azeotrop Nedir? Azeotrop Hakkında Kısaca Bilgi

Azeotrop Terimi Hakkında Bilgiler

AzeotropKimya Terimi Olarak Azeotrop:
Sabit bir kaynama noktası bulunan ve sıvı ile buhar hallerindeki bileşimi aynı olan çözelti.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Reaktant: Bir kimyasal reaksiyonun gerçekleştirilmesinde kullanılan başlangıç maddeleri. devam et

  box Alkali Metal: 1A grubundaki hidrojen dışındaki metaller. devam et

  box Alkilleme: Bir moleküle alkil grubu bağlanması. devam et

  box Zayıf asit-baz: Normal derişimlerde, sulu çözeltilerinde kısmen iyonlaşan asit veya bazlar. devam et

  box Dipol: 1-Eşit olmayan bir biçimde dağılmış elektrik yükü. 2-Polar bağda pozitif ve negatif yüklerin ayrılması devam et

  box Radikal: Eşleşmemiş tek elektronu olan atom, molekül veya iyonlara verilen ad. devam et

  box İndirgenme tepkimesi: Molekül veya iyondaki atomların yükseltgenme sayılarını azaltan tepkime. devam et

  box Trimer: Üç küçük monomerin birleşmesi ile oluşan molekül. devam et