Oyun Siteleri

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerKolonad (Stoa ya da Portiko): Önünde sütunların bulunduğu üstü örtülü uzunlamasına salon.

  terimlerKompozit Başlık: İon başlığındaki volüt (koç başı) ile Korinth başlığındaki akanthus yapraklarını kaynaştıran geç dönem sütun başlığı tipine ve

  terimlerKontekst: Arkeolojik buluntuların kontrollü kazısı sırasında, içinde keşfedikleri üç boyutlu ortama verilen ad. Herhangi bir arkeolojik buluntunun anl

  terimlerKontur: Çevre çizgisi. Figürleri ya da motifleri çevreleyen çizgi.

  terimlerKopt (Kıpti): Önceleri Mısır'ın yerleşik halkına, daha sonra da Hıristiyan Mısırlılara da verilen ad.

  terimlerKorint Düzeni: Antik mimarlıkta kullanılan bir düzen olup, stilize akant yaprakları ile bezeli sütun başlıkları yoluyla diğer düzenlerden ayrılır. Dor ve

  terimlerKorinth Düzeni: Tapınaklarda ve diğer yapılarda kullanılan bir düzendir. Sütunlar İon Düzeni'ndekine benzer ancak başlık farklıdır. İon Düzeni'ndeki vo

  terimlerKorniş (Geison, Pervaz): Üst yapının üst yatay unsuru.

  terimlerKöşebent: Dikdörtgen ve kare formlu biçimlerde köşelere yapılan süslemeler verilen ad.

  terimlerKöşk Mescit: Genellikle Sultanhanı adı verilen bir dizi 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu kervansarayının avlu ortasında dört kemer üstünde yer alan mescit b

  terimlerKremasyon: Kimi kültürlerde ölü yakma geleneğine verilen ad. (İng. Cremation)

  terimlerKrepidoma (Krepis): Hellen tapınak platformunun dış kenar basamakları.

  terimlerKrepis: Eski Yunanistan ve Roma'da tapınağın oturduğu platformun çevresindeki basamaklı kesime verilen ad.(Lat. Crepidoma)

  terimlerKrypta: Eski Yunanistan'da yanları çevrili olduğundan hiçbir yeri görmeyen avlulara verilen ad. Yeraltı koridoru.

  terimlerKtistes: Hellen kentlerinin mitolojik kurucularına verilen ad.

  terimlerKubbeli Bazilika: Bazilika ile merkezi planlı tipin birleşmesinden meydana gelen yapı türü.

  terimlerKubbeli Medrese: İç avlusunun üstü örtülü olan medreseler için kullanılan sanat tarihi deyimi.

  terimlerKûfî Yazı: Arap harflerinin düz ve köşeli olarak kullanılmasıyla oluşmuş erken üslup ve bundan geliştirilmiş bir yazı türü.

  terimlerKurtin: Antik Dönem sur yapılarının burçlar arasında kalan beden duvarlarına verilen ad.

  terimlerKülliye: Değişik işlevli yapılardan meydana gelen yapılar topluluğuna verilen ad.

  terimlerKült: Tapım. Değişik kültür özelliklerine sahip halkların tapınma ve ibadet biçimlerine verilen ad.

  terimlerKümbet: Gömme bölümü, gövde (ziyaret) bölümü ve kubbesinin üstünde külahı bulunan mezar anıtları için kullanılan sanat tarihi deyimi (farsça=

  terimlerKyklop Duvar: Düzgün olmayan büyük taş blokların, belirli bir düzen gözetilmeksizin ve harç kullanmadan üst üste konulmasıyla oluşturulan duvara verile

  terimlerKyma Reversa (Lesbos Kymatıonu): Üstteki dışbükey bölümü çıkıntı yapan dalgalı bir korniş. Çoğunlukla kalp biçimli yaprak motifleriyle süslenmiştir.

  terimlerLabienus: Part Krallığıyla birlikte hareket edip, Romalılara karşı savaşan, Mylasa, Laodikeia ve Kolossai'yi yakıp yıkan ve daha sonra Romalılarca M.

  terimlerLahit: Antik çağda ölü gömme gelenekleri arasında ölünün koyulduğu sandık şeklindeki mezardır. Malzemesi ahşaptan, pişmiş toprağa, mermerden

  terimlerLaodike: Seleukoslar Kralı I. Antiochos'un kız kardeşi, II. Antiochos'un karısı olan kraliçe.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 566

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın