Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Arkeoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Kolonad (Stoa ya da Portiko):Önünde sütunların bulunduğu üstü örtülü uzunlamasına salon. devam

terimler Kompozit Başlık:İon başlığındaki volüt (koç başı) ile Korinth başlığındaki akanthus yapraklarını kaynaştıran geç d devam

terimler Kontekst:Arkeolojik buluntuların kontrollü kazısı sırasında, içinde keşfedikleri üç boyutlu ortama verilen devam

terimler Kontur:Çevre çizgisi. Figürleri ya da motifleri çevreleyen çizgi. devam

terimler Kopt (Kıpti):Önceleri Mısır'ın yerleşik halkına, daha sonra da Hıristiyan Mısırlılara da verilen ad. devam

terimler Korint Düzeni:Antik mimarlıkta kullanılan bir düzen olup, stilize akant yaprakları ile bezeli sütun başlıkları y devam

terimler Korinth Düzeni:Tapınaklarda ve diğer yapılarda kullanılan bir düzendir. Sütunlar İon Düzeni'ndekine benzer ancak devam

terimler Korniş (Geison, Pervaz):Üst yapının üst yatay unsuru. devam

terimler Köşebent:Dikdörtgen ve kare formlu biçimlerde köşelere yapılan süslemeler verilen ad. devam

terimler Köşk Mescit:Genellikle Sultanhanı adı verilen bir dizi 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu kervansarayının avlu ortası devam

terimler Kremasyon:Kimi kültürlerde ölü yakma geleneğine verilen ad. (İng. Cremation) devam

terimler Krepidoma (Krepis):Hellen tapınak platformunun dış kenar basamakları. devam

terimler Krepis:Eski Yunanistan ve Roma'da tapınağın oturduğu platformun çevresindeki basamaklı kesime verilen ad. devam

terimler Krypta:Eski Yunanistan'da yanları çevrili olduğundan hiçbir yeri görmeyen avlulara verilen ad. Yeraltı ko devam

terimler Ktistes:Hellen kentlerinin mitolojik kurucularına verilen ad. devam

terimler Kubbeli Bazilika:Bazilika ile merkezi planlı tipin birleşmesinden meydana gelen yapı türü. devam

terimler Kubbeli Medrese:İç avlusunun üstü örtülü olan medreseler için kullanılan sanat tarihi deyimi. devam

terimler Kûfî Yazı:Arap harflerinin düz ve köşeli olarak kullanılmasıyla oluşmuş erken üslup ve bundan geliştirilmiş devam

terimler Kurtin:Antik Dönem sur yapılarının burçlar arasında kalan beden duvarlarına verilen ad. devam

terimler Külliye:Değişik işlevli yapılardan meydana gelen yapılar topluluğuna verilen ad. devam

terimler Kült:Tapım. Değişik kültür özelliklerine sahip halkların tapınma ve ibadet biçimlerine verilen ad. devam

terimler Kümbet:Gömme bölümü, gövde (ziyaret) bölümü ve kubbesinin üstünde külahı bulunan mezar anıtları için kull devam

terimler Kyklop Duvar:Düzgün olmayan büyük taş blokların, belirli bir düzen gözetilmeksizin ve harç kullanmadan üst üste devam

terimler Kyma Reversa (Lesbos Kymatıonu):Üstteki dışbükey bölümü çıkıntı yapan dalgalı bir korniş. Çoğunlukla kalp biçimli yaprak motifleri devam

terimler Labienus:Part Krallığıyla birlikte hareket edip, Romalılara karşı savaşan, Mylasa, Laodikeia ve Kolossai'yi devam

terimler Lahit:Antik çağda ölü gömme gelenekleri arasında ölünün koyulduğu sandık şeklindeki mezardır. Malzemesi devam

terimler Laodike:Seleukoslar Kralı I. Antiochos'un kız kardeşi, II. Antiochos'un karısı olan kraliçe. devam

DİĞER SAYFALAR:

Arkeoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 566

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın