Eğitim Sitesi

Akideyn Nedir? Akideyn Hakkında Kısaca Bilgi

Akideyn Terimi Hakkında Bilgiler

AkideynHukuk Terimi Olarak Akideyn:
her akitte akdi yapan iki taraf

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kanaatbahş: inandırıcı devam et

  box İrtihal: Göçme, ölme devam et

  box Şerh: Şahsi hakları, temlik (devir) sınırlamalarını ve geçici tescilleri tapu kütüğünde belirten yazıların (kayıtların) genel adı. devam et

  box Ceza Fişi: Kesinleşen kararların türü ve miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlemek üzere düzenlenen ve adli sicile sevk edilen evrak. devam et

  box Casus Belli: Savaş nedeni, savaş gerektiren olay devam et

  box Mütevellit: doğan; ileri gelen devam et

  box Takas: Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması. devam et

  box Kadri maruf: Takdir edilen miktar. devam et