Eğitim Sitesi

Sebil Nedir? Sebil Hakkında Kısaca Bilgi

Sebil Terimi Hakkında Bilgiler

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Sebil:
Arapça, yol anlamına gelir. Hayır ve sevab ümidi ile parasız su dağıtılan, etrafı parmaklıklı ve çoğunlukla kubbe ile örtülü olan binalara, sebil veya sebilhane denir.

 

Tarih Terimi Olarak Sebil:
Hayır için yaptırılmış, parasız olarak su alınan içilen çeşme.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Sebil:
Karşılık beklemeden hayır için dağıtılan içme suyu.

 

Sanat Terimi Olarak Sebil:
Cadde ya da sokak kenarlarında yoldan geçenlerin su içmesi için yapılmış hayır yapıları. Sebillerin çeşmelerden farkı bir su sağlama sistemine bağlı olmamalarıdır. Daire ya da çokgen plan kuruluşları ile sebiller bir iç mekâna sahiptirler ve bu mekân dışarıya üzerinde küçük pencere açıklıkları bulunan madeni şebekelerle açılır. Sebiller bir külliyenin parçası olabileceği gibi bağımsız olarakta inşaa edilmişlerdir. Özellikle 18. Yüzyıldan sonra İstanbul'da çok sayıda sebil inşaa edilmiştir.

 

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Sebil:
Kutsal günlerde karşılık beklemeden hayır işin dağıtılan içme suyu. Genellikle camilere bitişik özel bir biçimde yapılmış, karşılık beklemeden hayır işin içme suyu dağıtılan taş yapı, sebilhane. Halk ağzında meyan kökü şerbetini bir hayır için dağıtma.

 

Benzer Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri:

Sülük: Arapça, yola girmek, yol almak demektir. Bir şeyhe bağlanan kişinin, belli bir metodla, Allah'a doğru, yani ke Devamını Oku

Maşuk: Arapça, sevgili demektir. Allah. O, her yönden sevilmeye lâyıktır. Devamını Oku

Ahval: Arapça hal kelimesinin çoğuludur, haller demektir. Devamını Oku

Müçtehit: Bir konuda ayet ve hadislere dayanarak yargıya varan, karar veren din düşünürü. Devamını Oku

Edep: Her konuda haddini bilip, sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede bulunmaktır. Sünnet üzere yani Peygamberimiz Devamını Oku

Cezbelenmek: Zikir veya sohbet sırasında, ansızın yerinden sıçrayarak "Hayy" diye bağıran için kullanılan tâbir. Dervişin k Devamını Oku

Sûfî: Arapça, yünlü, yün giyen anlamına gelen bir kelime. Hakk'a erişen kişiye sûfî, bu yolda gayretle devam edene d Devamını Oku

Aşk: İlahi aşk, kulun Allah'a olan sevgisi. Devamını Oku

Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

Moda ve Dikiş-Nakış Terimleri Sözlüğü

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Teknolojik Ürünler Terimleri Sözlüğü

Badminton Terimleri Sözlüğü

Denizcilik Terimleri Sözlüğü

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Fizik Terimleri Sözlüğü

Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü

TERİMLER SÖZLÜĞÜ ANA SAYFA

Online Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü