Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Pyrrhonculuk Nedir? Pyrrhonculuk Hakkında Kısaca Bilgi

Pyrrhonculuk Terimi Hakkında Bilgiler

PyrrhonculukFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Pyrrhonculuk:
Bilginin göreceliğini savunan kuşkucuların biri de M.Ö. 365-270 yılları arasında yaşamış İlk çağ filozoflarından Pyrrhon ve onun okuludur. Pyrrhonculuk; akıl, şeylerin özünü, görünüşlerin ardındaki gerçekliği kavrama yetisi taşımadığından, insanların ilkece salt kendilerine görünenleri, yani duyumlarımızın bize verdiklerini, göründükleri biçimleriyle bilebileceklerini ileri sürer.

A. Baki Güçlü v.d, Pyrrhonculuk, Felsefe Sözlüğü içinde, s. 1189-1190.

 

PyrrhonculukTarih Terimi Olarak Pyrrhonculuk:
17. yüzyıl sona ermek üzereyken bazı insanlar rahatsız edici bir kuşkuculuk akımından kaygı duymaya başlamıştı. Kesin bilgiye ulaşmanın imkansız olduğunu savunan bir Helenistik çağ filozofunun saygınlığına aslında biraz haksızlık ederek bu akıma "Pyrrhonculuk" adını verdiler.

- Tarihsel pyrrhonculuk/kuşkuculuk nedir?
+ Tarihsel anlatılar geçmişe ilişkin güvenilir açıklamalar değildir, anlamına gelir.

 

Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

box Tekçilik(Monizm): Eşyanın özü itibarıyla tek ilkeye indirgenmesi. devam et

box Nüfus Bileşimi: Nüfusun yaşa, cinsiyete, eğitim durumuna, sınıfsal konumuna göre oransal dağılımına nüfus bileşimi denir. Nüfus bileşimi toplumsal yaşamın anlaşılması devam et

box Klasik Koşullama: Koşullu bir uyarıcının koşulsuz bir uyarıcıyla eşleştirilmesi sonucu meydana gelen tepkisel öğrenme. devam et

box Birincil Duyusal Alan: Belirli bir duyuya ilişkin alıcılardan gelen sinir akımlarının ulaştığı beyin kabuğu alanı. devam et

box Biçimcilik (formalizm): Şekli, biçimi özden üstün tutan, parçanın bilgisine karşı bütünsel şeklin bilgisini temel alan öğretilerin genel adı. devam et

box Fizik Antropoloji: İnsanın biyolojik yapısında meydana gelen değişmeleri, ırkların kökenini inceler. devam et

box Zihin(İntellekt): Anlama ve bilgi edinme,düşünme gücü. Anlık. Duyu ve istençten ayrı olarak düşünülen bilme yetisi, akıl yürütme, yargılama ve anlama gücü. devam et

box Meşrutiyet: Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi. devam et