Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Müsadere Sistemi Nedir? Müsadere Sistemi Hakkında Kısaca Bilgi

Müsadere Sistemi Terimi Hakkında Bilgiler

Müsadere SistemiTarih Terimi Olarak Müsadere Sistemi:
Osmanlı İmparatorluğu'nda, ölen bir devlet memurunun ya da herhangi bir kimsenin ölümünde, idamında, hatta hayattayken mal varlığına devlet tarafından el konulması sistemidir. Bu kuraldan padişahlar da ayrı tutulmaz, ölen padişahın her şeyi yeni padişahın sayılırdı. İlgilinin geride bıraktığı yakınlarına da padişahın uygun göreceği bir şey bırakılırdı. Günümüz ceza hukukunda da, işlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun mal varlığı üzerindeki mülkiyet hakkına son verilip bunun kamusal bir mülkiyete dönüştürülmesi biçiminde bir müsadere hükmü vardır. Müsadere "genel" (tüm mal varlığına yönelik) ve "özel" (mal varlığının bir bölümüne yönelik) olmak üzere iki biçiminde uygulanır. Örneğin Askerî Ceza Kanunu'nda yer alan ve düşman tarafına kaçan birinin mallarına el konulması hükmü bir genel müsaderedir.

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Mutezile: Müslüman olmakla birlikte, yazgıyı yadsıyarak, "kul ettiklerini kendi yaratır" diyen ve tanrının sıfatları konusunda sünnet ehli gibi devam et

box Bağlaşma Devletleri (İttifak Devletleri ): Sanayi Devrimi'ni gerçekleştirdikleri halde ulusal birliklerini geç tamamlayan Almanya ve İtalya'nın, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu da yanları devam et

box Mirza: Timuroğulları Türk hanedanında prenslere (şehzadelere) verilen unvan. devam et

box Resmi Tanıma: İki devletin birbirleriyle yazılı ve diplomatik ilişki kurması. devam et

box Orta Asya: Türklerin ilk ana yurtları Orta Asya'dadır. Orta Asya, doğuda Kingan Dağları'ndan, batıda Hazar Denizi ve İtil boylarına, güneyde Hindikuş ve Karanlık devam et

box Ahkâm: Hükümler. devam et

box Güneş Saati: Üzerinde yelpaze gibi kademeli olarak açılmış bölmeleri bulunan taş bir levha üzerine yerleştirilmiş, metal bir çubuktan oluşan saattir. Bu çubuğun d devam et

box Arabesk: İslam ülkelerinde görülen birbirleriyle kesişen geometrik ve çizgisel ögelerden oluşan bir bezeme türü. devam et