Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İndeks Nedir? İndeks Hakkında Kısaca Bilgi

İndeks Terimi Hakkında Bilgiler

İndeksKur’an-ı Kerim Terimi Olarak İndeks:
Bir belgenin ya da bir kitabın içindeki bilgilerin bulundukları yerlere yollama yapan ya da bunun için anahtar niteliği taşıyan göstergeler listesi. Dizin.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box Helal: Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı. Kurallara, geleneklere uygun. devam et

box İnsicam: Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım. devam et

box Şehit: Allah yolunda veya Allah'ın kutsal kabul ettiği din, vatan, namus, mal ve can güvenliği için cihat ederken öldürülen mümin. devam et

box İnfak: 1. Nafaka verme, besleme, geçindirme. Dini bir terim olarak, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, iht devam et

box Cerh: Bir hadis ravisinin temel inanç esasları, dini sorumluluklarını yerine getirme ve duyup öğrendiği hadisleri başkalarına aynen rivayet etme bakımından devam et

box Sistematik: Belli bir sistem üzerine kurulu, yönteme dayalı. devam et

box Örf: 1. Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet. 2. Aklın ve dinin iyi ve güzel bulduğu, akıl tarafından reddedilmeyen g devam et

box Fakih: Din bilgini, fıkıh âlimi, müçtehit. İslam fıkhını iyi bilen ve kendisine sorulan konular hakkında fetva verme ve çözüm önerme yetkisine sahip olan kim devam et