Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Görüş Alma/Bildirme Nedir? Görüş Alma/Bildirme Hakkında Kısaca Bilgi

Görüş Alma/Bildirme Terimi Hakkında Bilgiler

Görüş Alma/BildirmeParlamento (TBMM) Terimi Olarak Görüş Alma/Bildirme:
TBMM organlarının; yasama, denetim ve diğer konularda birbirlerine öneride bulunmalarıdır. Komisyonlar arasında tasarı, teklif, havale veya herhangi bir mesele için söz konusu olan görüş alma/bildirme, Danışma Kurulunun Başkan’a ve Genel Kurula, Divanın ise Başkan’a bildirimi şeklinde de gerçekleşir.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Meclis Başkanı: Milletvekilleri arasından seçimle belirlenen, TBMM’yi temsile yetkili, kendisine Anayasa, kanunlar ve İçtüzük’le verilen görevleri yerine getiren, yas devam et

box Geri Gönderme: Bkz. Cumhurbaşkanının kanunları geri gönderme yetkisi devam et

box İstifa: Bir milletvekilinin, kendi isteğiyle TBMM üyeliğinden ayrılmaya yönelik irade açıklamasıdır. İstifa yazısının gerçekliği TBMM Başkanlık Divanınca tesp devam et

box Salt Çoğunluk: Belirli bir sayının yarısından az olmayan çoğunluktur. Basit çoğunluk olarak da adlandırılır. TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu 276’dır. devam et

box Esas Komisyon: Raporu, Genel Kurul görüşmelerinde esas alınan komisyondur. Hangi komisyonun esas komisyon olacağı, tasarı ve tekliflerin TBMM Başkanlığınca komisyonl devam et

box Halkla İlişkiler Binası: Milletvekillerinin çalışma odalarının bulunduğu ve seçmenleriyle görüştükleri, TBMM yerleşkesi içerisindeki yapıdır. devam et

box Parlamento: Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, y devam et

box Yasama Yılı: TBMM’nin, 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren çalışma süresidir. Ancak, milletvekili genel seçimleri nedeniyle ilk yasama yılının başlangıcı ile devam et