Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Görüş Alma/Bildirme Nedir? Görüş Alma/Bildirme Hakkında Kısaca Bilgi

Görüş Alma/Bildirme Terimi Hakkında Bilgiler

Görüş Alma/BildirmeParlamento (TBMM) Terimi Olarak Görüş Alma/Bildirme:
TBMM organlarının; yasama, denetim ve diğer konularda birbirlerine öneride bulunmalarıdır. Komisyonlar arasında tasarı, teklif, havale veya herhangi bir mesele için söz konusu olan görüş alma/bildirme, Danışma Kurulunun Başkan’a ve Genel Kurula, Divanın ise Başkan’a bildirimi şeklinde de gerçekleşir.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Dilekçe Komisyonu: Anayasa’nın 74. maddesinde düzenlenen dilekçe hakkı kapsamında TBMM’ye gönderilen dilekçelerin incelenmesi ve karara bağlanmasıyla görevli komisyondur devam et

box Uluslararası Antlaşma: Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılan antlaşmadır. Anayasa’nın 90. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası devam et

box Söz Sırası: Milletvekillerinin Genel Kurul görüşmelerinde yapacakları konuşmaların, kâtip üyelerce talep önceliğine göre kaydedilmesidir. Bir milletvekili, söz sı devam et

box Oy Pusulası: Açık oylamalarda kullanılan ve milletvekillerinin, ad, soyad ve seçim çevrelerini yazarak doldurmaları gereken basılı kâğıttır. Elinde basılı oy pusul devam et

box İhtisas Komisyonu (Daimi Komisyon, Sürekli Komisyon): Genel Kurul tarafından seçilen milletvekillerinden oluşan, görev alanına giren işleri görüşerek Genel Kurulda ele alınacak metinleri olgunlaştıran ve devam et

box Siyasi Parti Grubu: TBMM’de en az 20 milletvekili bulunan bir siyasi partinin oluşturduğu gruptur. Bağımsızların veya farklı siyasi partilere mensup milletvekillerinin to devam et

box Çerçeve Madde: Bir çerçeve kanunun, kod kanunlara madde, hüküm veya ibare eklenmesini, bazı madde, hüküm veya ibarelerin değiştirilmesini, metinden çıkarılmasını ya devam et

box Anayasa Mahkemesi: Kanunların, KHK’lerin, TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu, dokunulmazlığın kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararların devam et