Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Gider Artırıcı Veya Gelir Azaltıcı Önerge Nedir? Gider Artırıcı Veya Gelir Azaltıcı Önerge Hakkında Kısaca Bilgi

Gider Artırıcı Veya Gelir Azaltıcı Önerge Terimi Hakkında Bilgiler

Gider Artırıcı Veya Gelir Azaltıcı ÖnergeParlamento (TBMM) Terimi Olarak Gider Artırıcı Veya Gelir Azaltıcı Önerge:
Toplam bütçe harcamalarında artışa ya da bütçe gelirlerinde azalışa neden olan önergelerdir. Anayasa, bu tür önergelerin bütçe kanunu tasarılarının Genel Kurul görüşmeleri esnasında verilmesini, bütçe bütünlüğünü korumak amacıyla yasaklamıştır.

 

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

box Değişiklik Önergesi: Kanun tasarı veya tekliflerinin maddelerinde değişiklik yapılması, metne ek veya geçici madde eklenmesi, metinden madde çıkarılması gibi talepleri içe devam et

box Elektronik Cihazla Oylama: Yasama dönemi başında milletvekillerinin parmak izlerinin alınması ve bunların Genel Kuruldaki elektronik sisteme tanıtılması suretiyle milletvekiller devam et

box Yasama Yetkisi: TBMM’nin Türk milleti adına kullandığı, kanun yapma ve parlamento kararı alma yetkisini ifade eder. devam et

box Ek Madde: Yürürlükteki bir kanuna eklenecek bir hükmün, içeriğinden veya kanun yapım tekniğinden kaynaklanan sebeplerle ilgili kanunun mevcut maddelerinden biri devam et

box Milletvekili Seçilme Yeterliliği: Milletvekili seçilebilmek için sahip olunması gereken şartlardır: Yirmi beş yaşını doldurmuş olmak; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; en az ilkokul devam et

box Önerge: Milletvekilleri tarafından, yasama ve denetim faaliyetleri konusunda TBMM Başkanlığına ya da komisyon başkanlıklarına hitaben yazılan dilekçedir. Yazı devam et

box Açık Oylama: Genel Kurulda hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (kabul, ret, çekimser) açıkça belli olduğu oylama şeklidir. Oylamaya ilişkin bilgiler, t devam et

box Söz Sırası: Milletvekillerinin Genel Kurul görüşmelerinde yapacakları konuşmaların, kâtip üyelerce talep önceliğine göre kaydedilmesidir. Bir milletvekili, söz sı devam et