Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fagot Nedir? Fagot Hakkında Kısaca Bilgi

Fagot Terimi Hakkında Bilgiler

FagotMüzik-Dans Terimi Olarak Fagot:
Kamıştan yapılan nefesli çalgı. 16. Yüzyılda doğan bu alet, iki birbirine yapışık uzun borudan ve "S" şeklinde bir ağızlıktan oluşur. Orkestrada önemli rol oynar ve nefesli çalgılar için yazılmış oda müziği eserlerinin hemen hepsine girer. Bir oktav daha derin olan "kontra fagot" en derin ve kalın nefesli çalgıdır. Viyana klasikleri fagotu eserlerinde kullanmışlardır. Haydn'ın "Yaratılış" ve "Mevsimler" oratoryolarında, Beethoven'in 5 ve 9.uncu senfonilerinde karakteristik bir rol oynar.

 

Benzer Müzik-Dans Terimleri:

box Tuşe: Vuruş, dokunu. Touche (Fr.). devam et

box Ricercare (İt.): Araştırma. Motetten türeme, özgür kuruluşlu, 16. yüzyıla özgü çalgısal biçim. Ricercare, Fantezi, Capriccio (İt.), Fancy (İng.) ve Füg benzer karakter devam et

box Pastoral (İng.): 1- Çoban işi, kır şarkısı. Doğanın saflığını yansıtan anlatım. 2- Konusu genellikle efsanelere dayanan müzikli oyun. Operanın öncüsüdür. Renaissanc devam et

box Resitatif: 1. Tek melodi üzerine yazılmış, konuşur gibi söylenen bir tür vokal şekli. (İt. Recitativo) 2. Yol gösterme, uyarma biçiminde okunan şarkı. devam et

box Durak: Karar sesi. Geleneksel Türk müziğinde, eseri tonalitenin esas sesinde sona erdiren karar notası. devam et

box Müzikte Dizi: Temel bir sesten hareketle belirli kurallara göre tiz eksene kadar sıralanan dizilim. devam et

box Koral: 1.Koro halinde söylenen kilise şarkısı. 2. Protestan kilisesi ilahisi. Choral (Alm.). devam et

box Sürdin: Bir yaylı çalgıyı, ya da maden nefes çalgısını sağırlaştırıcı parça veya tıkaç. devam et