Eğitim Sitesi

Analiz Nedir? Analiz Hakkında Kısaca Bilgi

Analiz Terimi Hakkında Bilgiler

Genel Türkçe Terimi Olarak Analiz:

Çözümleme, tahlil.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Analiz:

Çeşitli maddeleri tanımak, yapılarını anlamak için yapılan işlemlere denir. Kimyasal ayrışma.

 

Edebiyat Terimi Olarak Analiz:

Bir bütünü parçalarına ayırarak detaylı inceleme. Bir edebi eserin analizi, olayların, kişilerin ve üslupların ayrı ayrı incelenmesi yöntemiyle yapılır. Analizden çıkarılan sonuç bir tartışma konusu olursa bu duruma eleştiri (tenkit) denir.

 

Kimya Terimi Olarak Analiz:

Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere parçalanmasına analiz denir.

 

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Analiz:

Tahlil etmek.

 

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Analiz:

Bir bütünü, kendisini meydana getiren ögelerine ayırma, çözümleme.

 

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Analiz:

Çözümleme, tahlil.

 

Sanat Terimi Olarak Analiz:

Ayrıştırma , Çözümleme / Her hangi nesne konu veya durumun parçalar ve bölümler halinde ayrıntılı olarak incelenmesi.

 

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Analiz:

Fiziksel veya kimyasal muayene. (çözümleme)

 

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Analiz:

Bir bütünü, onu oluşturan parçalara ayırarak çözümleme.

 

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Analiz:

Çözümleme.

 

  Benzer Genel Türkçe Terimleri

  Çeki: 1. Tartı. 2. İki yüz elli kiloya eşit olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan bir ağırlık ölçüsü. 3. (mecaz) Üzüntü, sıkıntı. 4. (halk ağzında) Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

  Baskıcı: 1. İşlenecek kumaşlar üzerine kalıplara resim basan kimse. 2.Matbaacılıkta baskı işlerini yapan kimse. 3. Kısıtlayıcı.

  Marangoz: Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta. "Kendisi çok kıymetli bir marangozdur." "Bu çevrede tanıdığın bir marangoz var mı?"

  Teknoloji: Bir sanayi dalı.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü