Eğitim Sitesi

Yokluk Nedir? Yokluk Hakkında Kısaca Bilgi

Yokluk Terimi Hakkında Bilgiler

YoklukHukuk Terimi Olarak Yokluk:
Keen-lem-yekûn, sanki hiç olmamış. Hukuken işlemin sonuç doğurmaması. Mutlak butlan. Bir çeşit yaptırım türüdür. Emredici kurallara uymama durumunda bir kısım işlemlerin geçerli kabul edilmemesi. Meselâ resmî nikâhla evlenmeme, tapulu gayrı menkûlün el senediyle satışı gibi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Binâberin: bundan dolayı; bunun üzerine; bu nedenle devam et

  box Mucip sebepler: gerektirici sebepler; gerekçe devam et

  box Dahiliye Vekâleti: İçişleri Bakanlığı devam et

  box Şahâdet: Tanıklık devam et

  box Teâmül: örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış. devam et

  box Umur: işler devam et

  box Ara Kararı: Bir davanın bakılmasını kolaylaştırmak için yargıdan önce önlem niteliğinde verilen karar, duruşma kararı. devam et

  box İlamlı icra takibi: Para veya paradan başka bir şey içeren konularda, önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması. devam et