Eğitim Sitesi

Parazit Nedir? Parazit Hakkında Kısaca Bilgi

Parazit Terimi Hakkında Bilgiler

Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimi Olarak Parazit:

1. Canlı bir organizmanın üzerinde veya içerisinde organizmanın zararına yaşayan bitki veya hayvan, asalak. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin üzerinde veya içerisinde bu canlıların aleyhine yaşayan canlılar. Kimi yazarlar bakteri ve virüsleri da parazit olarak ifade etmektedirler.

2. Bakışımlı ikizlerden eksik gelişen ve daha küçük kalmış yavru, dölüt içinde dölüt. Normal gelişim gösteren ikize sıkı bir biçimde yapışmış ve normal yavrunun içine girmiş olarak bulunur.

 

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Parazit:

1. Canlı bir organizmanın üzerinde veya içerisinde, beslenmesini bu organizmadan sağlayarak yaşayan ve organizmaya zarar veren canlı, asalak.

2. Hayatının bir kısmında ya da tüm hayatı boyunca kendinden büyük bir canlının üzerinde veya içinde yaşayan, orada gelişip çoğalabilen ve daima zarar veren canlılardır. Yunancada Parasitos (para=yanında, sitos=besin) kelimesinden gelmektedir.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Parazit:

Bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar verebilen organizmalardır.

 

Biyoloji Terimi Olarak Parazit:

1. Bir canlıya bağımlı olarak yaşayan ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar veren organizma.

2. Başka türden bir canlının içinde veya üzerinde, kendisine besin veya barınak sağlayacak şekilde ancak aynı zamanda da diğer canlıya da zarar verecek şekilde yaşayan organizma, asalak.

 

  Benzer Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri

  Bakteriyofaj: Bakteriyi enfekte edebilen virüs, faj.

  Endemik: 1. Bir bölgeye özgü, yerli olan. 2. Yıllık rapor edilen vakalarının sayısı sabit veya artmayan bir hastalık durumu.

  Irk: Tür içinde de birbirine daha çok benzeyen hayvan gruplarına denir.

  Karın Zarı: Karın boşluğunun duvarıyla karın iç organlarının tümünü örten zar, peritoneum, periton.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Veteriner Hekimliği / Hayvancılık Terimleri Sözlüğü