Eğitim Sitesi

Âfet Nedir? Âfet Hakkında Kısaca Bilgi

Âfet Terimi Hakkında Bilgiler

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Âfet:
Arapça musibet anlamına bir kelime. Kötü huylarda bulunan zararlar ve musibetler. Manevi eğitimde, dervişin olgunlaşmasına engel hususlara da âfet denir.

 

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Afet:
Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.

 

Hukuk Terimi Olarak Afet:
Doğanın sebep olduğu yıkım; kıran; çok kötü; büyük felaket; belâ; çok güzel insan.

 

Coğrafya Terimi Olarak Afet:
1- Can ve mal kaybına yol açan olaylar. Bunların çoğu doğaldır. Çığ, sel, deprem gibi. Ayrıca yangın gibi insan kaynaklı afetlerde vardır.

2- Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanların günlük hayatını kesintiye uğratan hatta durduran doğal veya insan kökenli olayların tümüdür.

3- Toplumu sosyoekonomik ve kültürel yönden olumsuz olarak etkileyen büyük can ve mal kaybına neden olan, doğal ve insan kaynaklı olayların tamamı.

 

Fen Bilimleri Terimi Olarak Afet:
Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım.

 

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Afet:
Bela, büyük felaket. Deprem, su baskınları vb.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Afet:
1. Bela, hastalık, kusur, büyük felaket, musibet, hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk, kıran.

2. İnsan müdahalesi olmadan meydana gelen deprem, sel, fırtına vb. musibet ve zararlar.

 

Benzer Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri:

Mürüvvet: Arapça, iyilikte bulunmak, insanlık anlamında bir kelime. Allah dostlarının lütuf ve ihsanlarına da, mürüvvet Devamını Oku

Masiva: Allah dışındaki diğer tüm varlıklar. Devamını Oku

Dergâh: Farsça. Kapı, eşik, kapı yeri, sığınılacak yer, makam, tekke gibi mânâları vardır. Tarikat mensubu şeyhlerle, Devamını Oku

Telkin: Arapça, birine bir söz anlatmak, öğretmek, dikte etmek anlamlarında kullanılan bir kelime. Tarikata yeni giren Devamını Oku

Mürşit (Mürşid): 1. Doğru yolu gösteren, kılavuz. 2. Müritlerine tasavvufu öğreten, sırları ve gerçekleri gösteren tarikat ş Devamını Oku

Fazilet: Arapça, olgunluk, erdemlilik, üstünlük gibi anlamları ihtiva eder. Fazilet insanın doğuştan getirdiği iyi yönl Devamını Oku

Sarık: Kavuk, börk, külah, fes ve emsali başlıklar üzerine sarılan tülbent veya şala verilen ad. Sosyal tabakalaşmaya Devamını Oku

Sulh: Arapça, barış anlamında mastar. Yapılan amel ve ibadetlerin kabul edilmesine sulh denir. Devamını Oku

Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

Beyzbol Terimleri Sözlüğü

Dericilik Terimleri Sözlüğü

Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü

Fizik Terimleri Sözlüğü

Tekstil-Dokumacılık Terimleri Sözlüğü

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

TERİMLER SÖZLÜĞÜ ANA SAYFA

Online Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü