Eğitim Sitesi

Adem Nedir? Adem Hakkında Kısaca Bilgi

Adem Terimi Hakkında Bilgiler

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Adem:

Arapça, Vücud'un zıddı olup yokluk manasına gelir.

 

Hukuk Terimi Olarak Adem:

Yokluk; hiçlik; ölüm.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adem:

1- Yokluk, varlığın zıddı. Kâinâtın aslı ademdir. Âlemler yâni her şey var olmadan önce ademde idiler. (Kemahlı Feyzullah Efendi)

2- Tasavvufda sâlikin (tasavvuf yolcusunun) kendisini kaplayan mânevî hal sebebiyle kendinden geçmesi hâli.

 

  Benzer Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri

  Dergâh: Farsça. Kapı, eşik, kapı yeri, sığınılacak yer, makam, tekke gibi mânâları vardır. Tarikat mensubu şeyhlerle, dervişlerin ikametgahı olan büyük tekkelere dergâh denir. Hürmeti arttırmak için şerif sıfatı eklenerek Dergâh-ı Şerîf de denilir. Kelime hafifletilerek "dergeh" şeklinde de telaffuz edilir.

  Aşk: İlahi aşk, kulun Allah'a olan sevgisi.

  Müçtehit: Bir konuda ayet ve hadislere dayanarak yargıya varan, karar veren din düşünürü.

  Sarık: Kavuk, börk, külah, fes ve emsali başlıklar üzerine sarılan tülbent veya şala verilen ad. Sosyal tabakalaşmaya göre, sarığın rengi ve biçimi farklı olur.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü