Eğitim Sitesi

Âdâb Nedir? Âdâb Hakkında Kısaca Bilgi

Âdâb Terimi Hakkında Bilgiler

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Âdâb:

Edeb kelimesinin çoğulu olan bu kelime, izlenmesi gereken esaslar, görgü kuralları gibi manaları ihtiva eder.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adab:

Adab, edep kelimesinin çoğuludur. Edep, "incelik, kibarlık, iyi davranış" gibi anlamlara gelir. Adab kelimesi dinin gerekli gördüğü ve aklın güzel bulduğu bütün söz ve davranışlardır. Bu kelime, yeme içme adabı, uyuma âdâbı gibi genellikle ... adabı şeklinde kullanılır. Bu durumda kendisinden önce gelen kelimeye ait özel kuralları, incelikleri ve uyulması gereken dinî esasları ifade eder. Her şeyin bir yolu yordamı vardır. İşte adab bu yolu yordamı gösterir.

 

Hukuk Terimi Olarak Adab:

Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem.

 

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Âdâb:

Usul, yol, yordam, davranış kaideleri, terbiye.

 

  Benzer Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri

  Ahlak: Arapça, hulk'un çoğuludur. Huylar demektir. Ahlak, insanın manevi seciyesini temyiz eden hususiyetlere denir.

  Sebil: Arapça, yol anlamına gelir. Hayır ve sevab ümidi ile parasız su dağıtılan, etrafı parmaklıklı ve çoğunlukla kubbe ile örtülü olan binalara, sebil veya sebilhane denir.

  Mukabele: Arapça, karşılaşmak, biriyle karşı karşıya gelmek anlamındadır. Dervişler, zikir çekerken karşılıklı halka halinde otururlar. Bu şekilde karşılıklı oturmaları veya toplu halde şeyhin karşısında bulunmaları sebebiyle, zikr toplantısına mukabele denmiştir. Camide, hafızın cemaati karşısına alıp Kur'an okumasına da mukabele denir.

  Saki: İlahi aşk şarabını sunan kişi, doğru yolu gösteren şeyh. İçki meclisinde kadehlerle içki dağıtan kişiye saki denir.

  Diğer terim sözlüklerini de inceleyebilirsiniz.

  Online Tasavvufi-Tasavvuf Terimleri Sözlüğü