Eğitim Sitesi

Polar Kovalent Bağ Nedir? Polar Kovalent Bağ Hakkında Kısaca Bilgi

Polar Kovalent Bağ Terimi Hakkında Bilgiler

Polar Kovalent BağFen Bilimleri Terimi Olarak Polar Kovalent Bağ:
Farklı cins ametal atomları arasında oluşan kovalent bağdır.

 

Polar Kovalent BağKimya Terimi Olarak Polar Kovalent Bağ:
1- Farklı iki atom arasında ortak kullanılan elektronlar iki atom tarafından farklı oranda çekilir. Elektronlar elektronegativitesi yüksek olan atoma doğru yaklaşırlar. Bu tip atomlarda kısmi bir kutuplaşma oluşur. Bunlara polar kovalent bağ denir.

2- Bağ elektronlarına sahip çıkma eğiliminin farklı olduğu atomlar arasında meydana gelen kovalent bağ.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Floresan: Lamba içindeki seyreltilmiş gazdan oluşan elektrik boşalması sonunda yayılan ışınımların etkisiyle çeperleri flüorışıl durumuna gelen cam tüp. devam et

  box Ekonomi: Kaynakların, gereksinimleri karşılamada akılcı kullanımı. devam et

  box Bal Özü: Çiçekler tarafından salgılanan tatlı ve genellikle kokulu bir sıvı. devam et

  box Rasathane: Gözlemevi. devam et

  box Özkütle ( Yoğunluk ): Birim hacimdeki madde miktarı (d = m / v) . devam et

  box Devre Anahtarı: Elektrik devresini açmaya ve kapamayı sağlayan devre elemanı. devam et

  box İyonlaşma: İyonlarına ayrılma devam et

  box Bileşen: Karışımı oluşturan maddelerden her biri.Örnek:Tuzlu suyun bileşenleri tuz ve sudur. devam et