Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Tarımsal Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri Hakkında Bilgi

MESLEK: Tarımsal Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri

Tarımsal Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri

TANIM

 

Tarımsal ürünlerin hasadından sonra bu ürünlerin, kayıpların önlenmesi ürünlerin sınıflanması, işlenmesi, paketlenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması ile pazarlanması işlerinde çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Hasat sonrası muhafaza edilecek ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanması için uygun muhafaza, depolama ve iklimlendirme tekniklerini kullanır.

▪ Hasat sonu kayıplarının en aza indirilmesini sağlar ve ürünün pazara en iyi koşullarda sunulmasını sağlar,

▪ Depolarda ve ambarlardaki hastalık ve zararlıları teşhis ederek mücadele eder,

▪ Depolardan pazarlanacak bitkisel ürünlerin pazarlanmasında uygun ambalajlama ve paketleme tekniklerini uygular.

▪ Hasat sonu standardizasyon ile taşıma ve pazarlama işlerini yürütür.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Laboratuvar malzemeleri,

▪ Kimyasal maddeler,

▪ Hasat sonu elde edilen her türlü bitkisel materyal,

▪ Soğutmalı (frijo) kamyonlar,

▪ İklimlendirme-soğutma cihazları,

▪ Ambalajlama malzemeleri,

▪ Standardizasyon (sınıflama) makineleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tarımsal ürünlerde Muhafaza ve Depolama Teknikeri olmak isteyenlerin;

▪ Matematik ve fen bilimleri (Fızık, Kimya, Biyoloji) ile ekonomi ve işletme konularına ilgili, bu alanlarda başarılı,

▪ Soğuk ortamlarda çalışmaya elverişli beden yapısına sahip

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tarımsal ürünlerde Muhafaza ve Depolama Teknikeri hem açık havada, hem de soğuk depolar, ambarlar, büyük marketler vb. gibi kapalı mekanlarda çalışırlar. Zaman zaman tek başlarına çalıştıkları gibi, çalışmalarında daha çok irtibat ve iletişim içinde oldukları kişiler müşteriler ile diğer çalışanlardır. Çalışmalar sırasında hava akımı ve ani ısı değişimlerine maruz kalınabilinir.

Bitkisel ürünlerin tasnifi, yüklenmesi ve pazarlanması sırasında düşme, zaman zaman kesici aletlerle çalışırken de yaralanma tehlikeleri bulunmaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, Üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okullarının "Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi" önlisans programında verilmektedir.

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama" ve Hasat Sonrası Teknolojisi bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adlarının "Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi" olarak değişmesi "Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama/Hasat Sonrası Teknolojisi" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Bu mesleğin eğitimi, lise eğitimi üzerine 2 yıldır. Teorik ve pratik eğitim birlikte verilmektedir. Ayrıca 1.sınıf sonunda 30 gün, 2.sınıf sonunda da 30 gün olmak üzere toplam 60 gün zorunlu staj vardır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ""Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Önlisans Diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bitkisel ürünlerin dış pazarlarda standartlara uygun kalitede olması, korunması, istenilen özelliklerde paketlenip nakledilmesi giderek önem kazanmaktadır. Bu bakımdan, söz konusu mesleğin önemi ve bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç günden güne artmaktadır.

 

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Özel şirketlerde ve kendi kurdukları işyerlerinde çalışabilirler. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME), Ziraat Fakülteleri, Belediyeler, Tariş, Fiskobirlik gibi entegre tesislere sahip kooperatifler, Sağlık Bakanlığının gıda güvenliği ile ilgili birimlerinde, soğuk hava depoları, büyük marketler, sebze-meyve ihracatı yapan firmalarda çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdamlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kıdeme ve yıllık belirlenen oranlara göre ücret artışları yapılmaktadır.

 

Özel sektörde, etkinlik ve kişinin iş deneyimlerine göre ücretler asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte yükselme ve uzmanlaşmayı sağlamak, tecrübe veya ek bilgi kazandırmak amacıyla da ziraat Fakülteleri, tarımsal araştırma enstitüleri ve tarım teşkilatlarında seminerler, hizmet içi eğitimler verilmektedir.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Ziraat Teknisyeni,

▪ Ziraat Mühendisi,

▪ Gıda Mühendisi.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Selçuk Üniversitesi (KONYA) Sarayönü Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeleri,

▪ Meslek elemanları,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :6781 kez

tags tarımsal ürünler muhafaza ve depolama teknikeri bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama teknikeri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Tarımsal Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA