Eğitim Sitesi

Sualtı Teknolojisi Teknikeri Hakkında Bilgi

Ana Sayfa > Meslekler Hakkında Bilgiler > Sualtı Teknolojisi Teknikeri Hakkında Bilgi

Sualtı Teknolojisi Teknikeri Hakkında Bilgi

Sualtı Teknolojisi Teknikeri

SUALTI TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

 

Tüplü ve tüpsüz dalış malzemelerini giyerek sualtındaki tüm iş ve hizmetleri yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Dalış için gereken hazırlığı yapar; alet ve malzemelerini kontrol eder,

▪ Su altındaki canlı ve cansız varlık ya da cisimleri usulüne uygun olarak su üstüne çıkarır,

▪ Sualtında her tür bağlantı ve ayırma işlerini yapar,

▪ Sualtındaki her tür döşeme, montaj, kaynak ve tamirat işlerini yapar,

▪ Sualtı arama, tespit ve işaretleme işlerini yapar,

▪ Sualtı ile ilgili olarak karada yapılan çalışmalara katılır,

▪ Sualtı ile ilgili her tür bilimsel verileri toplayarak yenilikleri izler.

▪ Basınç odalarında kullanılan her tür cihazın kullanım ve bakımını yapar,

▪ İlgili kuruluşlarla iletişim ve işbirliği yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Helle (sualtı telefonu),

▪ Yüksek basınç kompresörü,

▪ Alçak basınç kompresörü,

▪ Maske,

▪ Palet,

▪ Şinorker (Ağızlık),

▪ Yaş ve kuru elbiseler,

▪ Yüzerlik ceketi,

▪ Regülatör,

▪ Kurşun ağırlık,

▪ Satıhtan ikmalli profesyonel dalış takımları,

▪ Sualtı kaynak makineleri ve kesme makineleri ile diğer ilgili malzemeler,

▪ Yapılacak işin türüne göre gerekli diğer tüm malzeme ve araç-gereçleri kullanır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Sualtı Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin;

▪ Bedence güçlü, dayanıklı, özellikle solunum sistemi sağlam,

▪ Ellerini, gözlerini ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,

▪ Soğukkanlı, tedbirli, çabuk karar verebilen,

▪ Sualtı dünyasına ilgi duyan

kimseler olmaları gerekir.

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Sualtı Teknolojisi teknikerleri çoğunlukla deniz ve okyanuslar başta olmak üzere suyun altında çalışırlar. Karada çalışanların büyük çoğunluğunu da kendi işini kuranlar ile hastahanelerin basınç odaları'nda çalışanlar oluşturmaktadır.

 

Sualtında çalışma şartları zordur. Sürekli ıslak ve basınç altında çalıştıkları için heran vurgun yeme, oksijensiz kalma, şuur kaybı ve üşütmeye bağlı tehlike ve kalıcı olabilecek hastalıklarla karşı karşıya gelebilirler. Sualtında çalışanlar kendileri gibi suyun altında çalışan diğer sualtı teknikerleri ile sürekli bir iletişim ve işbirliği içinde koordineli olarak çalışmak zorundadırlar. Aynı anda su üstünde yani gemi vb. araçlardaki mühendis, işçi ve gemi personeli ile de işbirliği ve iletişim sağlayarak koordineli bir çalışma içerisindedirler. Bu mesleğin en belirgin hastalıkları halk dilinde vurgun olarak da bilinen ortam basıncının değişmesinden kaynaklanan Dekompresyon hastalıkları ile dalış esnasındaki basıncın kulak zarlarında yarattığı farklılıklardan kaynaklanan rahatsızlıkları içeren Barotzomya hastalıklarıdır.

 

Bu mesleği yapan insanların tamamı bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında çalışmaktadırlar.

 

Sualtı teknikerleri çalıştıkları sektörün durumuna göre düzenli ya da düzensiz çalışabilirler. Örneğin; herhangi bir otel ya da tatil köyünün cankurtaranlığını yapan biri, sadece gündüzleri çalışırken, herhangi bir kurtarma şirketinde çalışan sualtı teknikeri, suda kaybolan ya da boğulan bir insanı gece karanlığında da aramaktadır veya batan ya da batma tehlikesi bulunan bir gemiyi kurtarmak için bazen günlerce gece - gündüz demeden çalışmaları gerekmektedir. Sonuç olarak bu meslekte tam gün, yarım gün, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışması ve yurtdışı ve yurtiçi dalış şantiyelerine giderek çalışma da dahil her çeşit çalışma şekil ve şartları mevcuttur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Bu mesleğin eğitimi Meslek Yüksekokulunun "Sualtı teknolojisi" önlisans programında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Sualtı teknolojisi" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki "Sualtı Hekimliği ve Hiberbarik Tıp Anabilimdalı" ünitesince verilen heyet raporunu da almak şarttır.

 

Bu mesleğin eğitimi süresince öğrenciler sualtı dalış malzemelerini kendileri temin etmek zorundadırlar. Bu nedenle her öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere dalış eğitimi malzemesini almak zorundadır. Ayrıca, yılda bir kere olmak üzere şehir dışında düzenlenen uygulamalı dalış gezisinin konaklama ve ulaşım ücretlerini de öğrenci karşılamak zorundadır.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitimin süresi 2 yıl'dır.

 

EĞİTİMİN SONUNDA ALINAN BELGE DİPLOMA

 

▪ Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Sualtı Teknolojisi" önlisans Diploması verilmektedir.

▪ Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile işbirliği yapılarak mezuniyet esnasında öğrencilere "Basınç Odası Operatörü" belgesi verilmektedir. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sualtı Teknikerliği Bölümünü bitiren öğrenciler İstanbul Liman Başkanlığına müracaat ettikleri taktirde kendilerine "Birinci Sınıf Dalgıç" ehliyeti verilmektedir. Bu bölümü bitirenlerin Denizcilik İşletmeleri'nce yürütülen kurslara katılarak "Kaptanlık" belgesi alma hakları da mevcuttur.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Sualtı Teknolojisi Teknikerlerinin çok geniş bir çalışma alanları mevcuttur. Başta denizcilik şirketleri ile sualtı inşaat şirketleri olmak üzere, petrol şirketleri, sualtı danışmanlık ve projelendirme şirketleri, yurtiçi ve yurtdışı dalış şantiyeleri, tersaneler, özel dalgıçlık ve kurtarma şirketleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri bünyesinde "basınç odası" bulunan hastaneler, oteller, tatil köyleri, özel tur şirketleri ve sualtı kazıları yapan arkeolojik ekipler sualtı teknolojisi teknikerlerinin çok kolay iş buldukları yerlerdir.

 

Sualtı teknikerleri yurtdışında da kolayca iş bulma şansına sahipler. Özellikle denizden petrol çıkaran ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin daha fazla sualtı teknikerine ihtiyaçları olmaktadır. Uluslararası organizasyonlarla sualtı dalış turları düzenleyen yurtdışı turizm şirketleri de, sualtı teknikerlerinin dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmasını sağlayan kuruluşlardır.

 

Sualtı teknolojisi teknikerleri kendi işyerlerini kurabilirler. Kendi işini kuranlar daha çok arama - kurtarma şirketi, projelendirme ve danışmanlık şirketi ya da dalış malzemelerini pazarlayan şirketlerdir.

 

İşin zorluğu, çalışma şartlarının ağır ve tehlikeli oluşu nedeniyle, çok az tercih edilen bir meslektir. Oysaki gerek yurtiçinden, gerekse de yurtdışından bu mesleğin elemanlarına olan talebe bakıldığında ve bu meslekte eleman çalıştıran sektör sayısının fazlalığı, kısa ve uzun vadede bu meslek elemanlarının işsizlik sorunu yaşamayacaklarının bir göstergesidir.

 

Sualtı teknolojisi teknikerlerini istihdam eden sektörlerden, sanayi ve inşaat sektörü yapılan işin güçlüğünden dolayı daha çok erkek meslek elemanlarını tercih ederken, hizmet sektöründe ise örneğin otel ve tatil köylerinde bayan sualtı teknikerleri tercih edilmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Bu bölümde okuyan öğrencilerin staj yapma zorunlulukları bulunmakta olup bu stajın süresi gün sayısı ile değil, sualtındaki çalışma saati ile belirlenir. Bir öğrencinin stajını tamamlaması için, sualtında toplam 55 saat (sanayide veya hizmet sektöründe farketmez) kalması şarttır. Bu staj sırasında stajın yapıldığı işyeri öğrenciye asgari ücretten az olmamak üzere ücret öder ve yemek ihtiyacını da karşılar.

Ayrıca öğrenciler Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Yurtiçi özel sektör işyerlerinde çalışanlar aylık 1000 ile 1250 $ arası ücret alırken, yurtdışında çalışanların ücretleri ise aylık 2000 ile 2500 $ 'dan başlamaktadır. Kamuya ait işyerlerinde çalışanların ücretleri ise meslek elemanının içinde bulunduğu sınıf (memur-işçi-sözleşmeli personel vs.) için devletçe belirlenen ücreti almaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Sualtı Teknolojisi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

▪ Dalgıç

 

 

EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI

 

Sualtı Teknolojisi Teknikerleri, suyun altında kaldıkları sürece her an hayati tehlike içindedirler ve bu yüzden de sürekli ve yoğun bir dikkatle işbirliği halinde çalışmak zorundadırlar. Aksi halde hem kendi hayatlarını hem de sualtındaki diğer çalışma arkadaşlarını her an ölümle yüz yüze bırakabilirler.

İşte bu nedenlerden dolayı koruyucu önlemlerin alınmasından ve çalışma disiplininden asla taviz verilmemesi gereken bir mesleği icra ettiklerinin bilinci ve sorumluluğu içerisinde hareket etmek zorundadırlar.

 

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sualtı bölümü öğretim görevlileri,

▪ İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hiberbarik Anabilimdalı,

▪ İstanbul Liman İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

▪ Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

add

tag sualtı teknolojisi teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Sualtı Teknolojisi Teknikeri Hakkında Yorum Yazın...

  

Sualtı Teknolojisi Teknikeri Hakkında Yorumlar

Vicdan İstanbul Gedik Üniversitesinde su altı okumayın da nerede okursanız okuyun... ne ders yaparlar ne dalarlar ne daldırırlar... kendilerine ait dalış takımı bile olmayan maalesef 2 yılımı yalan yere verdiğim rezalet bir bölüm... bedava teklif etseler bile gitmeyin... zira bir sey ögretmiyolar... öğrendim zanneder ölürsünüz... 2018-08-11

RTEÜ SUTEK SU ALTI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ ALMAK İSTİYORSANIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SU ALTI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI WEB SAYFASINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ. http://tbmyo.erdogan.edu.tr/tr/page/su-alti-teknolojisi/2801 2017-04-28

Yazılan son 2 yorum gösteriliyor.

İçerikle ilgili 2 yorum yazılmış.

Yeni Eklenen Meslekler Hakkında Bilgiler

Sualtı Teknolojisi Teknikeri Hakkında Bilgi