Eğitim Sitesi

Su Ürünleri Üretim Teknisyeni Hakkında Bilgi

Ana Sayfa > Meslekler Hakkında Bilgiler > Su Ürünleri Üretim Teknisyeni Hakkında Bilgi

Su Ürünleri Üretim Teknisyeni Hakkında Bilgi

Su Ürünleri Üretim Teknisyeni

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM TEKNİSYENİ

 

Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan tüm su canlılarının üretilmesi, yetiştirilmesi, korunması ve değerlendirilmesi çalışmalarında bulunan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Deniz balığı, kabuklular, akvaryum balığı ve genellikle tatlı su balığı üretimine gözetmenlik eder,

▪ Su analizleri yapar,

▪ Balık hastalıklarını teşhis eder ve tedavisini yapar,

▪ Yumurta alma ve dölleme tekniklerini uygular,

▪ Su canlılarının biyolojilerini inceler,

▪ Tatlı ve tuzlu sularda yetişen canlıların korunması ve değerlendirilmesi çalışmalarını yapar (kuru ve canlı yem üretimi),

▪ Havuzların bakımını ve kullanılmasını sağlar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Ağlar, kepçe, çizme, su geçirmez giysiler,

▪ Su motoru, prefabrik tank, jeneratör, soğutucu, şofben,

▪ Bilgisayar,

▪ Tekne, kayık

▪ İlaç ve kimyasallar, elektrikli ısıtıcılar,

▪ Temizlik maddeleri ve yemler,

▪ Su analizleri araç, gereçleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Su Ürünleri Üretim Teknisyeni olmak isteyenlerin;

▪ Fen bilimlerine ve özellikle biyolojiyle ilgili ve bu alanda başarılı,

▪ Açık havada çalışmaktan ve hayvan üretmekten hoşlanan,

▪ Deniz ortamındaki koşullara uyum sağlayabilen,

▪ Pratik düşünüp hızlı kararlar alabilen,

▪ Ekip çalışması yapabilen,

▪ Dikkatini bir noktaya toplayabilen

kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Su Ürünleri Üretim Teknisyenleri laboratuvarlarda ve su ürünlerinin yetiştirildiği ve avlandığı bütün ortamlarda, bazen denizlerde çalışırlar. Çalışma ortamı sakin sessiz ve ıslak olup havada rahatsız edici koku vardır. Su Ürünleri Üretim Teknisyeni mühendisler ve teknikerlerle işçiler arasında ara eleman olarak görev yaparlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; meslek liselerinde su ürünleri bölümü adıyla verilmekte iken yeni uygulamaya göre mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Denizcilik alanı Su Ürünleri Üretimi dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ İlköğretim okulu mezunu olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Özel işletmelere bağlı su ürünleri üretim ve işleme ünitelerinde, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, belediyeler ve üniversitelere bağlı su ürünleri üretme çiftliklerinde, akvaryum balığı üretim tesislerinde, balık çiftliklerinde iş bulma olanakları olan "Su Ürünleri Üretim Teknisyenleri", istemeleri halinde kendi işyerini de kurabilirler.

Su Ürünleri Üretim Teknisyenliği'ne, kadınların ilgisi artmakta ve okullarda %10 oranında kız öğrenci bulunmaktadır.

Gelecekte bu sektörde oluşan gelişmeler ve dünya nüfusuna bağlı gıda ihtiyacının artmasından dolayı bu mesleğe olan ilginin artması beklenmektedir.

Teknolojik alanında meydana gelen gelişmeler, ülkemiz sularındaki ekonomik öneme sahip su ürünlerinin korunması, ülkemiz balıkçılığının ihtiyacı olan eğitilmiş kalifiye ara eleman yetiştirilmesi, sektörden gelen talepler ve 24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Gemi Adamları Yönetmeliği"nin 12.maddesinin "a" bendine istinaden meslek liselerinin balıkçılık, su ürünleri güverte, güverte avlama bölümü mezunu olup, bu yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen Deniz Güvenlik Eğitimlerini görmek ve belgelerini almak şartıyla "Balıkçı Sınıfı Gemi Adamları Yeterliğine" sahip teknik elemanlarının yetiştirilebilmesi için gerekli yaş, eğitim-öğretim, deniz hizmeti süresi ile ilgili koşulları sağlayanlar "Balıkçı Gemisi Kaptanı" yeterliliğini almaya hak kazanır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kişilerin, iş verimliliği ve tecrübeleri, çalıştığı iş yerlerine göre aldıkları ücretler değişmekle birlikte, asgari ücretin 2 ile 3 katı arası ücret almaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Denizcilik alanı Su Ürünleri Üretimi dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

▪ Su ürünleri teknikeri,

▪ Su ürünleri mühendisi,

▪ Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı teknikeri,

▪ Balıkçı.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

▪ Türkiye İş Kurumu "Türk Meslekler Sözlüğü",

▪ Su ürünleri meslek lisesi (Beykoz),

▪ Balık üretme çiftlikleri,

▪ 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004,

▪ MEB. Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü-Eylül-2005

▪ www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

add

tag su ürünleri üretim teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Su Ürünleri Üretim Teknisyeni Hakkında Yorum Yazın...

  

Su Ürünleri Üretim Teknisyeni Hakkında Yorumlar

Henüz Yorum Yazılmamış.
İlk Yorumu Siz Yazabilirsiniz.

Yeni Eklenen Meslekler Hakkında Bilgiler

Su Ürünleri Üretim Teknisyeni Hakkında Bilgi